zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci OCHRANA OVZDUŠIA 2013

08.08.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Pozvánka na konferenci OCHRANA OVZDUŠIA 2013

Opäť po roku si Vám dovoľujeme ponúknuť aktuálne tematické okruhy ďalšieho ročníka tradičnej medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA..

Ta si počas dlhoročnej existencie získala popularitu a významné miesto v odborných kruhoch. Svedčí o tom každoročne bohatá účasť zástupcov štátnej a verejnej správy, univerzít a firiem pôsobiacich v tejto oblasti, ako aj expertov, ktorí prezentujú svoje skúsenosti v rámci odborného programu konferencie. I. informácia - predbežná pozvánka smeruje aj k Vám, aby Vám ponúkla možnosť zapojenia sa do príprav programu formou príspevkov z Vašej odbornej praxe na niektorú z aktuálnych tém. Príďte a podeľte sa so svojimi skúsenosťami, prípadne prezentujte aj Vašu firmu na tomto tradičnom podujatí. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu a na stretnutie s Vami v príjemnom prostredí našich slovenských veľhôr. Veríme, že si nájdete čas v uponáhľanom kolotoči každodenných povinností a zaradíte sa aj Vy medzi našich priaznivcov.

Témy konferencie

 • Povoľovanie a činnosti prevádzok vo vzťahu k ochrane ovzdušia (IPKZ, NEIS, IED, smerovanie TWG, kontrolná činnosť, informatizácia v ochrane ovzdušia)
 • Znečistenie ovzdušia a klimatické zmeny, obchodovanie s emisnými kvótami CO2 a emisie sadzí
 • Výrobné a energetické technológie a znečisťovanie ovzdušia
 • Nové materiály a nové technológie v znižovaní emisií
 • Nové poznatky z merania emisií a uplatňovanie nových právnych predpisov pri monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov
 • Trendy v doprave a vplyv na znečisťovanie ovzdušia
 • Kvalita ovzdušia, hodnotenie a trendy


Cieľová skupina
Konferencia je určená predovšetkým odborníkom z oblasti ochrany ovzdušia vo výrobnej sfére, ale dôležité informácie na nej získajú aj pracovníci zo štátnej správy a samosprávy, vedci, výskumníci a zástupcovia akademickej obce.

Organizátori
Kongres STUDIO, spol. s r.o. a spolupracujúce inštitúcie:

 • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Asociácia súkromných laboratórií, SR
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo životního prostřredí ČR
 • Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší, ČR
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR


Všeobecné informácie

Termín
27. - 29. november 2013

Miesto konania
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, hotel Patria****

Štruktúra programu
Odborné a firemné prezentácie, postery, výstavka firemných produktov, odborné diskusie, spoločenský program.

Ubytovanie
Zabezpečí organizátor priamo v mieste konania konferencie.

Rokovacie jazyky
Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením).

Publikácia príspevkov
Príspevky prezentované na konferencii budú publikované v originálnom (rokovacom)
jazyku v zborníku, ktorý bude v printovej aj v CD podobe súčasťou konferenčného
balíčka pre účastníkov.

Sekcia odborných posterov pre doktorantov vysokých škôl
Priestor vyčlenený pre vystavenie aj publikáciu odborných posterov s tematikou ochrany ovzdušia umožní prezentáciu poznatkov doktorantov vysokých škôl s možnosťou ich publikácie v zborníku aj so zľavou na účastníckom poplatku.

Informácia pre prednášateľov
V prípade prihlásenia príspevku / posteru prostredníctvom predbežnej prihlášky je potrebné v stanovenom termíne poslať stručnú anotáciu v rozsahu cca 10 viet na e-mail organizačného garanta konferencie.

Využite možnosť prihlásiť sa prostredníctvom on-line prihlášky na www.kongres-studio.sk

Organizačný garant
Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Hálova 5, 851 01 Bratislava, SR
Tel./Fax: ++421 2 62 41 04 76
Mobil: ++421 908 727 642
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
www.kongres-studio.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí