zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Studie: Znečištěné ovzduší musí Češi a Poláci řešit společně

02.12.2013
Ovzduší
Studie: Znečištěné ovzduší musí Češi a Poláci řešit společně

Češi a Poláci musejí ve Slezsku řešit problémy se znečištěným ovzduším společně. Výsledky mezinárodního projektu Air Silesia, které má ČTK k dispozici, ukazují, že znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji nepochází jen z Polska. Problémy jsou na obou stranách hranice podobné - emise z lokálních topenišť, průmyslu i dopravy. Například znečištění částicemi PM10 na českém území, které pochází z Polska, je menší než z českých zdrojů. Největší zdravotní riziko naopak pro měřené oblasti představuje rakovinotvorný benzo(a)pyren.

ČHMÚ provedl pilotní projekt na identifikaci zdrojů znečištění ovzduší na Ostravsku společně s americkou agenturou pro ochranu životního prostředí. Vzorky ovzduší se loni odebíraly sto dnů v Ostravě-Porubě, Radvanicích a Vratimově. Finální výsledky budou zveřejněny v březnu 2014.

"Řešení jak snížit emise, které se hledá, musí být opravdu společné česko-polské, a musí být provedeno na obou stranách hranice," řekl ČTK Libor Černikovský z Českého hydrometeorologického ústavu Ostrava, který se tříletého výzkumu účastnil.

Nejvyšší koncentrace škodlivin zaznamenali výzkumníci při bezvětří či nízkých rychlostech větru. Výjimečně vysoké koncentrace způsobily dlouhotrvající inverzní situace v celé oblasti mezi prosincem až únorem. Plošně nejrozsáhlejší území s nejvyšším znečištěním ovzduší se nachází přibližně mezi česko-polskou hranicí a okolím Rybnika, toto znečištění ovlivňuje i pohraničí ČR.

Podle česko-polské studie průměrné roční koncentrace nebezpečného benzo(a)pyrenu více než tři- až osmnáctinásobně překračovaly cílovou hodnotu na všech měřených lokalitách.

Díky sběru emisních dat získali badatelé přehled o emisích částic PM10 na obou stranách hranice. Modelování se provedlo na ostravské technické univerzitě. "Imisní podíl českých a polských zdrojů na PM10 je na hraniční čáře přibližně stejný," poznamenal Černikovský. Upozornil, že stále však chybí scénáře, jak snížit emise škodlivin a zdravotní dopady znečištěného ovzduší a hodnocení jejich ekonomického a sociálního dopadu.

Větry vanou ve Slezsku častěji z Česka do Polska. "Polské zdroje produkují více emisí PM10, které jsou velmi koncentrované přenášeny do Česka při převážně zhoršených rozptylových podmínkách, a proto je průměrný roční vliv českých zdrojů v Polsku a polských v Česku na koncentrace PM10 srovnatelný," dodal Černikovský.

V regionu Slezského vojvodství v Polsku je podle studie imisní situace mnohem horší než v Moravskoslezském kraji. Roční nebo denní imisní limit PM10, velkých částic, které se dostávají do horních cest dýchacích, byl překračován v celé oblasti. Průměrné oblastní koncentrace Slezského vojvodství a Moravskoslezského kraje dopadly podobně.

Koncentrace oxidu siřičitého v regionu Slezského vojvodství je přibližně dvojnásobná oproti regionu Moravskoslezského kraje. Vyšší koncentrace dioxinů byla v polské oblasti.

Na projekt dal peníze operační program přeshraniční spolupráce ČR a Polsko a účastnilo se ho šest institucí, na české straně Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Český hydrometeorologický ústav a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Šárka Mrázová

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí