zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.

19.11.2013
Legislativa
Les
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 44 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti...

Citace: 362/2013 Sb. Částka: 142/2013 Sb.
Na straně (od-do): 6560-6563 Rozeslána dne: 18. listopadu 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 7. listopadu 2013 Datum účinnosti od: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 449/2001 Sb.
Předpis mění: 244/2002 Sb.


362


VYHLÁŠKA


ze dne 7. listopadu 2013,


kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 44 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 1 písm. a) se slovo "vyhledání" nahrazuje slovem "vyhledávání".

2. V § 14 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:


"b) vyhledávání spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55 cm,".


Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

3. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova "vyhledání a" zrušují.

4. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňuje slovo " , nebo".

5. V § 14 odst. 2 písmeno a) zní:


"a) vyhledáváním - ochota a schopnost psa v určeném prostoru prohledávat terén a vyhledávat v něm živou zvěř drobnou i spárkatou,".


6. § 15 včetně nadpisu zní:


"§ 15


Počty psů stanovené pro jednotlivé druhy honiteb

(1) Pro honitbu [§ 2 písm. i) zákona], která má stanoveny jakostní třídy, minimální stavy a normované stavy drobné zvěře [§ 2 písm. l), § 3 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona], se stanoví počty držených psů takto:


a) v honitbě o výměře do 1000 ha


1. nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání drobné zvěře, dohledání drobné zvěře a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře [§ 14 odst. 1 písm. a)] a


2. nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1 písm. d)],


b) v honitbě o výměře do 3000 ha


1. nejméně 2 psi se zkouškami z výkonu vyhledávání drobné zvěře, dohledání drobné zvěře a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře [§ 14 odst. 1 písm. a)] a


2. nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1 písm. d)],


c) v honitbě o výměře od 3000 ha


1. nejméně 3 psi se zkouškami z výkonu vyhledávání drobné zvěře, dohledání drobné zvěře a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře [§ 14 odst. 1 písm. a)] a


2. nejméně 2 psi se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1 písm. d)].


(2) Pro honitbu [§ 2 písm. i) zákona], která má stanoveny jakostní třídy, minimální stavy a normované stavy spárkaté zvěře [§ 2 písm. l), § 3 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona], se stanoví počty držených psů takto:


a) v honitbě o výměře do 1000 ha


1. nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře a výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b) a c)] nebo nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)] a nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. c)] a


2. nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1 písm. d)],


b) v honitbě o výměře do 3000 ha


1. nejméně 2 psi se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře a výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b) a c)] nebo nejméně 2 psi se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)] a nejméně 2 psi se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. c)] a


2. nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1 písm. d)],


c) v honitbě o výměře od 3000 ha


1. nejméně 3 psi se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře a výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b) a c)] nebo nejméně 3 psi se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)] a nejméně 3 psi se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. c)] a


2. nejméně 2 psi se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1 písm. d)].


(3) V případě, že honitba má stanoveny jakostní třídy, minimální stavy a normované stavy jak drobné, tak spárkaté zvěře (odstavce 1 a 2), se počet držených psů se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1 písm. d)] stanoví takto:


a) v honitbě o výměře do 3000 ha nejméně 1 pes,


b) v honitbě o výměře od 3000 ha nejméně 2 psi.


(4) V případě, že honitba [§ 2 písm. i) zákona] nemá stanovenu jakostní třídu, minimální stav a normovaný stav drobné zvěře nebo spárkaté zvěře, stanoví se pro všechny výměry honitby počet držených psů takto:


a) nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře [§ 14 odst. 1 písm. a)],


b) nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře a výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b) a c)] nebo nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)] a nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. c)] a


c) nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1 písm. d)].


(5) Pro oboru [§ 2 písm. j) zákona] se počet psů stanoví takto:


a) nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře a výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b) a c)] nebo nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)] a nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. c)] a


b) nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1 písm. d)].".


7. V § 17 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Věta první neplatí v případě všestranných zkoušek loveckých psů, jimiž lze současně získat loveckou upotřebitelnost podle § 14 odst. 1 písm. a) a § 14 odst. 1 písm. c) (dále jen "všestranné zkoušky"). V případě podle věty druhé postačí, aby ten, kdo chce být rozhodčím pro všestranné zkoušky, prokázal, že vycvičil a předvedl na všestranných zkouškách alespoň dva psy, musí však být rozhodčím pro všechny zkoušky, z nichž jsou všestranné zkoušky složeny.".

8. Příloha č. 8 zní:


"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 244/2002 Sb.

Vzor potvrzení o složení zkoušky


Čl. II


Přechodné ustanovení

Psi se zkouškou složenou podle § 14 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za psy se zkouškou složenou podle § 14 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí