zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

15.05.2013
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 15. května 2013

K projednání s rozpravou:

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 586/12
Předkládá: ministr dopravy

21.
Návrh usnesení vlády České republiky k souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění české části spolufinancování Operačního programu Životní prostředí v rámci výdajů programu 153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS v roce 2013
č.j. 428/13
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

35.
Návrh zákona, kterým se mění zákony v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
č.j. 372/13
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Pro informaci:

8.
Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2012 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
č.j. 466/13
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

11.
Veřejná zakázka na poskytování odborného poradenství v oblasti energetiky, obchodování s emisemi skleníkových plynů a politiky ochrany klimatu
č.j. 444/13
Předkládá: ministr životního prostředí

16.
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí plnění "Metodika vyhodnocování dopadů koncepcí" v rámci realizace projektu "Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí", který je spolufinancován ze státního rozpočtu a prostředků EU
č.j. 491/13
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí