zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ve Vídni se daří zmírňovat negativní dopady pořádání akcí na životní prostředí

20.05.2014
Odpady
Urbánní ekologie
Ve Vídni se daří zmírňovat negativní dopady pořádání akcí na životní prostředí

Festivaly, slavnosti, trhy či sportovní klání jsou pevnou součástí společenského dění v obcích. Tyto akce s sebou však nesou i množství odpadu, zejména nápojových kelímků.

Rakouská metropole Vídeň podporuje pořadatele, kteří využívají systém pronájmu vratných kelímků a chce, aby se při pořádání všech akcí zohlednila také ochrana životního prostředí. >>Stále víc pořadatelů chápe, že si ochrana životního prostředí a pořádání akcí neprotiřečí,<< komentovala vídeňská radní pro životní prostředí Ulli Simová.

SOUTĚŽ O TITUL >>EKO UDÁLOST<<

V rámci iniciativy >>Samozřejmě méně odpadu<<, za níž stojí Ulli Simová, vznikl v roce 2010 projekt >>ÖkoEvent<<. V jeho rámci získají neziskové organizace, sdružení a veřejné instituce zdarma rady, jak ekologicky a šetrně pořádat akce. Podnikatelé a živnostníci mají tuto službu zpoplatněnou, hradí si ale jen menší část, zčásti je totiž dotovaná. Tématem jsou především právní podmínky novely vídeňského odpadového zákona, otázky a pravidla využívání vratných kelímků, hrnečků, ale i příborů či nádobí z mobilního vozu a dalších možností.

Kolik pořadatelů využilo letos možnost po-radenství? >>Zatím jsme dostali přibližně 100 přímých dotazů, mimo to se mnozí informují na webu www.oekoevent.at,<< sdělila Moderní obci Sabine Seidl z poradenské agentury (die Umweltberatung).

Jak dále uvedla, město uděluje též titul >>Eko událost<<. Aby mohla akce o cenu soutěžit, musí pořadatelé postupovat podle určitých kritérií (viz Checkliste na zmíněném webu) a dodržet alespoň čtyři z těch, která jsou uvedena jako povinná (tj. třídění odpadu, u akcí s víc než 2000 návštěvníky koncept sbírání a odvozu odpadu, používání vratného nádobí, nesmějí se používat nevratné lahve a platí zákaz aktivního rozdávání letáků). Celkem obsahuje checklist 36 kritérií, některá z nich jsou závazná pouze v případě, že akci pořádá město Vídeň (jedno z magistrátních oddělení).

Důraz se klade na to, aby se (v rámci možností) nabízely regionální a sezonní potraviny a nápoje a nepoužívala se elektrická zařízení. Pořadatelé by si měli dávat také pozor, aby byla akce přístupná i lidem s omezenou mobilitou. Návštěvníci by měli mít k dispozici pitnou vodu z kohoutku (pítka, džbány s vodou).

Za všechny pořadatele, kteří si zdarma vypůjčí vratné kelímky, převezme město 30 % nákladů na jejich umytí. Celkem je k dispozici 1 milion kelímků. Vracejí pořadatelé vypůjčené nádobí? >>Pořadatelé nám při zapůjčení nechávají zálohu. Z tohoto důvodu se snaží vrátit co nejvíce kelímků. V případě, že při nějaké velké akci nejsou všechny kelímky vráceny, zůstane každému stánkaři záloha 1 euro (náhrada kelímku je méně nákladná, tak má z toho nakonec i malý zisk),<< vysvětlila Sabine Seidl.

Podle údajů z roku 2012 se díky upuštění od používání jednorázových kelímků a využívání asi 100 tisíc vratných kelímků při celkem 20 akcích zamezilo vzniku 77 339 kg CO2 a 8792 kg odpadu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí