zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Palestina: Většina odpadů se odveze na skládku a tam spálí. Pokrok nastal v nakládání s odpadními vodami.

10.01.2014
Energie
Odpady
Voda
Palestina: Většina odpadů se odveze na skládku a tam spálí. Pokrok nastal v nakládání s odpadními vodami.

Energetika

Hlavním dodavatelem elektrické energie na PAÚ je izraelská společnost Israel Energy Corporation (IEC), která zásobuje pásmo Gazy i většinu Západního břehu - prodej elektřiny na PÚ tvoří 6 % z celkové produkce IEC. Kromě IEC je na ZB přítomna palestinská Jerusalem District Electric Company (JDECO), která zásobuje oblasti Jeruzaléma (část), Jericha, Betléma, Ramalláhu. V pásmu Gazy operuje podobná společnost Gaza, na severu Západního břehu působí TDECo (Tubas District Electricity Company).

Electricity Distribution Corp. (GEDCO), jež od roku 2002 pokrývá přibližně polovinu potřeby elektrické energie pásma Gazy. V realizaci je v důsledku bezpečnostní situace opožděné zřízení distribučních společností pro severní část ZB (NEU) a pro jižní část ZB (SELCO/HEBCO, částečně zprovozněn). Kromě IEC a JEDCO jsou využívány v omezené míře i místní zdroje (dieselgenerátory, na severu ZB). Některé oblasti jsou stále zcela bez elektrické energie, avšak 99,9% palestinských domácností je v současné době dodáván elektrický proud ze sítě.

V roce 2008 PNS podepsala dohody o dodávkách elektrického proudu s Jordánskem (pro okres Jericho) a Egyptem (pro pásmo Gazy).

Zvýšení cen nafty nutí PNS k hledání alternativních zdrojů elektřiny. Lze očekávat, že vzhledem k tomu a rychle rostoucí poptávce se energetika v nejbližších letech stane v oblasti investic do infrastruktury pro PNS prioritní.

Vodohospodářství

Přístup k vodním zdrojům je na PAÚ velmi omezený a PNS je téměř výhradně závislá na Izraeli. V r. 1967 byla vešekrá správa vodních zdrojů převedena do pravomocí izraeslkých oblastních vojenských velitelů, přičemž byl vydán zákaz provádění jakýchkoliv předem neschválených projektů týkajících se vody. Roku 1982 byla správa nad vodními zdroji převedena do pravomoci Izraelské vodní správy (Mekorot). V roce 1986 vydal Izrael nařízení o snížení využívání stávajících studní o 10 % a počet se neustále snižuje, neboť většina z nich se nachází v oblastech B nebo C (k opravě poruchy musí mít Palestinci povolení). Vodohospodářské systémy jsou - podobně jako ostatní systémy infrastruktury - značně zastaralé, což společně s ostatními faktory vede k nedostatku vody. Ten má následně negativní vliv nejen na fungování domácností, ale i na průmyslovou a především pak zemědělskou produkci. Hlavním zdrojem vody pro domácnosti je veřejná vodovodní síť. 93,8 % pal. domácností je napojeno na vodovodní síť: 87,2 % na ZB, 99,3 % v Gaze, 1,6 % domácností je závislých na zásobování vodou distribuovanou cisternami (na ZB 2,3 %). Asi 8,7 % domácností (všechny situované na ZB) disponuje vlastními studnami a 0,5 % domácností (rovněž na ZB) využívá vodní prameny. Zdrojem povrchové vody je na Západním břehu pouze řeka Jordán, Palestinci k ní však nemají přístup. Dalšími zdroji jsou přírodní prameny, studně a dešťová voda zachycovaná do nádrží.

Systémy zpracování a likvidace odpadu

54,4% domácností je dnes připojeno k veřejnému kanalizačnímu systému (40,1% na Západním břehu, 81,9% v pásmu Gazy), vypouštění odpadních vod do septiku, do r. 2008 nejrozšířenější způsob likvidace odpadních vod, používá 45,3% domácností (59,5% na Západním břehu a 18% v pásmu Gazy). Přetrvává problém častého vypouštění obsahu septiků či přímo odpadu do volné přírody. Úprava odpadních vod je rovněž jednou z priorit pal. vedení i rozvojové pomoci. Pokud jde o likvidaci pevného odpadu, systémy likvidace odpadu jsou zastaralé a technologicky zaostalé - obecně nejběžnější způsob je odvoz na skládky (často nekontrolované), kde se odpad pálí. Většina domácností likviduje odpad prostřednictvím municipalit (více než 70%). S odvozem odpadu z pal. měst jsou spojeny chronické problémy, skládky leží většinou mimo oblasti A. Cca 40 000 Palestinců v 79 lokalitách nemá zajištěn odvoz pevného odpadu. Podíl subjektů, které odpad separují, nějakým způsobem upravují či recyklují, je zanedbatelný (méně než 5 %).

Podíl energetiky, vodohospodářství a zpracování a likvidace odpadu činí cca 3,5% HDP.

ZDROJ: Bussinesinfo.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí