zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Malajsie - ČR a její zelené technologie letos po třetí na Veletrhu zelených technologií a ekologických produktů IGEM 2013

12.11.2013
Obecné
Malajsie - ČR a její zelené technologie letos po třetí na Veletrhu zelených technologií a ekologických produktů IGEM 2013

Na základě projektu ekonomické diplomacie MZV, jehož realizátorem bylo velvyslanectví ČR v Malajsii, se ČR, české instituce a firmy z oboru ekologických technologií letos již po třetí zúčastnily Veletrhu zelených technologií a ekologických produktů IGEM, jehož 4. ročník proběhl v Kuala Lumpur ve dnech 10.-13. října 2013. Česká přítomnost na největším veletrhu svého druhu v JV Asii se setkala na malajsijské straně s velmi pozitivní odezvou, mj. díky vyprofilování na odpadového hospodářství a obnovitelnou energetiku a osobní účasti odborníků z MŽP a CzechInvestu. Ti se zúčastnili české expozice umístěné ve společném pavilonu EU, uskutečnili prezentaci na konferenci Green insights a jednali s desítkami potenciálních partnerů v rámci matchmakingu. Členové delegace se také v průběhu doprovodných akcí setkali s novým ministrem energetiky, zelených technologií a vodohospodářství / KeTTHA / Datukem Seri Dr. Maximus Johnity Ongkili. Osobní účast ministra a dalších předních představitelů ministerstva KeTTHA a vládní agentury pro rozvoj zelených technologií na hlavních akcích včetně těch pořádaných obchodní komorou EUMCCI, dokládá vládní podporu, které se veletrhu každoročně dostává, a kontinuitu v malajsijském zájmu o technologie ze zahraničí, včetně EU. Prezentace dvou českých odborníků na konferenci týkající se českého know-how a úspěchů ČR v zavádění ekologických standardů a ekoinovací v odpadovém hospodářství a investičního prostředí a příležitostí v obnovitelné energetice byly pozitivně interpretovány a pro širší odbornou a obchodní veřejnost navíc publikovány v doprovodném tisku. Veletrh s letos více než 300 vystavovateli z 23 zemí světa se setkal s vysokou účastí převyšující 50 000 návštěvníků, kteří přicházeli z řad obchodníků, výrobců, investorů, vědecko-výzkumných institucí a vládních institucí Malajsie i dalších zemí JV Asie.

Českými institucemi, které náš projekt ekonomické diplomacie vysláním svých zástupců podpořily, byly letos poprvé MŽP (sekce technické ochrany ŽP a odbor odpadů MŽP) a CzechInvest (sektorový specialista pro sektory energie a čisté technologie). Kromě nich na konferenci vystoupil rovněž zástupce firmy SVCS Process Innovation (difúzní pece pro polovodičový průmysl a fotovoltaiku). Veletrhu se také zúčastnila česká obchodní firma AVAS Export-Import (mj. udržitelné zemědělství) a částečně také Hydropol (malá vodní energetika). Další české firmy zejména z řad MSP, výzkumné instituce, univerzity apod. byly představeny prostřednictvím katalogové prezentace. Vážným zájemcům byl také předán odborný materiál týkající se odpadového hospodářství, udržitelné výroby, energetiky, biodiverzity, lesů v ČR apod.

Současná Malajsie prochází transformací v ekonomiku, která bude vykazovat udržitelný rozvoj, bude tažena inovacemi a uplatňování environmentálních technologií postupně ve všech sektorech (včetně služeb) vnímá jako konkurenční výhodu v regionu JV Asie, kde se chce stát regionálním lídrem. Environmentální technologie jsou v Malajsii trendem posledních let a jejich rozvoj patří mezi hlavní prioritu vlády. Země má vypracovány strategie, programy, projekty a konkrétní nástroje, jak těchto záměrů dosáhnout (schéma pro financování zelených technologií poskytováním úvěrů, výkupní tarify pro obnovitelné zdroje elektrické energie apod.).

Vzhledem k současné fázi ekonomického rozvoje, demografickým, geografickým a klimatickým podmínkám se Malajsie potýká s řadou ekologických výzev. Udržitelné odpadové hospodářství a krytí zvyšujících se energetických potřeb šetrně k ŽP jsou aktuálně diskutovaná a medializovaná témata a oblast, kde lze očekávat vládní i privátní výdaje (na získávání daných technologií). V červnu 2013 Kuala Lumpur zažila nejhorší "haze" (znečištění ovzduší požárem pralesů na sousedním indonéském ostrově Sumatra) za posledních 16 let. Na konci srpna 2013 unikl z továrny do řeky Selangor motorový olej, na několik dní (včetně státního svátku vyhlášení nezávislosti Malajsie) musel být uzavřen provoz 4 ČOV a milion domácností v aglomeraci hlavního města se ocitl bez dodávek vody. Zatím nedostatečná je infrastruktura i legislativa (a její vymahatelnost) v oblasti zpracování pevného odpadu domácností. Realitou je kontaminace podzemních vod (a očekávaný nedostatek pitné vody v budoucnu), sesuvy půdy, lokální povodně atp. Perspektivní jsou technologie, které přinesou řešení těchto aktuálních ekologických problémů Malajsie. Příležitosti také existují v oblasti udržitelného zpracování palmového oleje (hlavní komodita Malajsie), v rozvoji navazujících odvětví a ve zpracování vznikající biomasy.

Letošní veletrh IGEM probíhal paralelně a na stejném místě jako Světový podnikatelský summit GES a byl s GES tématicky i logisticky provázán. Akce s primárním cílem prolomit bariéry s islámským světem měla v KL proběhnout za přítomnosti jeho zakladatele, amerického prezidenta Baracka Obamy. Nakonec byl ve světle finančních otázek zastoupen státním tajemníkem Johnem Kerrym.

Závěr:

Česká účast na IGEM 2013 byla vyvrcholením letošního úsilí ZÚ KL o podporu ekonomických zájmů ČR v Malajsii a o podporu formování přímých víceúrovňových kontaktů mezi oběma zeměmi v perspektivním oboru. Jednalo se v r. 2013 o čtvrtou českou účast na veletrhu v Malajsii (po obranné LIMA, zdravotnické SEA a potravinářské MIFB). Vzhledem k pozitivnímu ohlasu ze strany českých i malajsijských účastníků na českou přítomnost a české aktivity na veletrhu IGEM 2013 doporučujeme vzhledem k aktuálnímu zájmu Malajsii v této oblasti účast českých institucí a firem na dalších akcích v teritoriu Malajsie. Kromě příštího 5. ročníku IGEM (říjen 2014) se v nejbližší době jedná o výstavu a konferenci Asiawater (19.-21. březen 2014), která se koná každé dva roky a je zaměřena na vodohospodářství. Pozornost je dobré věnovat nejen hlavnímu městu a pevninské části Malajsie, ale také relativně autonomním státům federace - Sabah a Sarawak. Ve státě Sabah příští rok proběhne mezinárodní veletrh (Sabah International Expo 18.-22. září 2014, každé dva roky), kde významnými profily budou mj. obnovitelná energetika, biotechnologie, zemědělské technologie, technologie pro zpracování palmového oleje apod. Plánuje se také mise předsedy místní vlády do ČR (březen 2014). Doprovázející podnikatelská delegace i jednání v ČR by mohly být zaměřeny mj. na environmentální technologie.

Zdroj: www.businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí