zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výklad pojmů tůň, mokřad a malá vodní nádrž pro potřeby hodnocení žádostí v OPŽP

11.07.2013
Příroda
Voda
Výklad pojmů tůň, mokřad a malá vodní nádrž pro potřeby hodnocení žádostí v OPŽP

Pro žadatele v aktuálně vyhlášených výzvách v rámci PO 6 o dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny uvádíme jako pomůcku "Výklad pojmů tůň, mokřad a malá vodní nádrž", které budou takto používány při hodnocení žádostí v OPŽP v PO 6.

Určující znaky pro kategorii "malá vodní nádrž":
1. Objekt je vodoprávním úřadem klasifikován a povolován jako vodní dílo - malá vodní nádrž, vodní nádrž, nádrž, rybník.
2. Z celkové normální (provozní) hloubky u hráze je více než třetina hloubky vytvářena vzdouvacím efektem hráze.
3. Objekt je vybaven spodní výpustí.

Pozn.: Normální (provozní) hloubka nádrže je určena převýšením mezi nejnižším místem dna u paty hráze a kótou normální (provozní) hladiny. Tato kóta je zpravidla stanovena vodoprávním úřadem v povolení k nakládání s vodami (následně je přenesena do manipulačního řádu nádrže/rybníka). Tato kóta často v praxi odpovídá pevné hraně bezpečnostního přelivu vodního díla.

Určující znaky pro kategorii "tůň (mokřad)":
Tůně (mokřady) mohou být územně a vodoprávně řešeny jako vodní díla včetně povolení k nakládání s vodami a mohou zahrnovat některé technické objekty (napájecí a přítokové zařízení, bezpečnostní přeliv, nízká zemní hráz působící vzdutí nejvýše do 1/3 normální (provozní) hloubky u hráze). Eventuálně mohou být vybaveny spodní výpustí, pokud nebudou vodoprávním úřadem klasifikovány jako malá vodní nádrž, vodní nádrž, nádrž, rybník. Účel, umístění a manipulace s výpustí bude jednoznačně popsán v projektu. Účel musí sledovat zájmy ochrany přírody, podpory biodiverzity a cíle programu.

Preferuje se přírodě blízké provedení tůní (mokřadů). Pokud tyto objekty jsou neodůvodněně navržené přírodě vzdálenějším způsobem, budou hodnoceny méně příznivě v kritériu "Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení a technologií ve srovnání s nejlepším možným postupem)".

Objekty tůň (mokřad) jsou určeny pro naplnění cílů podpory ochrany přírody, především podpory a zvyšování biodiverzity. Nejsou určeny k chovu ryb ani vodní drůbeže. Přípustné jsou výhradně specifické rybí obsádky určené k udržení příznivých ekologických poměrů, zejména k potlačování invazních druhů.

Pozn.: Pro tuto kategorii není normální (provozní) hloubka stanovena. Míněna je největší hloubka u paty svahu (hráze) až po ustálenou hladinu vody v tůni (mokřadu). Ustálená hladina je určena hladinou podzemní vody, průsakem z okolí nebo okrajem přepadu (kótou bezpečnostního přelivu) odtoku vody. Nejedná se o hloubku v místě prohloubených jam ve dně tůně (určených například pro zimování některých skupin živočichů).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí