Kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu, která správci poplatku doručí formulář "Prohlášení plátce poplatku", vyplněný na svozové společnosti zabezpečující odvoz odpadu v dané svozové oblasti.

Kam se obrátit

V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti na kontaktní místo svozové společnosti, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti nebo Zákaznické centrum Pražských služeb, a.s., v přízemí Škodova paláce v Jungmannově ulici 29/35 na Praze 1.

Adresář svozových společností

Obvod Svozová společnost Kontaktní adresa Telefon Fax E-mail
Pha 1,4,7,11,12 Pražské služby Praha 1, Jungmannova 29 284 098 448-9 284 091 505 prohlaseni2@psas.cz
Pha 5,6,13,16,17 Pražské služby Praha 6, Proboštská 1

284 091 426

284 091 428

284 091 525 prohlaseni3@psas.cz
Pha 14,15, 18-22 Pražské služby Praha 10, Průmyslová 615/32 284 091 457-8 284 091 552 prohlaseni4@psas.cz
Pha 8, Pha Troja Ipodec - ČM Praha 8, Bešťákova 457/5 286 583 310 286 583 480 ipodec@ipodec.cz
Pha 2 Komwag Praha 2, Perucká 2542/10 236 040 000 236 040 003 komwag@komwag.cz
Pha 3,9,10,14 AVE CZ Praha 10, Pražská 1321/38 296 339 917-9 296 399 914 obchod@avecz.cz

V případě požadavku týkající se platby za komunální odpad písemně nebo osobní návštěvou na adrese: DPC MHMP, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 29/35, Praha 1, PSČ 110 00, kanc. č. 501, V. patro.

Kontaktní linky

236 003 960, 236 003 967, 236 003 982, 236 003 983, 236 003 987, 236 003 988,

236 003 992, 236 003 995, 236 003 996, 236 003 998

Co s sebou

V případě požadavku změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti pro ověření údajů je třeba předložit k nahlédnutí

  • výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad osvědčující vlastníka nemovitosti
  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • zplnomocnění k registraci v případě zastupování vlastníka nemovitosti

Kdo stanovuje poplatek?

Hlavní město Praha Obecně závaznou vyhláškou č.2/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Poplatek za komunální odpad v Kč za měsíc

četnost obsluhy 1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden
70 l 86 153 287 421 555 689 823
80 l 87 154 283 422 555 689 823
110 l 103 186 349 513 675 831 1005
120 l 102 186 335 504 679 802 955
240 l 163 303 586 829 1101 1285 1593
360 l 234 427 792 1156 1536 1908 2281
660 l 425 768 1454 2140 2825 3511 4197
1100 l 592 1068 2001 2952 3892 4550