zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetika Filipín a nerostné suroviny

15.11.2013
Energie
Geologie
Energetika Filipín a nerostné suroviny

Dle údajů Ministerstva energetiky se na hrubé výrobě energie podílejí 26 % uhelné elektrárny, 32,1 % plynové elektrárny, 17,4 % geotermální elektrárny, 13,7 % hydroelektrárny a 10,8 % dieselelektrárny. V roce 2004 ministerstvo vyhlásilo 10letý plán rozvoje sektoru energetiky (Philippine Energy Plan 2004-2013), jenž předpokládá investice ve výši 1,42 bilionu pesos (25,8 mld. USD podle kurzu 55 PHP/1USD).

Požadavky jednotlivých energetických sektorů jsou následující:

  • 295,28 mld. pesos na rozvoj geotermální, tepelné a vodní energetiky s preferencí obnovitelných zdrojů energie
  • 378 mld. pesos na výstavbu nových plynovodů a ropovodů
  • 637,14 mld. pesos na výstavbu hlavních rozvodných sítí a malých ostrovních sítí
  • 106,01 mld. pesos na elektrifikaci venkova a úsporný energetický program

Vzhledem k zhoršujícímu se stavu životního prostředí je důraz kladen na obnovitelné zdroje energie, jejichž energetická kapacita se má do roku 2013 zdvojnásobit. Dalšími cíli jsou světové prvenství ve výrobě energie z geotermálních zdrojů (v současnosti třetí na světě za USA a Novým Zélandem), zdvojnásobení energetické kapacity vodních elektráren, vybudování exportního centra zařízení na výrobu solární energie v rámci regionu ASEAN a instalace 130 až 250 MW energetické kapacity z biomasy, solární a geotermální energie. Preference má trend nahrazování spalování uhlovodíků obnovitelnými zdroji energie a podpora soukromého sektoru pro výrobu energie tzv. Independent Power Producers (IPP). Mezi IPP již působící v zemi patří KEPCO (Korea), Salcon Power (Singapur), Mirant (U.S.), Steag (Německo), GNPower (USA a Nauru).

Ve filipínském energetickém sektoru pokračují strukturální změny, které jsou zakotveny v tzv. Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) z roku 2001. Změny se týkají výroby, rozvodu, distribuce, dodávek a maloobchodního prodeje elektrické energie. Uskutečněné změny by měly zvýšit konkurenci při snižování výrobních nákladů a bránit vážným výpadkům proudu v kritických místech v oblastech Visayas a ostrova Mindanao.

EPIRA dala vzniknout instituci Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation (PSALM), jejímž úkolem je privatizovat různé jednotky zadlužené státní společnosti National Power Corporation (NPC) a její výrobní kapacity. Prodávat se bude uhelná elektrárna v Masinloc o kapacitě 600 MW a tepelná elektrárna v Calaca.

Priority dalšího rozvoje energetiky, které by mohly být podkladem pro akvizici na filipínském trhu českými firmami, jsou následující:

  • hydroenergetika - nabývá stále více na významu vzhledem k charakteru spotřebitelů elektrické energie, nacházejících se v malých roztroušených administrativních jednotkách. Energetický potenciál vodních zdrojů je odhadován na 13 426 MW, z nichž je plánováno využití asi 1 300 MW formou malých vodních elektráren. Dosud instalovaná kapacita vodních elektráren je 2 521 MW, což představuje 19 % celkové energetické výrobní kapacity země.
  • větrné elektrárny - pokračuje mapování a vytyčování vhodných lokalit (Batanes, Busuanga a Cuyo Islands) pro umístění větrných elektráren. Celková energetická kapacita větrné energie Filipín se odhaduje vzhledem k jejich geografické poloze (hrana Asijsko-pacifického monsunového pásu) a proudění větru na 76 600 MW, průměrná hustota větrné energie 31 W/m^2. Ukončena je 1. etapa projektu DOE-JETRO o celkovém výkonu 120 MW (160 jednotek po 750 kW) na severním Luzonu. Pokračuje výstavba 2. etapy a v projekci je 3. etapa. Je rovněž připravován projekt výstavby 14 hybridních jednotek (diesel + vítr).
  • geotermální energetika - Filipíny jsou se svými 1 931 MW druhým největším výrobcem elektrické energie na světě touto technologií. Dalších 730 MW bude instalováno v 11 vybraných lokalitách. Řešení některých těchto projektů se připravuje v alternativě s využitím přílivové energie.
  • solární energie - byl vypracován projekt SPSP (Solar Power Support Program) zaměřený jednak na výstavbu větších jednotek o kapacitě cca 1 MW zvláště v jižní části země (Mindanao) a lokální využívání v obytných domech s výtěžností 4-6 kW/m^2 denně. Součástí programu je rovněž finanční podpora domácnostem, které budou využívat solární energii tímto způsobem.
  • využití biomasy má rovněž velkou podporu státních orgánů. Připravuje se projekt Victoria Milling 51 MW - hybridní využití dieselu a vylisované cukrové třtiny (bagasse). Další projekty na výrobu pohonných hmot (bionafta) a výrobu elektrické energie mají být zaměřené na zpracování odpadu z kokosových ořechů, dřevního odpadu, rýžových slupek, živočišného a pevného komunálního odpadu apod

Projekt plynovodu v rámci velkého projektu ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation, který má spojovat 10 zemí ASEAN o celkové délce cca 10 000 km, tzv. TAGP (Trans-ASEAN Gas Pipeline Project) je ve stadiu příprav. Filipínský úsek o délce cca 1 000 km má spojovat Malajsii s pobřežím ostrova Palawan - předběžný rozpočet je 15 mld. pesos (asi 300 mil. USD). Celkové rezervy zemí ASEAN jsou odhadovány na 235 bilionů (2,35 x 1014) kubických stop zemního plynu (cca 6,65 bil. m2). Filipíny mají ložiska zemního plynu na severozápadním Palawanu a dále ložisko Malampaya, pro jehož využití se předpokládá výstavba elektráren o celkové kapacitě 3000 MW během následujících 20 let.

Většina investic jak ze zahraničí, tak z tuzemska směřuje právě do energetiky a do dopravy. Tyto investice jsou provozovány formou BOT - build-operate-transfer. Vláda tak získává podporu ve svých snahách o elektrifikaci celého souostroví při využití vlastních energetických zdrojů (fosilní paliva, větrná energie, geotermální energie a vodní elektrárny).

Jediná jaderná elektrárna v Limay - Bataan (instalovaný výkon 600 MW) byla uzavřena po politických změnách v roce 1986, aniž by byla uvedena do provozu. Připravené jaderné palivo bylo prodáno do Belgie. Proti jejímu uvedení do provozu zatím převažují kritické hlasy, že filipínští technici by zatím nebyli schopni podobnou elektrárnu udržet v provozu. Zařízení je kanibalizováno pro různé jiné účely. Nicméně je filipínská vláda nucena měsíčně vynakládat na údržbu zbytku elektrárny asi 1 mil. USD.

Byla vypracována studie možnosti konverze jaderné elektrárny Bataan na klasickou elektrárnu využívající plyn. Náklady na konverzi (odhad 600 mil. USD) jsou však stejné, ne-li vyšší než výstavba nové tepelné elektrárny se stejným výkonem.

Energetický sektor a vodohospodářství mají stále větší význam vzhledem ke svému rostoucímu významu pro rozvoj infrastruktury a představují asi 9 % průmyslové produkce.

Podíl těžebního průmyslu na tvorbě HDP se mírně zvyšuje od roku 2004, ale v roce 2005 začal již skutečný boom. Rozvoj bude pokračovat i v dalších letech v důsledku změny těžebního zákona v prosinci 2004, dle které mohou cizinci vlastnit až 100 % firmy v tomto oboru.

Mezi nejvýznamnější nerosty patří měděná ruda, jejíž zásoby se odhadují na asi 4 mil. tun, dále potom železná ruda - odhadované zásoby asi 80 mil. tun, uhlí - 80 mil. tun a ropy okolo 40 mil. tun. Kromě toho mají Filipíny zásoby zemního plynu, doplněné ještě dalšími nerosty jako jsou zlato, stříbro, chrom, nikl, kobalt aj.

Přírodní bohatství Filipín je odhadováno částkou 840 mld. USD.

ZDROJ: Businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí