zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povinnost udržovat břehy koryt vodních toků

17.04.2013
Voda
Povinnost udržovat břehy koryt vodních toků

Údržba travních porostů vlastníky pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků.

Dotaz

Ustanovení § 50 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá vlastníkům pozemků povinnost "b) udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky,"

Má vlastník pozemků, na nichž se nachází koryta vodních toků, povinnost udržovat také travní porosty na březích koryta vodního toku?

Odpověď

Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, mají podle § 50 písm. b) povinnost "udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody". Pro tuto činnost není vyžadována zvláštní odborná způsobilost, ani použití speciální techniky.

Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitosti jako vodní plocha, je korytem vodního toku část pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.

Podle ustanovení § 44 odst. 2 vodního zákona v pochybnostech rozhodne o hranici koryta vodního toku místně příslušný vodoprávní úřad.

Vlastníci těchto pozemků jsou povinni provádět údržbu travních porostů v případě, že je to nezbytné k zajištění neškodného odtoku vody, tedy v situaci, kdy travní porost vytváří překážku pro plynulý odtok vody.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí