zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetika Německa

03.01.2014
Energie
Energetika Německa

Zdroje

Základní charakteristiky

Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ) v Německu v r. 2012 činila 13 512 PJ, což představuje mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem. Spotřeba PEZ v Německu dlouhodobě mírně klesá navzdory růstu HDP, což je dáno zejména technologickými pokroky v energetice a hospodárností ve využívání energií. Index energetické účinnosti podle oficiálních statistik od roku 2010 roste. Meziroční nárůsty spotřeby jsou dány zejména výkyvy povětrnostních podmínek, tj. chladnými zimami.

V r. 2012 byla spotřeba primární energie tvořena ze 79 % fosilními zdroji (33,4% ropa, 24,6% uhlí a 21% zemní plyn), z 8% jadernou energií (vzhledem k ústupu od jaderné energetiky se podíl rok od roku snižuje), z 11,6% OZE a 2% ostatními zdroji.

Míra importu/závislosti na dovozu PEZ činila v r. 2011 68,7%. Největší nárůst importu PEZ se týká konstantně černého uhlí, což je dáno zejména jeho příznivou celou na světových trzích. Černé a také domácí hnědé uhlí jsou zároveň fosilními zdroji, jejichž spotřeba v roce 2012 v DE nejvíce rostla.

Souhrnná statistická data jsou k dispozici na www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/energiestatistiken.html.

Spotřeba PEZ(PJ)

Zdroj energie

1990

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ropa

5 217

5 499

4 626

4 904

4 635

4 684

4 537

4 513

Černé uhlí

2 306

2 021

2 017

1 800

1 496

1 714

1 734

1 671

Hnědé uhlí

3 201

1 550

1 613

1 554

1 507

1 512

1 563

1 642

Zemní plyn

2 293

2 985

3 191

3 222

3 039

3 171

2 808

2 835

Jaderná energie

1 668

1 851

1 533

1 623

1 472

1 533

1 178

1 080

Voda/vítr

58

127

230

236

231

254

311

236

Ostatní OZE

139

290

886

911

970

1 160

1 175

1 342

Zahraniční saldo elektřiny

3

11

-69

-81

-52

-64

-23

-83

Ostatní

22

68

169

210

231

254

237

276

Celková spotřeba

14 905

14 402

14 197

14 380

13 531

14 217

13 521

13 512

% podíl

1990

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ropa

35

38,2

32,6

34,1

34,3

32,9

33,6

33,4

Černé uhlí

15,5

14

14,2

12,5

11,1

12,1

12,8

12,4

Hnědé uhlí

21,5

10,8

11,4

10,8

11,2

10,6

11,6

12,2

Zemní plyn

15,4

20,7

22,5

22,4

22,5

22,3

20,8

21,0

Jaderná energie

11,2

12,9

10,8

11,3

10,9

10,8

8,7

8,0

Voda/vítr

0,4

0,9

1,6

1,6

1,7

1,8

2,3

1,7

Ostatní OZE

0,9

2

6,2

6,3

7,2

8,2

8,7

9,9

Zahraniční saldo elektřiny

0

0,1

-0,5

-0,6

-0,4

-0,4

-0,2

-0,6

Ostatní

0,1

0,5

1,2

1,5

1,7

1,8

1,8

2,0

Zdroj: Spolkové ministerstvo hospodářství (www.bmwi.de)

Importy jednotlivých energetických zdrojů (netto, v %)

Zdroj energie

1990

2000

2007

2008

2009

2010

2011

Černé uhlí

7,7

44,8

66,7

72,1

71,9

77,0

78,9

Hnědé uhlí

-1,0

1,2

-1,0

-1,4

-1,4

-1,6

-1,8

Ropa

95,0

94,8

96,2

97,8

97,7

97,8

96,3

Zemní plyn

75,6

79,1

78,1

82,1

85,6

81,3

86,1

Jaderná energie

96,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Celkem

56,8

72,0

68,6

71,4

71,0

69,8

68,7

Zdroj: Spolkové ministerstvo hospodářství (www.bmwi.de)

Ropa

Dovoz ropy do DE činil v r. 2011 90 519 mil. t., přičemž meziročně klesl o cca. 3%. DE je z 96,3% odkázáno na import této komodity. Samo ročně produkuje okolo 2,6 mil. t. ročně, přičemž domácí produkce nemá větší potenciál.[1] DE import ropy je poměrně diverzifikovaný, DE dováží tuto komoditu zejména z Ruska/SNS (38,3%), UK (14%) a Norska (8,2%), ropa ze členských zemí OPEC se na importu podílí pouhými 18,2%. Meziroční nárůst lze pozorovat u dovozů ropy z Alžírska, z Nigérie, z Iráku či ze Spojených arabských emirátů. Velký meziroční pokles lze naopak pozorovat u dovozů z Íránu a z Libye.

DE se daří postupně snižovat poptávku po ropě, jejíž podíl na spotřebě PEZ klesl z 39,9% v r. 1995 na 33,4% v r. 2012. Meziročně poklesl zejména dovoz lehkých topných olejů.

Na exploataci ropy v DE se podílí BEB Erdgas und Erdöl GmbH, Gaz de France Produktion Exploration Deutschland GmbH, Mobil Erdgas-Erdöl GmbH, RWE Dea AG, Wintershall AG. Naopak následující DE firmy se podílejí na exploraci ropy v zahraničí: EEG - Erdgas Erdöl GmbH (Kazachstán), RWE Dea AG (Norsko, UK, Egypt, Kazachstán), Wintershall AG (RF, RO, Libye, Argentina, Brazílie).

Import ropy (1000 t)

1990

2000

2007

2008

2009

2010

2011

Import celkem

88 060

103 555

106 665

105 096

97 902

93 272

90 519

Blízký východ

16 782

13 534

6 306

6 119

5 405

5 350

4 744

- SAK

5 993

4 568

2 305

2 653

1 418

701

701

- Sýrie

3 513

7 092

3 141

2 702

2 643

2 713

1 575

- Irák

220

220

153

180

277

379

759

- Irán

2 870

908

419

447

796

1 499

821

- SAE

744

0

65

0

0

0

354

AFRIKA

23 012

21 295

18 821

21 067

18 175

15 417

15 135

- Alžírsko

3 493

6 501

2 485

3 078

1 763

1 013

2 761

- Libye

11 493

11 843

10 892

10 436

8 294

7 278

2 781

- Nigérie

6 127

1 983

2 051

3 028

3 664

3 943

5 431

Venezuela

4 577

1 881

2 222

1 768

1 922

1 217

1 109

Rusko

21 284

29 754

33 866

33 577

34 647

33 896

34 647

Norsko

6 603

18 579

16 646

16 006

13 853

8 846

7 395

UK

14 875

13 041

13 718

13 858

10 391

13 070

12 703

Jiné

927

5 471

15 086

12 701

13 605

15 476

14 786

OPEC

36 328

28 546

20 654

22 637

19 139

16 625

16 500

Zdroj: Spolkové ministerstvo hospodářství (www.bmwi.de)

Zemní plyn

Dovoz a domácí produkce zemního plynu v DE činily v r. 2011 celkem 3 991,1 PJ. Zatímco domácí produkce postupně klesá (v r. 2011 dosahovala 418,6 PJ), zůstává DE z 86,1% závislé na importu zemního plynu. Zemní plyn byl v r. 2011 dovážen z 39,8 % z Ruska, z 34,4% z Norska a z 22% z Nizozemska. Zřejmě kvůli dopadům hospodářské krize a procesu Energiewende na občany DE poklesla koncová spotřeba zemního plynu v DE v roce 2011 o cca. 15% oproti roku 2010. Dosud nevyčerpané zásoby těžitelného zemního plynu na území DE jsou odhadovány na 41 mil. t.

Domácí produkce a dovoz zemního plynu(v PJ)

Domácí produkce a dovoz zemního plynu(v PJ)

1991

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Domácí produkce

621,4

679,7

706,6

661,7

653,7

598,8

545,4

509,9

445,0

418,6

Import

2063,5

2574,0

2841,7

3420,7

3519,1

3323,7

3480,5

3551,3

3731,1

3 572,5

NL

789,5

841,0

628,5

735,2

824,8

737,6

665,1

726,2

803,2

788,9

Norsko

340,9

469,4

758,0

1097,8

1069,2

1 040,9

1137,0

1299,1

1307,1

1 230,4

Rusko

899,3

1205,3

1299,9

1425,9

1475,5

1 436,1

1 527,6

1 343,5

1 463,3

1 422,4

Jiné

33,8

58,3

155,3

161,7

149,6

109,1

150,8

182,4

157,5

130,8

Celkem


2684,9

3253,7

3548,3

4082,4

4172,8

3 922,5

4025,9

4061,1

4176,1

3991,1

Zdroj: Spolkové ministerstvo hospodářství (www.bmwi.de)

Uhlí

V r. 2011 bylo v DE spotřebováno 62 705 000 tun černého uhlí a 176 309 000 t hnědého uhlí. I přes postupně klesající podíl uhlí na spotřebě PEZ DE v posledních letech, mj. v důsledku nízké akceptance ze strany DE veřejnosti a části politických subjektů, představují černé a hnědé uhlí pro DE stále důležité zdroje primární energie strategického významu, zejména v souvislosti s velkými zásobami na vlastním území. DE vlastní cca. 3% světových rezerv černého uhlí (tj. 23 mld. t. z 785 mld. t.) a 21% celkových světových rezerv hnědého uhlí (t. j. 43 mld. t. z 204 mld. t.). Zatímco v r. 2010 DE cca 70% své spotřeby černého uhlí dováželo (zejm. z EU-27 - hl. PL, ale i ČR, SNS, USA, Kolumbie a Austrálie), pokrývá tuzemská těžba hnědého uhlí 100% celkové spotřeby. Význam uhlí za účelem výroby elektřiny poroste v souvislosti s urychleným Atomausstiegem. V budoucnu lze předpokládat výstavbu moderních nízkoemisních uhelných elektráren.

Elektroenergetický sektor

V roce 2011 byla v DE celkově vyprodukována elektřina v objemu 615 TWh (brutto), z čehož 25% v hnědouhelných elektrárnách, 19% černouhelných elektrárnách, 18% v jaderných elektrárnách a 14% v elektrárnách na zemní plyn a 20% z OZE. Co se týče OZE, pocházela v roce 2011 největší část produkce z větrných elektráren (8%), z biomasy (5%), z vodních elektráren (3%) a z fotovoltaiky (3%).

Podle Spolkového statistického úřadu se situace změnila v roce 2012 následovně: 25,7 % z hnědého uhlí, 19,1% z černého uhlí, 16% z jádra, 11,3% ze stále méně rentabilních elektráren na zemní plyn a již celkem 21,9% z OZE.

Instalovaná kapacita DE elektráren přitom v roce 2011 obnášela 165 GW (18 % na černé uhlí, 17% větrných elektráren, 14% na hnědé uhlí, 14% na zemní plyn, 13% jaderných elektráren, 10% fotovoltaických zařízení, 6% vodních elektráren, 4% na topné oleje a 4% ostatních).

Domácí spotřeba elektřiny v r. 2011 dosahovala 541 TWh. Z toho spotřeboval 251 TWh průmysl, 140 TWh domácnosti, 133 TWh obchodníci a živnostníci a 17 TWh doprava. Německé domácnosti spotřebovaly nejvíce elektřiny na vytápění (72%), dále na osvětlení a spotřebiče (15%) a na ohřev vody (13%).

V roce 2011 DE exportovalo do sousedních států 56 TWh a importovalo celkem 50 TWh elektřiny, čímž vykázalo pozitivní exportní bilanci elektřiny v objemu 6 TWh. V roce 2012 byla bilance exportu elektřiny nejvyšší ve vztahu k Nizozemí (21,8 mld. kWh), Švýcarsku (9,6 mld. kWh) a Rakousku (8,7 mld. kWh), zatímco s ČR byla ve srovnání s rokem 2011 poněkud nižší (5,7 mld. kWh v roce 2012 oproti 7,5 mld. kWh v roce 2011). Snížila se také bilance exportu elektřiny do Francie, vzrostla naopak vůči Dánsku či Švédsku.

Jaderná energetika

V návaznosti na havárii v JE Fukušima rozhodla spolková vláda o Energiewende - "energetické změně", jejíž součástí je postupný ústup od jaderné energetiky. V současnosti je v DE v provozu 9 JE s výkonem 12.696 MW. Sedm starších JE + JE Krümmel bylo definitivně uzavřeno (celkem kapacita 8 500 MW), zbývajících devět JE bude zavíráno postupně - tj. v roce 2015 (1), 2017 (1), 2019 (1), 2021 (3) a 2022 (3). Je zřejmé, že zrychlené uzavírání JE povede v SRN k poklesu HDP a zaměstnanosti a ke zvýšení cenové hladiny, a to zejm. v důsledku zvýšení cen elektřiny, zvýšení dovozu elektřiny, zvýšení produkce elektřiny ve fosilních elektrárnách (zejm. na černé uhlí a zemní plyn), následného růstu cen emisních povolenek a dlouhodobě vyšších odpisů v souvislosti s větším objemem investic v elektroenergetickém sektoru.

Rozvoj OZE v DE 1990-2011

OZE

1990

1995

2000

2007

2008

2009

2010

2011

Příspěvek v PJ

Vodní elektrárny

57,9

77,0

92,0

76,2

73,6

68,6

75,4

65,1

Větrné elektrárny

.

6,2

34,6

143,0

146,1

139,1

136,1

176,0

Fotovoltaika

.

0,0

0,3

11,1

15,9

23,7

42,1

69,6

Biomasa

58,6

139,7

241,9

744,9

777,9

836,2

1014,4

1023,9

Z toho biopaliva

1,5

12,3

161,2

131,8

121,2

127,3

123,7

Obnovitelné odpady

79,7

44,9

38,5

119,7

102,0

98,5

106,2

108,6

Geotermie

.

0,4

0,4

0,6

0,8

1,1

1,1

1,2

Solární termika

.

1,7

3,8

13,3

14,9

17,0

18,7

20,2

Tepelná čerpadla

.

4,8

5,0

7,8

15,9

16,8

19,2

21,7

OZE celkem

196,1

274,7

416,6

1116,5

1147,0

1201,0

1413,2

1486,1

Celková spotřeba PEZ

14905

14269

14401

14197

14380

13531

14217

13521

Struktura podílu OZE na primární spotřebě

Vodní elektrárny

0,4

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Větrné elektrárny

.

0,0

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,3

Fotovoltaika

.

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,5

Biomasa

0,4

1,0

1,7

5,2

5,4

6,2

7,1

7,6

Z toho biopaliva

0,0

0,1

1,1

0,9

0,9

0,9

0,9

Obnovitelné odpady

0,5

0,3

0,3

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

Geotermie

.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Solární termika

.

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Tepelná čerpadla

.

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

OZE celkem

1,3

1,9

2,9

7,9

8,0

8,9

9,9

11,0

Struktura OZE v %

Vodní elektrárny

29,5

28,0

22,1

6,8

6,4

5,7

5,3

4,4

Větrné elektrárny

.

2,2

8,3

12,8

12,7

11,6

9,6

11,8

Fotovoltaika

.

0,0

0,1

1,0

1,4

2,0

3,0

4,7

Biomasa

29,9

50,9

58,1

66,7

67,8

69,6

71,8

68,9

Z toho biopaliva

0,5

2,9

14,4

11,5

10,1

9,0

8,3

Obnovitelné odpady

40,6

16,4

9,3

10,7

8,9

8,2

7,5

7,3

Geotermie

.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Solární termika

.

0,6

0,9

1,2

1,3

1,4

1,3

1,4

Tepelná čerpadla

.

1,7

1,2

0,7

1,4

1,4

1,4

1,5

OZE celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: DIW Berlin (Německý institut pro výzkum hospodářství)

Ceny energií

Zatímco ceny dovozů ropy a zemního plynu kontinuálně mírně rostou, ceny dovozů černého uhlí jsou klesají. Ceny se pak promítají do nákladů spotřebitelů na energie, které mají celkově mírně rostoucí tendenci. Obecně lze nicméně konstatovat, že nárůst spotřebitelských cen není v posledních letech nijak drastický.

Jednotka

1991

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ropa (OPEC)

$/b

18,62

27,60

69,10

94,10

60,86

77,38

107,44

109,49

Ceny dovozů:

Ropa

Eur/t

128,76

227,22

389,24

484,14

324,22

446,00

592,82

646,62

Zemní plyn

EUR/TJ

2 439

2 967

5 550

7 450

5 794

5 725

7 236

8 129

Černé uhlí

Eur/t

JČU

45,36

42,09

68,24

112,48

78,81

85,33

106,80

95,10

Spotřebitelské ceny:

Domácnosti (vč.DPH):

Lehký topný olej

Eur/100 l

26,38

40,82

58,63

77,13

53,47

65,52

81,62

88,84

Zemní plyn

Cent/kWh

3,55

3,94

6,51

7,10

6,98

6,36

6,66

7,03

Elektřina

Cent/kWh

14,80

14,92

20,15

21,43

22,72

23,42

25,08

25,76

Brikety

EUR/100 kg

22,39

28,53

31,52

31,86

31,83

Dálkové teplo

EUR/GJ

11,86

13,39

20,50

21,73

22,95

21,38

22,85

24,83

Průmysl (bez DPH)

Těžký topný olej

Eur/t

114,70

188,92

288,64

394,46

305,65

395,50

512,68

567,33

Lehký topný olej

Eur/hl

20,32

31,79

46,83

61,76

40,81

52,31

66,51

72,94

Zemní plyn

Cent/kWh

1,47

1,69

2,77

3,36

3,15

2,93

3,12

Elektřina

Cent/kWh

6,91

4,40

7,95

8,82

10,04

9,71

10,50

Doprava (vč. DPH)

Běžný benzín

Eur/l

0,65

0,99

1,33

1,40

1,28

Benzín super

Eur/l

1,02

1,34

1,40

1,28

1,42

1,56

1,65

Super-Plus

Eur/l

1,41

1,48

1,36

1,50

1,61

1,68

Diesel

Eur/l

0,55

0,80

1,17

1,34

1,09

1,23

1,43

1,49

ZDROJ: Businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí