zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kuba vycvičila dalších 20 tisíc tažných volů

28.12.2013
Zemědělství
Kuba vycvičila dalších 20 tisíc  tažných volů

Kuba se snaží zefektivnit domácí produkci potravin, kterých dováží cca 80 %, z toho 42 % krmení pro hospodářská zvířata. V roce 2012 byla nucena na dovoz potravin vynaložit 1,5 mld. USD a v roce 2013 to má být již 1,9 mld. USD. Ceny potravin celosvětově stoupají a kubánská vláda se snaží podporou vlastní produkce drahé dovozy nahradit. Jedním ze způsobů je probíhající podpora soukromého hospodaření na neobdělávané a poloobdělávané státní půdě, čímž se současně řeší i problém zaměstnanosti. Dle oficiálních údajů tak stát od r. 2008 do konce roku 2012 propachtoval k soukromému hospodaření1,4 mil. hektarů půdy - stále zbývá necelý milion hektarů k rozdělení. Problémem nestátního hospodaření je získávání osiva, krmiva i hnojiv, na druhou stranu rozvoj brzdí povinný státní výkup části úrody za nerentabilní ceny.

Pro kubánské zemědělství je příznačná i nízká míra mechanizace, ve velké míře jsou využívána tažná zvířata. Oficiální zdroje v srpnu 2013 informovaly o programu Ministerstva zemědělství (MINAG) na vycvičení dalších 20 tisíc tažných volů.

Přes veškeré snahy vlády nelze říct, že je dostupnost potravin pro obyvatelstvo dostatečná, většina jich naopak trpí nedostatkem a nízkou kvalitou dostupných potravin. Jsou proto nutné další změny, které zlepší podmínky zemědělců pro obdělávání půdy a odbyt produkce.

Ve státním sektoru jsou hlavními plodinami: cukrová třtina, tabák, citrusy, další ovoce a káva. Tyto produkty jsou především určeny na vývoz. Pro domácí spotřebu jsou určeny především banány a rýže. V soukromém sektoru, naproti tomu, dominují nejrůznější druhy zeleniny a také tabák.

Cukr

V devadesátých letech bylo v souvislosti s těžkou krizí po rozpadu SSSR a ztráty odbytiště a potravinové subvence rozhodnuto o diverzifikaci zemědělských plodin, 60% plochy pro cukrovou třtinu tak bylo osázeno jinými plodinami a na 100 000 pracovníků bylo z cukrovarnictví přesunuto do jiných sektorů. V roce 2005 bylo v návaznosti na růst cen cukru a ethanolu rozhodnuto znovu investovat do podkapitalizovaného a zdevastovaného cukrovarnického průmyslu. Od té doby se plocha cukrové třtiny téměř zdvojnásobila na 120 tisíc ha. Poprvé začalo být také používáno velké množství hnojiv, herbicidů a dalších chemických prostředků (pozn. dovoz z Bulharska).

Po stále velmi nízké produkci cukru v minulých letech rozhodla kubánská vláda o restrukturalizaci celého cukrovarnického průmyslu. V roce 2011 došlo ke zrušení Ministrerstva cukru, které bylo nahrazeno státním podnikem Azcuba. Tato změna byla provedena s cílem usnadnit vstup zahraničních investic do sektoru. Poslední dvě desetiletí se produkce drží úrovně cca1,5 mil. tun, kdy ještě v 80. letech dosahovala cca8,2 mil. tun. Svého dna dosáhl kubánský cukrový průmysl v r. 2009-2010, kdy bylo sklizeno pouhých1,1 mil. tun, tj. nejméně za posledních 105 let.

Při současných nízkých sklizních a kontrahovaných vývozech do Číny musí Kuba cukr dovážet, především z Kolumbie a Brazílie.

Na havanském veletrhu FIHAV v listopadu 2012 byla oznámena investice brazilské společnosti Odebrecht v hodnotě200 mil. USD do cukrovaru "5 de septiembre" v provincii Cienfuegos. Cílem smlouvy podepsané s kubánskou státní společností Azcuba je zvýšit současnou produkci ve výši 30 000 t na 90 000 t. Jedná se vůbec o první zahraniční investice v kubánském cukrovém průmyslu od roku 1959.

Káva

Ještě před příchodem ničivého hurikánu Sandy se na konci října 2012 objevily předpovědi o mimořádně špatném roku pro produkci kávy na Kubě (sklízí se od září do ledna, s vrcholem v říjnu a v listopadu) - oficiální odhady hovořily o pouhých 65 % výnosu z roku 2011. I tak špatná očekávaná úroda byla zdecimována hurikánem, který postihl východ země - těžiště produkce kubánské kávy (92 % kapacit) se nachází právě ve východních provinciích Santiago de Cuba a Guantánamo - s odhadem produkce za rok 2012 pouhých 4 000 tun, což je nejméně za posledních 100 let. Přitom kubánské plantáže produkovaly v době před revolucí ročně 60 000 tun kávy. V současné době Kuba dováží cca 20 000 tun kávy ročně jen z Vietnamu, kde její pěstování kdysi zaváděla.

Tabák

Kubánský tabák je mnohými znalci považován za nejlepší na světě. Centrum tabákové oblasti jsou především centrální provincie Kuby.

Při příležitosti konání Havanského mezinárodního veletrhu FIHAV v listopadu 2012 média oznámila, že brazilsko-kubánský podnik Brascuba (zal. r. 1995) na Kubě zahájí výrobu brazilských cigaret značky Plaza. Do roku 2017 se má produkce zvýšit na500 mil. balíčků ročně. Brascuba vyváží tabákové výrobky do 15 zemí světa, největším odběratelem je Španělsko.

V únoru 2013, u příležitosti konání mezinárodního doutníkového veletrhu Festival del Habano (25.-29.2.2013), zástupce kubánského státního podniku Habanos prohlásil, že přes pokračující hospodářskou krizi v hlavních odbytištích (včetně kupce č. 1 Španělska) tržby za kubánskou produkci v roce 2012 stouply. Celkově činily 416 mil. USD (oproti 401 mil. USD předcházejícího roku).

ZDROJ: businessinfo.cz, kráceno

.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí