zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Brně si lze koupit zeleného draka

26.02.2014
Bioodpady
V Brně si lze koupit zeleného draka

ORGANICKÉ HNOJIVO ZELENÝ DRAK, kompost


Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost: Hodnota:
- vlhkost v % od 30,0 do 60,0
- spalitelné látky ve
vysušeném vzorku v % min. 20,0
- celkový dusík jako N
přepočtený na sušinu v % min. 0,6
- hodnota pH od 6,0 do 8,5
- nerozložitelné příměsi v % max. 5,0
- poměr C:N max. 30,0

Obsah rizikových prvků:
Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny. Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny/ha-1 v průběhu 3 let.

Údaje o výrobku:
Kompost ZELENÝ DRAK je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek, obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich. U těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost.

Rozsah a způsob použití:
Používá se ke hnojení při zřizování zelených ploch, při výsadbě zeleně, při zakládání zahradnických a ovocnářských pěstebních ploch a zahrádek. Dále se používá pro zlepšení vlastností půd polí, zahrádek i pařenišť a skleníků, při výsadbě okrasných dřevin (kromě kyselinomilných).

Doporučené dávkování:
Při hnojení půd se používá dávka 3 až 5 kg na m2 jednou za tři roky. Aplikuje se zpravidla na podzim, bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:
Při zasažení očí rychle a důkladně vyplachovat proudem čisté vody. Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody. V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Podmínky skladování:
Balený výrobek skladujte na chráněném místě, odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti:
18 měsíců od data výroby.

Kontakt: Společnost Centrální kompostárna Brno a.s. je provozovatelem regionálně významného zařízení k využívání bioodpadů pro Jižní Moravu.

Kompostárna slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) z Brna i jeho okolí a nabízí všem obyvatelům, obcím, firmám i drobným živnostníkům (mělo by být info, že se jedná o zpoplatněnou službu) navážet vytříděný bioodpad a pomoci tak vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě. Kompostárna je významným producentem kvalitních organických hnojiv a substrátů.

Kompostováním bioodpadu, mimo obohacení půd o chybějící organickou složku a zkvalitnění půd, pomůžeme k dosažení sníženého množství odpadů ukládaných na skládku a tím snížení produkce skleníkových plynů. Zachováváme přírodu pro budoucí generace.

Centrální kompostárna Brno a.s.

Areál v ulici Vinohradská, Brno - Černovice

Kontakt: Ing. Jaromír Punčochář

tel.: +420 602 775 434,

e-mail: jaromir.puncochar@kompostarnabrno.cz


Provozní doba: Po - Pá: 7.00 - 16.00

ZDROJ: www.sita.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí