zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Východní Afrika/Etiopie - problém s odpadem a vyplývající obchodní možnosti

06.06.2013
Odpady
Východní Afrika/Etiopie - problém s odpadem a vyplývající obchodní možnosti

Region východní Afriky stejně jako obecně celý rychle se rozvíjející třetí svět se potýká se zásadně rostoucím problémem zpracování odpadu. Zejména v případě plastových odpadů je doposud typickou africkou praxí sběr plastových částí na skládkách, které obstarávají sběrači (tzv. scavengers). Odhady počtu lidí živících se touto aktivitou je složité odhadnout, ale pro například pro Tanzanii, Keňu a Ugandu jsou uváděny počty okolo 80 000.

Efektivnější systém třídění, svozu, uskladnění a zpracování odpadu tedy není pouze otázkou ekonomickou a environmentální, ale také sociální. Problematika třídění odpadu a nakládání s plastovým odpadem je řešena na úrovni Východoafrického společenství (East African Community - EAC) a existuje snaha harmonizovat národní regulaci a restrikce.

Vůdčí zemí společenství v tomto směru je Rwanda, která zavedla systém založený na svolení k importu nových plastových obalů poté, co budou již použité do určité kvantifikované míry shromážděny a reportovány rwandskému celnímu úřadu. Rwanda Environment Management Authority (http://www.rema.gov.rw/) také podepsala smlouvu se soukromou společností, která má za úkol shromažďovat plastový odpad importovaný do země a následně ho recyklovat na plastové potrubí, stavební krytinu či hadice pro zemědělství. Naproti tomu Keňa se 120 podniky na produkci plastů, Tanzanie (100 podniků) a Uganda (40 podniků) doposud recyklační režim na vládní úrovni zavedený nemají.

Role státu je v tomto ohledu zcela klíčová. Jak výrobci, tak potenciální zpracovávatelé a recyklátoři odpadu argumentují, že dokud nebude nastaven dlouhodobý trend a legislativní struktura, nehodlají se zadlužovat a investovat do nákupu potřebných technologií a strojů.

Naopak příkladem možného ekonomického využití rostoucího problému se zpracováním odpadu je efektivní využití desítky let rostoucích skládek v blízkosti velkých městských center. V březnu 2013 podepsala britská společnost Cambridge Industries Ltd. (www.cambridge-industries.com) s Ethiopian Electric and Power Corporation (EEPCo) smlouvu na výstavbu energetické jednotky na bázi kontrolovaného pálení metanu a odpadu největší etiopské skládky Koshe. Projekt v celkové hodnotě120 mil. USD bude po svém uvedení do provozu za zhruba osmnáct měsíců schopen řízeným spalováním zpracovat 350 000 tun odpadu ročně a generovat zhruba 50 MW elektřiny. Takto generovaná energie sníží závislost na dovážených ropných produktech dovážených přes Džibutsko a částečně zmenší náchylnost hlavního města Addis Abeby ke stále častým výpadkům elektřiny.

Vzhledem ke stabilnímu a rychlému růstu afrických zemí (a s nimi městských aglomerací) a postupnému bohatnutí populace na kontinentu je zcela logické, že otázka zpracování odpadů bude v příští generaci vedle s tímto oborem úzce souvisejícím sektorem vodohospodářství (včetně úpravy vody) zásadním ekonomicko-společenským tématem. České firmy podnikající v tomto oboru mají dle našeho názoru schopnost nabídnout řadu zkušeností a technologických řešení.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí