zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Portugalský zemědělský sektor

18.08.2013
Zemědělství
Portugalský zemědělský sektor

Portugalské zemědělství je poměrně zaostalé a jedno z nejméně efektivních v EU. Jeho podíl na celkové tvorbě HDP včetně lesnictví a rybolovu činil v roce 2012 pouze 2,6 % a zaměstnával necelých 10% aktivního obyvatelstva. Vstup do EU znamenal pro Portugalsko v mnoha ohledech velký přínos, nicméně v zemědělství došlo k velkým transformačním problémům. Počet zemědělců se snížil o polovinu - z 800 tisíc na 400 tisíc a ceny agrární produkce klesly o 40 %. Došlo k vylidňování agrárního vnitrozemí, zejména kraje Alentejo, které nadále pokračuje. Až 75 % rozlohy Portugalska je nevhodné pro zemědělskou výrobu, půda je nekvalitní. Problémem je i stárnutí venkova a nedostatečné odborné vzdělání pracovníků v zemědělství.

Portugalský agrární sektor má vysoký podíl malých a středním farem, citlivých na konjunkturální změny; 19 % zemědělských výrobních jednotek má rozlohu do 1 ha, 58 % má rozlohu 1 až 5 ha; 62 % zemědělců má 20 % plochy a produkce. Až 20 % pracovníků tohoto sektoru je negramotných. Věková struktura je rovněž nepříznivá, když jen 8 % je ve věku do 40 let, 27 % od 40 do 50 let a až 65 % má nad 55 let, z toho 40 % je už v důchodovém věku.

Pozitivem od vstupu do EU je zvýšení produktivity práce (o 70 %) a nárůst produkce. Velkým problémem je otevřenost trhu a jeho zranitelnost; spekulace na mezinárodních burzách nutí často prodávat portugalskou zemědělskou produkci za ceny nižší než výrobní náklady. Podpora z fondů EU se zaměřuje zejména na řemeslnou výrobu, rozvoj pěstování tradičních domácích produktů, avšak i na agroturistiku, ochranu životního prostředí a krajinného rázu na venkově.

Portugalský agrární sektor není zdaleka soběstačný, v současnosti pokrývá jen cca 30 % potřeb, což je nejméně v EU. Dováží cca 20 % potřeby obilovin, ale i živočišných produktů. Roste produkce drůbeže, tabáku, zeleniny, zavádí se pěstování cukrové řepy.

Potravinářský průmysl nabízí širokou nabídku vysoce kvalitních surovin a vín. Výrobky jako olivy, olivový olej, výrobky z rajských jablíček jsou známy i v zahraničí. Nejznámějším portugalským vývozním produktem jsou vína a zejména portské víno, které se vyváží do více než 100 zemí světa včetně Evropy a Ameriky. Portugalsko zaujímá 5. - 6. místo ve světě ve vývozu vín.

Produktivita rybolovu je velmi nízká a výlov každoročně klesá, takže Portugalsko musí dovážet kolem 2/3 své spotřeby (zejména tresky, která je přitom typickým portugalským jídlem). Ministerstvo zemědělství vidí položku rybolovu jako jeden ze základních problémů vztahu Portugalska k EU a při bruselských jednáních o změnách současné politiky v zemědělství a rybolovu vždy důrazně hájí zájmy Portugalska. Celkový výlov v několika posledních letech vykazuje klesající tendenci. Pokles jde na vrub kontinentálnímu Portugalsku; na Azorách i Madeiře výlov spíše roste. Hlavními produkčními kraji je Střed a Algarve (po 25 %), následují Lisabon (16 %), Sever (11 %) a Azory (11 %), Madeira a Alentejo (po 5 %). Rybářskou flotilu Portugalska představuje zhruba 10 tisíc plavidel o výtlaku 110 tisíc BRT.

Na stav lesů v Portugalsku mají vliv téměř každoroční požáry, v letech 2005 a 2010 zvláště zhoubné. S tímto jevem téměř vždy souvisí mimořádná sucha ovlivňující zásadně negativním způsobem produkci zemědělských plodin.

ZDROJ: Businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí