zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pár slov o pražském potoku Botič

09.06.2013
Voda
Pár slov o pražském potoku Botič

Botič je potok ve středních Čechách. Jedná se o pravostranný přítok Vltavy v Praze - Vyšehrad. S délkou 32,8 km od pramene je to také nejdelší pražský potok. V roce 1962 zde byla vybudována přehradní nádrž Hostivař o rozloze 43,8 ha, hloubce 12 m a délce vzdutí 2,6 km. Její pravý břeh je zalesněn, na levém se nacházejí pláže. Krátký úsek pod touto nádrží s přilehlými stráněmi o rozloze 6,7 ha je od roku 1968 vyhlášen chráněným přírodním výtvorem jako přirozený meandr s porosty rostlin na březích. Část Botič - Milíčov se stala přírodním parkem vyhláškou NVP 3/84, Hostivař - Záběhlice vyhláškou NVP 8/90.

Pozn.: Přírodní parky byly dříve označovány jako oblasti klidu. Pokrývají přírodně zachovalé větší celky na území Prahy, jsou do nich zahrnuta i nejvýznamnější maloplošná chráněná území.

Bohužel z hlediska

I přes toto znečištění zde však žije mnoho vzácných živočišných druhů. Je to 27 druhů ryb (pstruh), z obojživelníků je zde zastoupena kuňka obecná, ropucha zelená a obecná, z brouků se zde nachází 86 druhů střevlíkovitých, 56 mandelinkovitých a 107 nosatcovitých, 31 druhů denních motýlů (včetně obou chráněných otakárků) a 144 nočních. Je zde též 47 hnízdících druhů ptactva (ledňáček, slavík, žluva zelená i šedá, krutihlav, konipas, sýček).Botič má vysloveně "povodňové" jméno!!! Nijak nesouvisí s obuví, jak by si leckdo mohl myslet, ale s botěním neboli nabýváním objemu, rozvodňováním.

Takže letošní povodeň by neměla být pro nikoho v okolí Botiče překvapením!

ZDROJ:http://botic.misto.cz/, upraveno

čistoty je zařazen do 5. třídy, která je nejhorší. Tento stav nedovoluje plné uplatnění vody v životě a vzhledu města a odsuzuje ji do funkce "dekorativní součásti kulisy". Značně se na tom podílí jednotná kanalizační stoková síť s četnými "odlehčeními" do toků, splachy z komunikací, nelegální zaústění žump a septiků do dešťových kanalizací ap.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí