zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vybíráme z návrhu programového prohlášení vlády

12.02.2014
Politika
Vybíráme z návrhu programového prohlášení vlády

Vláda ho projedná dnes večer...

  • OPŽP: Vláda zajistí podmínky pro maximální využití finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007-2013 na smysluplné projekty přispívající ke zlepšení životního prostředí v ČR. Vláda se zasadí o zjednodušení podmínek a odstranění zbytečné byrokracie při čerpání peněz z Operačního programu Životního prostředí v novém programovém období 2014-2020 s cílem minimalizace rizika ztrát čerpání. Vláda připraví novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle evropských standardů s cílem nastavení jasných pravidel a lhůt v rámci tohoto procesu.

  • ODPADY: Vláda připraví novelu zákona o odpadech s cílem snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů, a to včetně odpadů biologických na úrovni vyspělých evropských zemí. Vláda podpoří programy prevence vzniku odpadů a vytvoří systém pobídek a poplatků, které podpoří motivaci občanů k třídění odpadu.

  • KLIMA: Vláda připraví Strategii pro přizpůsobení se změně klimatu v ČR včetně konkrétních projektů zadržování vody v krajině, revitalizací vodních toků a údolních niv, důsledné ochrany spodních vod atd.

  • EVVO: Vláda zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí a zasadí se o posílení ekologické výchovy ve školách.

  • VODA: V oblasti vodního hospodářství bude klíčové zvyšovat ochranu občanů a území před povodněmi. Vláda proto zajistí další etapy Programu prevence před povodněmi orientovanou na retenci vody v povodích a bude realizovat protipovodňová opatření především v oblastech, které jsou minimálně chráněny před povodní. Vláda posílí ochranu kvalitní orné půdy a půdního fondu.

  • ENERGETIKA: Vláda podpoří modernizaci průmyslu tak, aby docházelo ke snižování jeho energetické náročnosti. Vláda zajistí energetickou bezpečnost státu, odolnost proti rozsáhlým poruchám a výpadkům dodávek a udržitelnou energetiku. Bude proto usilovat o environmentální udržitelnost energetiky a udržení vysoké bezpečnosti dodávek energie při zachování přiměřených cen tak, aby česká ekonomika, a především pak zpracovatelský průmysl, byly konkurenceschopné. Současně vláda zachová energetické suroviny pro budoucí generace a obhájí zájmy státu při stanovení podmínek těžby a využití nerostů. Vláda bude podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov s pozitivním vlivem na energetickou bilanci ČR. Podpoří proto jejich masivní zateplování a využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů. Pokud to bude hospodářsky výhodné pro ČR, vláda podpoří výstavbu nových jaderných bloků v Temelíně a Dukovanech, které v dlouhodobém horizontu nahradí významnou část dožívající uhelné energetiky. Za důležité rovněž vláda považuje zajištění provozu JE Dukovany i po roce 2025.

  • KOTLÍKOVÉ DOTACE/ZELENÁ ÚSPORÁM: Vláda zajistí dostatečné finanční prostředky, které prostřednictvím programu "Nová zelená úsporám" umožní pokračování programu zateplování veřejných i soukromých budov, a přispěje tak k rozvoji stavebnictví a vytvoření mnoha tisíc pracovních míst. Vláda připraví realizaci tzv. "Zeleného programu" v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj), na jehož podobě se budou podílet kromě státu také města a obce i významné podnikatelské subjekty. Vláda přitom využije v maximální míře i přeshraniční spolupráci a spolupráci na úrovni EU. Vláda připraví návrh zákona o snižování závislosti ČR na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost České republiky. Vláda obnoví projekt sanace starých ekologických zátěží prostřednictvím konkrétních a zcela transparentních projektů. Vláda podpoří pokračování modernizace individuálních topenišť (tzv. kotlíkové dotace). Vláda neumožní další průzkum a následnou těžbu zlata ani pokračování průzkumu a následnou těžbu břidlicových plynů na území ČR.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí