zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

JEN DO ZITRKA JE MOZNE PRIPOMINKOVAT AKTUALIZACI STATNI ENERGETICKE KONCEPCE

10.06.2013
Energie
JEN DO ZITRKA JE MOZNE PRIPOMINKOVAT AKTUALIZACI STATNI ENERGETICKE KONCEPCE

Vyhodnoťte více variant řešení - to požadují ekologické organizace Arnika a Hnutí DUHA po ministru Tomáši Chalupovi, jehož úřad bude posuzovat Aktualizaci Státní energetické koncepce. Zároveň šéfovi rezortu životního prostředí vzkazují, že jediný odpovědný krok k přírodě i obyvatelům České republiky je odmítnutí současné podoby koncepčního dokumentu.Je totiž zcela v rozporu s jím prezentovanými představami o recyklaci odpadů. Schválení koncepce by mimo jiné znamenalo, že brány spaloven budou opouštět značná množství dioxinů a dalších toxických látek.

Aktualizaci Státní energetické koncepce z pera ministra průmyslu Kuby nyní z hlediska vlivů na životní prostředí posuzují úředníci Chalupova ministerstva(takzvaný proces SEA [1]). Vyjadřovat sek dokumentu je možné do úterý 11. června 2013. Ekologické organizace ve svých připomínkách požadují, aby Státní energetická koncepce byla posouzena ve více variantách. Samy předložily dva konkrétní a propracované návrhy, jak by mohla česká energetika v budoucnu vypadat: studie Chytrá energie [2] a Energetická (r)evoluce [3]. Schválena by následně měla být ta, která efektivně zajistí dostatek energie a zároveň bude nejméně poškozovat životní prostředí.

Vznikem spaloven v každém kraji podle plánu ministra Chalupy by se významně zvýšila produkce nebezpečných dioxinů. Brány spaloven by každé dva roky opouštělo zhruba stejné množství dioxinů [4], jako bylo v 50 tisících tunách kontaminované zeminy a suti ze staré zátěže ve Spolaně Neratovice [5]. Spalovny by v popílku, popelu a strusce produkovaly i další toxické látky - například asi čtyři až osm tun arzenu ročně [6].

Připomínkování Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK) umožňuje ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi ukázat, že myslel vážně svá poslední prohlášení o recyklaci. Aktualizace Státní energetické koncepce totiž počítá s tím, že v roce 2040 se bude spalovat ve spalovnách 2/3 komunálních odpadů [7]. To je v přímém rozporu s opakovanými veřejnými prohlášeními ministra Chalupy, že jeho cíl je recyklovat 50% komunálních odpadů cca do roku 2023 a 30-35% komunálních odpadů spalovat. Ministr Chalupa má dále ambici vytvořit stav, kdy bude množství odpadů klesat. [8]

"Tomáš Chalupa má do úterý čas odmítnout koncepci svého stranického kolegy Martina Kuby, která je založena na nerealistickém předpokladu spálit ve spalovnách dvě třetiny všech komunálních odpadů a zmrazit tím recyklaci na současné evropsky podprůměrné úrovni. Tomáš Chalupa tak dostal šanci, aby ukázal, že jeho prohlášení v médiích byla myšlena vážně,"komentuje situaci vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA Ivo Kropáček.

"Byl bych příjemně překvapen, kdyby ministr životního prostředí Chalupa svému stranickému kolegovi zabránil v zamořování Česka toxickými látkami. Sám totiž spalovny paradoxně podporuje. Kromě produkce nebezpečných látek, které zatíží naše životní prostředí, by nás vybudování kontroverzních spaloven vyšlo na desítky miliard. Uskladnit by také bylo nutné asi 630 tisíc tun strusky a popela ročně, což je pro představu vlak dlouhý z Prahy skoro do České Třebové,"říká k situaci vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj Jan Nezhyba ze sdružení Arnika. Podotýká také, že masivní výstavba spaloven může rodinám významně zdražit teplo.

Česká republika každý rok vyhodí na skládky nebo do spaloven recyklovatelné suroviny za tři miliardy korun [9].

Také jsme v ČR doposud nevyčerpali možnosti, které nabízí důkladná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika i Program Odpady Hnutí DUHA. Spalovny by zničily tisíce tun kvalitních druhotných surovin, pokud bychom je ale recyklovali, uspoříme mnohem více energie, než se získá jejich spálením. Zároveň nebude nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy i jiných surovin. Stejně tak bychom získali tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství.

Poznámky:

[1] Podklady k takzvanému strategickému posouzení vlivů na životní prostředí je možné nalézt na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP148K

[2] Koncepce Chytrá energie je ke stažení na http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie/publikace

[3] Více o koncepci Energetická (r)evoluce je k dispozici na http://www.energetickarevoluce.cz

[4]Dioxiny zahrnují dvě skupiny látek: polychlorované dimenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD a PCDF). Celkem se jedná o 210 látek, z nichž se sleduje 17 nejvíce nebezpečných pro lidské zdraví. Tyto látky jsou nebezpečné již ve stopových koncentracích. V životním prostředí se jejich hladiny měří v pikogramech (10-12 g) a kvůli různé toxicitě jednotlivých dioxinů se zjištěné hodnoty přepočítávají na toxický ekvivalent (TEQ). Tyto látky reguluje Stockholmská úmluva o perzistentních organických látkách. Signatářské země, kterou je i Česká republika, by se podle této úmluvy měly snažit emise dioxinů do životního prostředí trvale snižovat, a to včetně jejich přítomnosti v odpadech. Více o dioxinech je k dispozici na http://arnika.org/dioxiny-pcdd-pcdf

[5] Výpočet vychází z předpokládaného počtu čtrnácti spaloven (viz http://hn.ihned.cz/c1-55497200-lek-ministerstva-na-drahe-teplo-spalovna-odpadu-v-kazdem-kraji) a průměrné kapacity spalovny 150 tisíc tun ročně. Dohromady by vyprodukovaly asi 630 tisíc tun strusky, popele a popílku. Podle dat , jež nahlásil do Integrovaného registru znečišťování provozovatel liberecké spalovny by takové množství zbytků po spálení mohlo obsahovat celkem až 184 gramů dioxinů (vyjádřeno v TEQ).

[6] Pro výpočet bylo použito předpokládané celkové množství odpadů ze spaloven o hmotnosti 630 tisíc tun a hlášení o množství arzenu v odpadech ze tří velkých spaloven komunálních odpadů za poslední dva roky do systému IRZ (http://www.irz.cz), tedy průměrné hodnoty 1,97 až 3,71 gramů arzenu ve směsi popele, strusky a popílku na tunu spáleného odpadu.

[7] V roce 2010 ČR vyprodukovala 5,36 milionů tun komunálního odpadu (viz. Str. 67 oznámení ASEK). ASEK počítá s tím, že v roce 2030 budou spalovny produkovat 21,1 PJ energie z bioodpadů (tab. B na straně 49). Nejmodernější brněnská spalovna spalovala v roce 2011 cca 0,23 milionů tun odpadů vyrobila 1,36 PJ elektrické a tepelné energie. V roce 2030 by se tedy podle ASEK mělo pálit ve spalovnách ((21,1/1,36)*0,23 milionů tun =) 3,5 milionů tun, což jsou 2/3 z 5,36 milionů tun vyprodukovaného komunálního odpadu.

[8] Tomáš Chalupa to uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce dne 19. května 2013 - prohlásil, že chce do deseti let zvýšit recyklaci na 50% (a možná víc) ve dvanácté minutě OVM (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030510519/). Že chce zpomalit nárůst produkce odpadů uvedl v témže pořadu (nárůst je nyní 0,5% ročně). Na přelomu 16. a 17. minuty říká Chalupa, že chce 30-35% spalování komunálních odpadů. Znovu to opakuje na přelomu 25. a 26. minuty.

[9] Podrobnosti v tiskové zprávě Hnutí DUHA "Češi hodí do popelnic tři miliardy ročně" z 5.11.2009, http://hnutiduha.cz/aktualne/cesi-hodi-do-popelnic-tri-miliardy-rocne

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí