zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora špinavým spalovnám místo čistým obnovitelným zdrojům? Nesmysl!

22.07.2013
Energie
Podpora špinavým spalovnám místo čistým obnovitelným zdrojům? Nesmysl!

Ekologové připomínkují zákon o podporovaných zdrojích energie

Ekologické organizace odmítají dotování špinavého spalování odpadů namísto podpory pro výrobu elektřiny z čistých obnovitelných zdrojů. Zastavení podpory obnovitelné energii považují za předčasný krok. Napsaly to dnes v připomínkách k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Návrh vznikl v dílně dnes už exministra průmyslu a obchodu Martina Kuby (ODS). Za tristní považují, že chce ministerstvo podporovat znehodnocování cenných surovin a vznik nebezpečných toxických látek, jež zůstanou po spálení odpadků. Termín pro připomínkování návrhu končí právě dnes.

Podpora obnovitelných zdrojů byla zavedena s cílem odstranit jejich znevýhodnění ve srovnání s fosilními palivy, nastartovat jejich rozvoj a postupně se tak zbavit vysokého podílu fosilních paliv na energetickém mixu. Zvýhodnění výroby elektřiny z fosilních paliv, do jejíž ceny stále nejsou zahrnuty externality včetně dopadů na zdraví obyvatel a přírodu, dosud trvá. Mnohem nižší a časově omezenou podporu obnovitelných zdrojů proto Hnutí DUHA navrhuje zachovat. Podporu pro neobnovitelné špinavé zdroje navrhují ekologové naopak zcela zrušit.

Hnutí DUHA například navrhuje v případě malých domácích slunečních a větrných elektráren náhradu minimálních výkupních cen systémem takzvaného net-meteringu. Jedná se o vzájemnou výměnu elektřiny mezi majitelem malé domácí elektrárny a provozovatelem sítě, kterou zaznamenává obousměrný měřič. Odebere-li majitel malé domácí elektrárny více elektřiny než dodá, doplatí zbytek ve sjednaném tarifu.
V případě velkých větrných elektráren a bioplynových stanic navrhují ekologové zachování minimálních výkupních cen, pokud jejich produkce nestoupne na 3 TWh u větru, resp. 5 TWh u bioplynu. Podle Arniky i Hnutí DUHA by měly být upřednostněny bioplynové stanice zpracovávající komunální odpady před těmi, jež zpracovávají cíleně pěstované zemědělské plodiny. Takové opatření zlepší recyklační služby pro domácnosti a umožní třídění bioodpadu, který tvoří až třetinu hmotnosti popelnic.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:
"Přestože ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů stále klesají, ještě několik let budou potřebovat podporu, aby se vyrovnaly vysoké dotace fosilním a jaderným zdrojům. Cílem podpory OZE bylo nastartovat jejich tolik potřebný rozvoj, což se už částečně stalo."

"Ani obnovitelné zdroje nelze podporovat věčně, během této dekády musí dosáhnout plné konkurenceschopnosti. Ovšem již dosavadním potlačováním rozvoje obnovitelné energie jsme částečné zlikvidovali ekonomický sektor, který patří v západních zemích k nejperspektivnějším. Dalšími obstrukcemi proti nim bychom přenechali celé odvětví obnovitelných zdrojů zahraničním firmám."

Zatímco podporu pro čisté obnovitelné zdroje energie navrhuje MPO zrušit, zavádí v návrhu zákona podporu pro spalování odpadků. Ustanovuje totiž podporu pro druhotné zdroje energie, mezi něž počítá především likvidaci komunálních odpadů ve spalovnách. Přitom už dnes platí domácnosti z každé kilowatthodiny elektřiny několik haléřů na podporu spalování odpadků. Namísto třídění je tedy podporováno ničení cenných recyklovatelných surovin ve veřejností odmítaných spalovnách produkujících toxický odpad. Hnutí DUHA, Arnika i Zelený kruh proto navrhují celou tuto perverzní dotaci zrušit.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
"Na ministerstvu průmyslu se tradičně chovají jako pomatení: chtějí zrušit podporu čistým zdrojům obnovitelné energie a nahradit ji podporou špinavých. Chtějí, aby domácnosti v ceně spotřebované elektřiny platili provoz spaloven odpadků, namísto toho, aby se podporovala čistá perspektivní energetika. Již nyní přispívá každý z nás šedesáti korunami ročně na pálení recyklovatelných odpadů. Stát by měl z našich peněz zlepšovat recyklační služby nebo výrobu čisté energie, ne spalovny ničící drahé a cenné suroviny."

Jan Nezhyba ze sdružení Arnika řekl:
"Finanční podpora pro pálení odpadů významně podkopává snahy o lepší recyklaci i využití druhotných surovin a je rezignací na moderní systém odpadového hospodářství. Navrhovaná dotace je naprosto perverzní, protože zvýší produkci vysoce toxické směsi strusky, popele a popílku, které při pálení odpadků vznikají. Státní orgány navíc vůbec netuší, co se s toxickou směsí děje, když opustí brány podniku. Dokládá to nedávný případ z Frýdlantu v Čechách, kdy byl právě takový materiál z liberecké spalovny nalezen v korytě potoka (1). I to by mělo být pro politiky a úředníky významným varováním."


Kontakty:

Karel Polanecký, program Energie Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Ivo Kropáček, program Odpady Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
Jan Nezhyba, program Toxické látky a odpady, Arnika, 739 593 364, jan.nezhyba@arnika.org

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí