zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář - Zákon o odpadech po novele

05.08.2013
Odpady
Pozvánka na seminář - Zákon o odpadech po novele

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., a zejména pak ze změn přijatých zákonem č. 169/2013 Sb. Bude probrán zejména dopad novely na podnikovou praxi v nakládání s odpady.

Vážení přátelé,

v květnu 2013 byl přijat zákon č. 169/2013 Sb., který novelizuje stávající zákon o odpadech ve smyslu požadavků směrnic EU (tzv. "Euronovela" zákona o odpadech). Tento zákon vstupuje v účinnost dnem 1. října 2013 a mění některé zaběhané postupy v podnikové praxi nakládání s odpady.

Nabízený seminář se bude věnovat především právě změnám v nakládání s odpady na úrovni podnikové praxe a dopadem novely na podniky. Obsah se zaměří především na:

. nově upravené povinnosti původců odpadů a ostatních osob v nakládání s odpady;

. změny prováděcích předpisů k zákonu;

. změny v povolování nakládání s nebezpečnými odpady;

. změny v hodnocení a zařazování nebezpečných odpadů;

. změny v evidenci a ohlašování odpadů;

. elektronickou evidenci při přepravě nebezpečných odpadů;

. změny v plánování v odpadovém hospodářství.

Prostor bude věnován i návaznostem na stávající složkové právní povinnosti (zákon o vodách, zák. o ovzduší, ekologické újmě ap.).

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:

Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce

PROGRAM SEMINÁŘE

Zákon o odpadech po novele

28. srpna 2013 - středa - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků

09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky zákona a prováděcích předpisů po novele zákonem č. 169/2013 Sb.;

12.30 - 14.00 Přednášky - změny v podnikové praxi, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., a zejména pak ze změn přijatých zákonem č. 169/2013 Sb. Bude probrán zejména dopad novely na podnikovou praxi v nakládání s odpady.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 27. srpna 2013.

Cena semináře:

Vložné za 1 osobu: ........... 1.950,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:

Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvají nebo náhradní autobusovou dopravou X20 a X26 ve směru Divoká Šárka do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo­váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis­tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

10. Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí