zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

07.01.2014
Příroda
Zemědělství
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči...

Citace: 442/2013 Sb. Částka: 174/2013 Sb.
Na straně (od-do): 7614-7627 Rozeslána dne: 31. prosince 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 18. prosince 2013 Datum účinnosti od: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 326/2004 Sb.
Předpis mění: 215/2008 Sb.


442


VYHLÁŠKA


ze dne 18. prosince 2013,


kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb.,
o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., vyhlášky č. 76/2010 Sb. a vyhlášky č. 382/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova "Státní rostlinolékařská správa (dále jen "rostlinolékařská správa")" nahrazují slovy "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav")" a slova "Státní rostlinolékařské správy" se nahrazují slovy "Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského".

2. V § 5 odst. 1, 2, 7 a 8, § 9, § 13 odst. 3, § 14 odst. 2, § 21 odst. 1, § 25 odst. 2, § 28 odst. 1 a 2 a § 31 odst. 1 a 2 se slova "rostlinolékařská správa" nahrazují slovem "Ústav".

3. V § 5 odst. 5, odst. 13 písm. b), c) a d), § 11 odst. 1 písm. e) a odst. 3, § 15 odst. 2 písm. d) a § 29 se slova "rostlinolékařskou správou" nahrazují slovem "Ústavem".

4. V § 5 odst. 6, 7 a 13, § 14 odst. 1 a § 25 odst. 1 se slova "Rostlinolékařská správa" nahrazují slovem "Ústav".

5. V § 5 odst. 12 a odst. 13 písm. a) a § 27 odst. 1 se slova "rostlinolékařské správy" nahrazují slovem "Ústavu".

6. V § 8 odst. 1 písm. i), odst. 2, § 17 odst. 3, § 21 odst. 1 se slova "rostlinolékařské správě" nahrazují slovem "Ústavu".

7. V § 14 odst. 1 se slova "rostlinolékařské správě příslušné" nahrazují slovy "Ústavu příslušnému".

8. V § 15 odst. 2 písm. c) se slova " "Státní rostlinolékařská správa" nebo "SRS" " nahrazují slovy " "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský" nebo "ÚKZÚZ" ".

9. V § 16 odst. 2 se slova "místně příslušnou rostlinolékařskou správu, popřípadě rostlinolékařskou správu v místě provádění dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 25 zákona při dovozu příslušných rostlin" nahrazují slovem "Ústav".

10. V příloze č. 4 bodech 18.3 a 18.4 se slova "rostlinolékařskou správu" nahrazují slovem "Ústav".

11. Příloha č. 6 zní:


"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

12. V příloze č. 9 části I bodě 2.1 se slova "rostlinolékařskou správu" nahrazují slovem "Ústav".

13. V příloze č. 9 se v nadpisu části III slova "rostlinolékařské správě" nahrazují slovem "Ústavu".

14. V příloze č. 10 se v nadpisu slova "rostlinolékařská správa" nahrazují slovem "Ústav".

15. V příloze č. 11 se v poznámce pod čarou č. 1 slova "obvodního oddělení Státní rostlinolékařské správy" nahrazují slovy "pracoviště Ústavu".

16. V příloze č. 13 se v nadpisu slova "rostlinolékařské správě" nahrazují slovem "Ústavu".

17. V příloze č. 13 se v poznámce pod čarou č. 1 slova "obvodního oddělení Státní rostlinolékařské správy" nahrazují slovy "pracoviště Ústavu".

18. V příloze č. 17 písm. a) bodě 1 se slova "obvodním, oblastním a ústředním pracovištěm rostlinolékařské správy" nahrazují slovy "pracovištěm Ústavu".

19. V příloze č. 18 bodě 4 se slova "rostlinolékařské správy" nahrazují slovem "Ústavu".

20. V příloze č. 19 se v poznámce pod čarou č. 1 slova "odboru Státní rostlinolékařské správy" nahrazují slovy "pracoviště Ústavu".

21. Příloha č. 21 zní:


"Příloha č. 21 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Čl. II


Přechodné ustanovení

Rostlinolékařské pasy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, u nichž byla provedena soustavná rostlinolékařská kontrola do 31. prosince 2013, v nichž je označena odpovědná úřední organizace ochrany rostlin České republiky textem "Státní rostlinolékařská správa" nebo zkratkou "SRS", lze používat nejpozději do 30. června 2015.

Čl. III


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí