zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ruská energetika

12.05.2013
Energie
Ruská energetika

V listopadu 2009 byla vládou RF schválena nová Energetická strategie do roku 2030. Podle této nové Strategie by se měl do roku 2030 snížit podíl energetického sektoru na HDP RF ze současných 30 % na 18 %. Podíl exportu energetických surovin na HDP by se měl snížit ze současných 19 % na 5 % a podíl energetických vývozů na celkových vývozech z 61 % na 34 %. V rámci plnění nové Energetické strategie se dále předpokládá snížení podílu plynu na spotřebě primárních energetických zdrojů z více než 50 % na 46-47 %; zvětšení podílu nepalivových energetických zdrojů (z 11 % na 13-14 %); výrazné snížení energetické náročnosti.

V návaznosti na Energetickou strategii RF byly v průběhu let 2010-2011 vypracovány generální plány pro jednotlivá odvětví energetického sektoru - ropa, plyn, uhelný průmysl, zpracovatelský průmysl, jádro atd.

Ropa. V roce 2012 RF vytěžila516,8 mil. tun ropy, což znamenalo ve srovnání s rokem 2011 narůst o 1 %, zatímco export surové ropy se snížil o 1,2 % na238,9 mil. tun.

Zemní plyn. V roce 2011 dosáhla těžba plynu v RF téměř 653 mld. m3 (pokles přibližně o 2,5 % oproti 2011) - z toho Gazprom 487 mld. m3. Vnitřní spotřeba poklesla o 1,3 % a činila 490 mld. m3, hlavní zásluhu na tom měla nepříliš studená zima. Na export směřovalo 178,2 mld. m3, což je pokles oproti roku 2011 o přibližně 12,7 %. Tyto údaje prokazují tendenci na světových trzích, kde klesá zájem o plyn a tím i jeho cena.

Uhlí. Do roku 2030 má podle Energetické strategie vzrůst těžba uhlí na 424-470 mil. tun ročně a počítá se s navýšením vývozů z 60,7 mil. t na97,5 mil. t. Těžba v roce 2012 vzrostla o více než 5,2 % na úroveň354 mil. tun. Došlo zároveň ke zvýšení exportu o 12 % na úroveň118,4 mil. tun.

Obnovitelné zdroje energie. Objem technicky dostupných zdrojů OZE tvoří méně než 24 mld. tun měrného paliva. Podíl výroby elektrické energie z OZE činil v roce 2008 přibližně 1 % - bez započtení vodních elektráren s kapacitou více než 25 MW (se započtením více než 17 %). Na výrobě tepelné energie se OZE podílely 3 %. V roce 2030 by výroba elektrické energie z OZE měla dosáhnout 80-100 mld. (ze současných 8,5 mld.) kWh. Podíl OZE na výrobě elektřiny má v roce 2020 dosáhnout 4,5 % (nebo až 20 % se započtením vodních elektráren).

Elektřina. Objem výroby elektrické energie v roce 2012 činil 1 064,1 mld. kWh, což znamenalo nárůst o téměř 1,1 %. Podíl tepelných elektráren na výrobě elektrické energie v roce 2011 klesl na 67,8 %. Podíl jaderných elektráren na celkové výrobě se mírně zvýšil, na 16,7% - 177,9 mld. kWh. Výroba elektrické energie na vodních elektrárnách klesla a dosáhla 164,7 mld. kWh a její podíl se na celkové výrobě nepatrně snížil (na 15,5 %).

Struktura výroby elektrické energie (mld. kWh)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Výroba elektrické energie celkem

1015,3

1040,4

978,6

1038

1053

1064,1

Tepelné elektrárny

676

710

579,2

699

713

721,5

Vodní elektrárny

179

167

165,2

168

173

164,7

Jaderné elektrárny

160

163

163

171

158

177,9

Zdroj: Goskomstat - Rossijskij statističeskij ježegodnik, 2012, statistiky Minenerga, SO JES: Press-release, leden 2013 - předběžné údaje

Jaderná energetika

Provozované reaktory: 33 (na 10 JE)

Odstavené reaktory: 4

Reaktory ve výstavbě: 11 (2 - Leningradská-2, 2 - Novovoroněžská-2, 2 - Akademik Lomonosov, 1 - Bělojarská, 2 - Kaliningrad, 2 - Rostovská)

Kapacita: 24,24 GW

Nejvíce jaderných bloků "ruského designu" je v současné době na Ukrajině (15 bloků). Rosatom prostřednictvím společnosti Atomstrojexport dokončil výstavbu JE Buscher v Íránu, JE byla připojena do sítě v září 2011. Dohodnutá je výstavba 2 nových bloků v Číně (Tianwan), dvou bloků v Turecku a dvou bloků v Bělorusku. V průběhu roku pokračovala složitá jednání o výstavbě dvou bloků v Bulharsku (Belene). Rosatom se dále účastní tendru na dostavbu JE Temelín. Potenciálně největším trhem je pro Rusko Indie, kde je ve finální fázi výstavba dvou bloků (Kudankulam). Do roku 2017 se plánuje dalších 6 a po roce 2017 minimálně další čtyři. Bez indického trhu celková kapacita ve výstavbě, včetně plánované, činí přibližně necelých 15 GW (13 bloků po 1-1,2 GW). Doposud největší část kapacit Rosatomu v zahraničí tvořila Čína (více než 4 GW). Indie se svými 12 plánovanými energetickými bloky (potenciálně až 16), bude v případě realizace záměrů obou zemí jasným zákazníkem č.1. Do roku 2017 by měla kapacita "ruských" bloků v Indii činit 6,6 GW, celkově pak až 18 GW.

Kromě spuštění JE Buscher v Íránu bylo v roce 2011 největší "domácí" jadernou událostí spuštění 4. bloku Kalininské JE, jehož průmyslový provoz byl zahájen ke konci roku 2012.

V průběhu roku 2011 pokračovala restrukturalizace společnosti Rosatom. Zaregistrovány byly společnosti Rusatom Overseas a Rusatom Servis a společnost Atomstrojexport byla sloučena z nižegorodským Atomenergoprojektem, který má ze všech projekčních kanceláří nejrozvinutější inženýring. Na ten se má v budoucnu zaměřit a v jeho portfoliu je nyní výstavba více než 15 bloků doma i v zahraničí.

ZDROJ:Businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí