zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povolenky pro letadla

03.10.2013
Doprava
Ovzduší
Povolenky pro letadla

Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.

Dne 1. srpna 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 192/2013 Sb., o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů. Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Vyhláška provádí zmocnění uvedená v § 13 odst. 8 a § 3 odst. 7 zákona č. 383/2012 Sb. Tento zákon vstoupil v účinnost 1. ledna 2013 a nahradil úpravu obsaženou v zákoně č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, a zrušil jeho prováděcí právní předpisy, tzn. vyhlášku č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů a vyhlášku č. 287/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví.

Část úpravy uvedených zrušených vyhlášek je nyní upravena vyhláškou č. 192/2013 Sb. (tj. vzory formulářů žádostí o přidělení povolenek zdarma pro provozovatele letadla a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů). Většina předmětu úpravy uvedených vyhlášek, tzn. závazný postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů, je již v současné době plně upravena v přímo použitelných předpisech Evropské unie, a to v nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Tuto problematiku proto nebylo třeba upravovat ve vnitrostátním předpise.

Vyhláška v návaznosti na ustanovení § 13 zákona upravuje vzor formuláře žádosti o přidělení povolenek zdarma pro provozovatele letadel, vzor formuláře žádosti o přidělení povolenek zdarma ze zvláštní rezervy pro nové provozovatele letadel a vzor formuláře žádosti o přidělení povolenek zdarma ze zvláštní rezervy pro provozovatele letadel se stanoveným meziročním průměrným nárůstem přepravovaných tunokilometrů (tzn. provozovatelé s rychle rostoucí přepravní kapacitou). Vyhláška dále v návaznosti na ustanovení § 3 zákona č. 383/2012 Sb. stanoví vzor formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů, jehož součástí je i tzv. monitorovací plán, který byl upraven z důvodu sjednocení zasílaných žádostí a podkladů dle Nařízení Komise EU.

Vzory formulářů žádostí o přidělení povolenek zdarma pro provozovatele letadla byly již součástí zrušené vyhlášky č. 287/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví, a tyto vzory se oproti předchozí úpravě podstatným způsobem nezměnily. V elektronické podobě jsou vzory dostupné na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Vzor formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů byl součástí vyhlášky č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů, se podstatně změnil, a to v části upravující plán pro monitorování a vykazování emisí. Důvodem je nové nastavení pravidel monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, která jsou v současné době plně upravena přímo použitelným předpisem Evropské unie - nařízením Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Základní povinností provozovatele zařízení podle zákona č. 383/2012 Sb. je provozovat zařízení na základě povolení Ministerstva životního prostředí a v souladu s ním. Tato povinnost je zakotvena v ustanovení § 3 zákona a jedná se o transpozici článku 4 směrnice 2003/87/ES. Zákon také v návaznosti na článek 5 směrnice 2003/87/ES stanoví požadavky na obsah žádosti o povolení. Žádost o vydání povolení se podle § 3 odst. 3 zákona podává Ministerstvu životního prostředí na formuláři, který je stanoven prováděcím právním předpisem.

Podle § 15 odst. 1 zákona je součástí povolení i plán pro monitorování a vykazování emisí, přičemž náležitosti tohoto plánu, jsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie - nařízením Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Na základě zmocnění uvedeného v § 3 odst. 7 se proto § 3 vyhlášky stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů, jehož součástí je i formulář pro zpracování plánu pro monitorování a vykazování emisí.

Formulář je ve formě elektronické šablony přístupný také na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. Součástí tohoto elektronického formuláře je i formulář pro zpracování plánu pro monitorování a vykazování emisí, jehož náležitosti jsou stanoveny nařízením Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí