zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rusko - Ekologie, obchod, odpad

20.11.2013
Odpady
Rusko - Ekologie, obchod, odpad

Ekologie, obchod, odpad

Situace s komunálním odpadem v Rusku je velmi odlišná od jiných částí Evropy. Například zde nejsou samostatné kontejnery pro různé typy odpadů, což je v jiných evropských zemích dnes již samozřejmostí a také chybí jednotná strategická politika v řešení problémů nakládání s pevným odpadem. Předpokládá se, že nová verze zákona "O spotřebních a výrobních odpadech", bude přijata nejpozději na jaře roku 2014. Zákon by měl stimulovat zapojení odpadu do uzavřeného cyklu, čímž se minimalizují ztráty užitečných surovin.

Na území Ruské federace bylo zjištěno 63 535 nelegálních skládek pevného komunálního odpadu na celkové ploše 20 150 ha.

Od srpna 2011, kdy začalo odhalování a zabraňování nezákonnému ukládání pevného odpadu, bylo zlikvidováno 45 856 skládek na ploše 9.223 ha.

Největší počet skládek v RF se nachází na osídleném území - 55%, v příbřežních zónách - 15%, na zemědělské půdě - 14% , na lesních pozemcích - 8%. Celkem bylo zjištěno 37 068 porušování ekologických zákonů.

Rostoucí objem komunálního odpadu, omezené plochy pro skládky, vysoké náklady na likvidací černých skládek a ekologické důsledky jejích nekontrolovaného růstu daly impuls ruské vládě pro vytvoření centrální vládní politiky v této oblasti.

Ruský prezident V. Putin nařídil vypracování komplexní strategii pro nakládání s pevným odpadem, včetně vytvoření efektivního systému správy v této oblasti, protože je známo, že při absenci je více prostoru pro zločin a korupci.

Za účasti představitelů Státní dumy RF, podnikatelské sféry, akademické obce a organizací občanské společností byl Ministerstvem přírodních zdrojů a ekologie RF (v souladu s nařízením vlády Ruské federace ze dne 25.8.2013 č DM-P9-4996) připraven odpovídající dokument.

"Stát před sebe staví ambiciózní, ale reálný cíl: za sedm let zvýšit podíl využívaných a očištěných výrobních spotřebních odpadů z 11% na 80%, tj. fakticky se má vytvořit nový průmysl pro nakládání s odpady" sdělil ministr přírodních zdrojů a ekologii RF Sergej Donskoj na Peterburském mezinárodním fóru letos. Nicméně kromě papírů a hlásných projevů žádné konkrétní výsledky vidět nejsou.

Situace ve Sverdlovské oblasti není jiná.

Každý rok se v tomto regionu vytváří kolem dvou milionů tun tuhého komunálního odpadu. Většina z toho se ukládá na skládkách a jen 12 procent se recykluje.
Vzhledem k nedostatku pozemků pro skládky, "mnoho velkých měst a velkoměst čeká "kolaps s odpadky " - hodnotí současnou situaci politici.

Vláda Sverdlovské oblasti svým usnesením od 21.10.2013 č.1259-PP "O integrované strategií pro zacházení s pevným komunálním odpadem na území Sverdlovské oblasti do roku 2030" schválila komplexní strategii proti "kolapsu s odpadky".

Do roku 2030 všechny obce v regionu Sverdlovské oblastí musí zavést systém tříděného sběru odpadu. Přitom, 60% odpadu se bude používat jako druhotné suroviny, a 30% pro výrobu tepla a elektrické energie. Takové výsledky očekává vláda oblasti od realizace "Komplexní strategie na zpracování tuhého komunálního odpadu ve Sverdlovské oblasti do roku 2030", která, dle sdělení politiků, byla schválena v nejvyšší čas.

Koordinaci provádění strategie má na starosti Ministerstvo energetiky a bytového hospodářství Sverdlovské oblasti (ministr N. B. Smirnov) a kontrolou plnění usnesení byl pověřen místopředseda vlády Sverdlovské oblasti, S.M. Zyryanov.

Zdroj: www.businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí