zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2013

24.07.2013
Příroda
Voda
Zemědělství
Chráněná území
Les
Povodně
Pozvánka na konferenci KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2013

16. ročník konferenci se bude konat v zasedací místnosti MZe ČR v Praze ve dnech 19. a 20. září 2013. Konference je pořádána ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT v Praze, kde 18.9.2013 proběhne studentská konference "Voda a krajina"

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
dovoluji si Vás za Českou společnost krajinných inženýrů pozvat na již tradiční konferenci
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2013

letos díky čerstvé zkušenosti z povodní 06/2013 zaměřená na následky extrémů počasí.
Letos bude jakýmsi pomyslným předskokanem doprovodná studentská konference, která je
organizována Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT
v Praze a proběhne na půdě fakulty 18.9.2013. Její aktivní účastníci se mohou v následujících
dnech zúčastnit konference KI 2013.

Konference proběhne ve třech Vám známých odborných sekcích pořadí:
o stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
o stavby pro plnění funkce lesa,
o pozemkové úpravy a krajinné plánování,

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
o 16. 9. 2013 - uzavírka písemných přihlášek
o 18. 9. 2013 - doprovodná studentská konference "Voda v krajině", FSv ČVUT v Praze
o 19. a 20. 9. 2013 - Konference KI 2013 na MZe ČR v PRAZE

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
o Členové ČSKI, ČSSI,ÚKIS a zaměstnanci složek řízených MZe ČR - 1.900,- Kč
o Ostatní - 2.300,- Kč
o Aktivní účastníci konference "Voda a krajina" bez poplatku (bez nároku na cokoliv),
případně 500,- CD se sborníkem a občerstvení během konference KI 2013 - platí i pro
zaměstnance MZe ČR
V ceně jsou zahrnuty: organizační náklady konference, sborník s příspěvky, CD s příspěvky,
přestávková občerstvení během konference.

MOŽNÉ PŘIOBJEDNÁVKY:
1. Společenský raut - 400 Kč / osoba
2. CD s příspěvky konference - 50 Kč/ks
3. Sborník - 300 Kč /ks
Vše je nutné uhradit ve prospěch účtu č. 164312107/0300 vedené u ČSOB PS, konstantní symbol 308,
variabilní symbol 1909131.
Od úhrady účastnického poplatku je osvobozen autor přednášeného příspěvku (v případě
autorského kolektivu příspěvku první uvedený autor)
Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno účastníka, příp. název organizace pro snazší
dohledání platby.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE:
Čtvrtek 19. 9. 2013, MZe ČR, místnost č. 400
9:30-12:30 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
o SFŽP - OPŽP jako nejsilnější dotační nástroj pro realizaci opatření v krajině - bilance a
výhled
o Hydrologické extrémy, Ing. L. Kašpárek, CSc.
o Účinnost suchých nádrží při ochraně proti povodním - praktické zkušenosti,
Ing. S. Žatecký
o Posouzení retence území z pohledu možné obnovy zaniklých rybníků, Ing. V. David,
Ph.D., Doc. Ing. K. Vrána, CSc., Ing. T. Davidová
o Bilance sedimentů v rybnících na experimentálním povodí Hostačovky,
Ing. K. Mikšíková
13:30-16:30 - Stavby pro plnění funkce lesa
o Srubové konstrukce na vodních tocích, Ing. K. Zlatuška, Ph.D.
o Porovnání způsobů výpočtu splaveninového režimu experimentálního povodí,
Ing. K. Krámská
o Parametre zpřístupnění lesů ČR v kontextu nových požadavků, Ing. R. Bystrický, Ph.D.
o Přírodě blízké zahrazovací úpravy horských potoků a bystřin - představy a reálné
možnosti, Doc. Ing. J. Zuna, CSc.
o Rekonstrukce a opravy historických objektů hrazení bystřin, Ing. A. Vokurka, Ph.D.
18:00 - Raut
Pátek 20. 9. 2013 - MZe ČR, místnost č. 400
9:30 - 12:30 - Pozemkové úpravy a krajinné plánování
o Státní pozemkový úřad a pozemkové úpravy, Ing. R. Grmelová, CSc.
o Metoda stanovení rizikových lokalit z hlediska ochrany půdy a vody v krajině,
Ing. P. Karásek, Ing. J. Podhrázská, Ph.D.
o Posouzení vlivu PÚ na mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, Ing. D. Stejskalová,
Ing. J. Konečná, Ing. E. Nováková, Ing. P. Karásek
o Významné krajinné prvky & krajinné prvky, JUDr. Mgr. J. Knotek, Ph.D.
o ÚSES v pozemkových úpravách - pohled obce na realizaci prvků ÚSES,
Ing. E. Blahoňovská
o Paměť krajiny, Ing. H. Psotová

Ve sborníku vydávaném ke konferenci (i na CD) budou uveřejněny další zaslané příspěvky.
Další informace o činnosti, aktivitách a plánovaných akcích na letošní rok najdete na našem
webu www.cski-cr.cz
Témata uvedená v programu se mohou do konání konference změnit, organizátor negarantuje
přesné znění příspěvku.

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Místo konání konference:
o Velká zasedací místnost č. 400, 4. patro budovy MZe ČR, Těšnov 65/17, Praha 1
Místo konání večerního rautu bude upřesněno účastníkům rautu
Ubytování na koleji JIH si zajišťují účastníci sami objednávkou u vedoucí koleje na adrese:
Monika Kokschová
ČZU v Praze
Kamýcká ul. 1090
165 21 Praha 6 - Suchdol
tel. +420 224383523, fax. +420 234381856, kokschova@kam.czu.cz
Objednávka nebude potvrzována!

Programový výbor konference:
Sekce Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Ing. Jaromír Čašek j.casek@3eprojektovani.cz
Ing. Jana Benešová jana.benesova.1@gmail.com
Sekce Stavby pro plnění funkce lesa
Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D. Mansfeld.Vratislav@uhul.cz
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. jitka.fialova@mendelu.cz
Sekce Pozemkové úpravy a krajinné plánování
Prof. Ing. František Toman, CSc. tomanf@mendelu.cz
Ing. Hedvika Psotová psotova.hedvika@volny.cz

Organizační výbor:
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
tel: 224 354 750, e-mail: vokurka@fsv.cvut.cz
Doc. Ing. Karel Vrána, CSc.
e-mail: vrana@fsv.cvut.cz
Ing. František Křovák, CSc.
tel. 224 382 138, e-mail: krovak@fzp.czu.cz
Ing. Irena Sokolová
tel. 602 446 979, e-mail sokolova@volny.cz
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
tel. 545 134 096, e-mail jitka.fialova@mendelu.cz

Další informace o činnosti, aktivitách a plánovaných akcích na letošní rok najdete na
našem webu www.cski-cr.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí