zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP miliardou podpoří projekty využívající zemní plyn

24.07.2013
Doprava
Energie
Ovzduší
Urbánní ekologie
MŽP miliardou podpoří projekty využívající zemní plyn

Jedna miliarda korun pro rozvoj alternativní městské hromadné dopravy ve vybraných regionech České republiky, více než dva a půl tisíce již vyměněných kotlů díky tzv. kotlíkovým dotacím, nebo dohoda ministerstva s Lesy České republiky o uplatnění principu výběrové těžby pro příměstské lesy v těch oblastech MSK, které jsou dlouhodobě zatěžovány imisemi plynných škodlivin a polétavého prachu. Takové jsou výsledky v pořadí 11. zasedání pracovní skupiny pro Moravskoslezský kraj, která se včera uskutečnila v Ostravě.

Jedna miliarda, která je na rozvoj alternativní MHD ve výzvě připravena, je podle ministra životního prostředí Tomáše Jana Podivínského po ekologických opatřeních v těžkém průmyslu a kotlíkových dotacích dalším krokem ke zlepšení ovzduší nejen v Moravskoslezském kraji. "Výzva bude zaměřena výhradně na nákup autobusů s pohonem CNG a výstavbu potřebných plnicích stanic," uvedl v této souvislosti ministr s tím, že ministerstvo životního prostředí je připraveno jednotlivé projekty podporovat až do výše 80% pořizovacích nákladů. Kromě Moravskoslezského kraje je výzva určena ještě pro Ústecký kraj a Brno, přičemž lví podíl by měl směřovat právě do Moravskoslezského kraje.

V rámci pracovní skupiny se také ministerstvo životního prostředí dohodlo s Lesy České republiky na společném budoucím postupu v otázce extenzivního hospodaření v tzv. příměstských lesích, především v otázce plošné těžby, takzvaných "holosečí". Příměstské lesy mají v regionu zatíženém imisemi plynných škodlivin a polétavého prachu významnou hygienickou a také rekreační funkci. Na základě dohody jsou Lesy ČR prostřednictvím své lesní správy Ostrava připraveny s jednotlivými městy v Ostravské pánvi uzavírat jednoleté společné smluvní dohody o šetrném hospodaření v příměstských lesích. Města budou mít možnost účastnit se také zpracovávání lesních hospodářských plánů, které se vypracovávají na dobu deseti let. Zástupci jednotlivých měst se budou v budoucnu podílet na přípravě nového lesního hospodářského plánu pro každou regionální Lesní správu.

V souvislosti s rekultivací příměstských lesů pak Státní fond životního prostředí z národních zdrojů otevře nový program s názvem "Příměstské lesy pro občany". Jeho cílem bude na území příměstských lesů v MSK podpořit infrastrukturu šetrnou k přírodě a současně umožňující posílení jejich rekreační funkce. Program bude pouze pro lokality se znečištěným ovzduším a budou z něj financovány projekty na budování cest pro pěší a cyklisty, přístřešků proti dešti, laviček a odpočinkových zón. "Iniciátory projektů mohou být obce, organizace či sdružení, podporu bude možno získat i na zpracování studií," uvedl v této souvislosti ministr Podivínský.

Pracovní skupina pro lepší kvalitu ovzduší v MSK také jednala o aktuálním stavu 4. kotlíkové dotace i o realizaci 36. evropské dotační výzvy, která je určena velkým průmyslovým projektům na zlepšování ovzduší. V rámci aktuálně probíhající kotlíkové dotace registruje Kraj a ministerstvo prostřednictvím SFŽP již na 200 žádostí, v rámci 36. výzvy pro MSK na opatření 2.2b PO 2 OPŽP bylo celkem předloženo 33 projektů s dotací EU 3,92 mld. Kč. K podpoře bylo schváleno 26 projektů s dotací 3,4 mld. Kč z FS. Pět největších projektů z 36. výzvy OPŽP bylo předloženo k individuální notifikaci EK, tři tyto velké projekty již byly EK schváleny a o zbývajících dvou se v těchto dnech velmi intenzivně jedná.

Ministerstvo životního prostředí investuje od roku 2010 na zlepšení kvality ovzduší miliardy. V rámci celého Operačního programu Životní prostředí se během posledních tří let podařilo ve všech výzvách, směřovaných do MSK (průmysl, alternativní doprava, kropicí vozy atd.) alokovat na 10 miliard korun. V souvislosti s kotlíkovými výzvami, které jsou směřovány rodinným domům na výměnu starých kotlů na uhlí za nové automatické, nebo plynové či zplyňovací, alokovalo ministerstvo a s Moravskoslezský kraj od roku 2011 již 160 milionů korun. Za ně bylo již vyměněno přes 2500 kotlů, finance jsou aktuálně připraveny na dalších 1500 kotlů.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí