zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů dle nových pravidel

31.10.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů dle nových pravidel

Dle údajů evropského registru emisního obchodování poklesly emise českých provozovatelů meziročně o 6,6 %...

Počínaje 1. lednem 2013 vstoupili provozovatelé zařízení do třetího obchodovacího období (2013-2020), ve kterém je stanoven cíl na celkový pokles emisí v rámci EU ETS na 21 % oproti stavu v roce 2005. Nové obchodovací období přináší řadu zásadních změn jak ve způsobu monitorování a vykazování emisí dle nových monitorovacích plánů, tak ve způsobu jejich ověřování daných harmonizací v této oblasti, tak především ve způsobu obchodování s povolenkami. Emise skleníkových plynů budou muset poprvé za rok 2013 vykazovat také dodavatelé pohonných hmot.

Do EU ETS (evropského systému obchodování s emisními povolenkami) je zapojeno zhruba jedenáct tisíc průmyslových zařízení, která jsou zodpovědná za cca 45 % emisí EU. V roce 2012 bylo do systému zahrnuto rovněž letectví.

Vstup do třetího obchodovacího období v rámci systému EU ETS přináší provozovatelům zařízení řadu zásadních změn. Jednou z nich je monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů dle nových monitorovacích plánů, ačkoli řada provozovatelů zatím ještě čeká na jejich schválení ministerstvem životního prostředí. Změny vyplývají z nových přímo použitelných právních předpisů EU: Nařízení Komise č. 601/2012, o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, a Nařízení Komise č. 600/2012, o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a o akreditaci ověřovatelů.

Nejvýznamnější změna se týká postupného přechodu od bezplatného přidělování povolenek k jejich dražení v aukcích, přechodu od limitů stanovených na úrovni členských států k jednotnému celoevropskému limitu pro jednotlivá odvětví, zařazení dalších skleníkových plynů a několika dalších odvětví, jako je například výroba primárního hliníku, do systému EU ETS. "Změny v monitorování a vykazování se kromě nových monitorovacích plánů týkají rovněž způsobu jejich aktualizace v případě významných a méně významných změn, dochází k posílení zásady neustálého zlepšování, kdy provozovatel je povinen zohlednit doporučení ověřovatele. Rovněž ověřování doznává zásadních změn. Ověřit výkaz o emisích mohou již jen ověřovatelé akreditovaní dle normy ČSN ISO 14065:2008 a nařízení Komise (EU) č. 600/2012." uvedla Soňa Hykyšová ze společnosti TÜV SÜD Czech, jenž je držitelem akreditace pro ověřování dle nové normy.

"Emise skleníkových plynů budou muset poprvé za rok 2013 vykazovat také dodavatelé motorových benzínů a motorové nafty, kteří musí prokazovat úspory emisí skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot. Do konce roku 2014 musí prokázat úsporu emisí skleníkových plynů o 2 % a do roku 2020 o 6 % oproti referenční hodnotě fosilní pohonné hmoty." doplnila Hykyšová. Tato povinnost souvisí s právní úpravou vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a nemá souvislost se systémem EU ETS, ale s tzv. kritérii udržitelnosti biopaliv. Rovněž v tomto případě však musí být zprávy o emisích z dodaných pohonných hmot ověřeny autorizovanou osobou, stejně jako je tomu u výkazů o emisích u provozovatelů zařízení zapojených do systému EU ETS.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí