zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program semináře Přehrady a povodně - možnosti regulace

28.11.2013
Voda
Povodně
Program semináře Přehrady a povodně - možnosti regulace

V úterý 29. 10. 2013 se v Jednacím sále Senátu PČR konal seminář s názvem "Přehrady a povodně - možností regulace", který byl věnován tématům týkajícím se letošní červnové povodně, ale i dlohodobé problemtatice vztahu přehrad ve směru k povodním.


Cílem semináře bylo seznámit účastníky, kterými byli především starostové měst a obcí dotčených nejen letošními povodněmi, s tématy, které byly po letošní červnové povodni nejvíce diskutovány. Vystupující se přítomným snažili přiblížit nejen průběh povodně na jednotlivých vodních tocích, ale i příčiny jejího vzniku a vyhodnocení jejího průběhu a dopadů. Vysvětleny byly také zásady manipulace s vodou v nádržích na Vltavské kaskádě, a tím i při povodni nejčastěji pokládaná otázka "proč se nádrže neupouštěly dříve?", a hlavní zásady hospodaření s vodou. Další prezentace se zabývaly popisem dosavadního vývoje budování přehrad v ČR od začátku minulého století až po současnost. V jejich rámci byly například diskutovány: možné budoucí nároky na nové akumulace vod v souvislosti s očekávaným změnami klimatu, základní zásady ochrany před povodněmi, závaznost manipulačních řádů vodních děl a jejich případné přehodnocení do budoucna a v neposlední řadě pojištění nemovitostí v záplavových územích.

Program semináře byl následující:

9.30 hod. příchod účastníků a registrace

10.00 hod. Úvodní slova

Ing. Ivo Bárek (předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR)

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., (vrchní ředitel sekce vodního hospodářství, Ministerstvo zemědělství)

Ing. Dan Jiránek, (předseda Svazu měst a obcí České republiky)

RNDr. Petr Kubala (generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy)

10.20 hod. Funkce vodních děl a přehrad v rámci hydrologického režimu ČR

(RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství)

10.40 hod. Vodní zákon ve vazbě na ochranu před povodněmi a úloha manipulačních řádů vodních děl

(Jaroslava Nietscheová, pro.práv., Povodí Vltavy, státní podnik)

11.00 hod. Průběh a hydrologická charakteristika červnové povodně v povodí Vltavy a na Vltavské kaskádě

(Ing. Tomáš Kendík, Povodí Vltavy, státní podnik)

11.20 hod. Možnosti budování nových "přehrad"

(Ing. Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy, státní podnik)

11.40 hod. Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování

(Ing. Miroslav Král, CSc. Ministerstvo zemědělství)

12.00 hod. Financování protipovodňových opatření

(Ing. Naděžda Kozlová, Ministerstvo zemědělství)

12.20 hod. Pojištění nemovitostí v záplavových územích - nová povinnost?

(RNDr. Pavel Punčochář, CSC., Ministerstvo zemědělství)

12.40 hod. Diskuse

13.30 hod. Ukončení semináře

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí