zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ukrajina upevňuje své postavení klíčového hráče na světovém trhu s obilím

21.02.2014
Zemědělství
Ukrajina upevňuje své postavení klíčového hráče na světovém trhu s obilím

Ukrajina stále upevňuje své postavení klíčového hráče na světovém trhu s obilím. Podle údajů USDA v r. 2013 obsadila země sedmé místo ve světě dle výroby obilovin a třetí místo v jejich vývozu.

Ukrajinské zemědělství se prudce vyvíjí a je segmentem hospodářství, jež formuje podstatnou část HDP země. Podle výsledků r. 2012 stanovila produkce ukrajinského zemědělství cca 16 % celkového HDP země, nebo 22 mld. EUR. Přičemž rostlinná výroba se podílí 67 % na celkové zemědělské produkci.

ilustrační obrázekZisky domácích zemědělských společností stouply během tří minulých sezón o 56 % a dosáhly téměř 3,2 mld. USD. Prudkému rostu přispívají investice domácích i zahraničních investorů. Podle výsledků r. 2012 dosáhly kapitálové investice do zemědělských objektů 2,3 mld. USD a do objektů zpracujícího průmyslu - 1,6 mld. USD, což souhrnně činilo 11,3 % celkových kapitálových investic v zemi. Dynamicky růst trhu byl především umožněn jeho exportní orientaci. Za tři sezóny se vývoz zemědělské produkce v peněžním vyjádření zvýšil o 85 % a podle výsledků r. 2012 stanovil 16,9 mld. USD. Největší podíl na celkovém objemu vyvážené agrární produkce (54 % nebo 9,2 mld. USD) tvořila rostlinná produkce.

Během posledních desíti let se plocha polí osetých obilovinami rozšířila o 30 % na 16,3 mil. ha a plochy oseté technickými rostlinami (především řepka olejná) - o 43 % na 7,7 mil. ha. Osevní plochy zeleniny a krmných plodin nicméně klesly o 9 % a 56 % přiměřeně a stanovily 2 mil. ha a 2,2 mil. ha. V současné době 85 % ukrajinské zemědělské půdy je oseto obilovinami a technickými rostlinami.

Souběžně s rozšířením osevních ploch rostou i ukazatelé úrody. Zatímco v r. 2003 pro sběh nepříznivých faktorů byla zaznamenána minimální souhrnná úroda obilnin a technických plodin na úrovni 25 mil. t, v r. 2013 se tento ukazatel dosáhl cca 71 mil. t, čili 1,8krát vyšší.

Prudký nárůst úrody zaznamenaly sója a řepka olejná. Zatímco v r. 2004 jejich souhrnná výroba byla téměř zanedbatelná (300 tis. t), v r. 2013 výroba těch plodin činila 2,6 mil. t a 2,3 mil. t přiměřeně. Souhrnný podíl sóji a řepky na celkové úrodě zatím zůstává poměrně nízký - cca 7 %. O mnoho větší vliv na růst domácí rostlinné výroby a na trh s obilovinami má kukuřice. Hrubá úroda kukuřice v r. 2004 stanovila 8,9 mil. t při vnitřní poptávce na úrovni cca 5 mil. t. V r. 2013 výroba této kultury překročila 26 mil. t, a tedy podíl kukuřice na hrubé sklizni obilovin a technických plodin stanoví 31 % a v objemu výroby obilovin - 46 %, což zařazuje kukuřici do základních vývozních položek místního obilnářství.

Rovněž se tak zvýšila z 3,2 mil. t (r. 2004) na 9 mil. t (r. 2013) výroba slunečnice. Slunečnicová semínka se kompletně zpracovávají na místních rafineriích a do zahraničí se vyváží slunečnicový olej, což značně zvyšujeilustrační obrázek rentabilitu výroby.

Ke zvýšení produktivity zemědělských podniků přispělo zlepšení celkové kultury agrární výroby, zejména použití současných agrárních technologií, kvalitního osiva a moderní techniky. Průměrný výnos obilovin se za desetiletí zvýšil z 18,2 q / ha (r. 2004) na 37,3 q/ha (r. 2013). Průměrný výnos olejnatých plodin se zvýšil přiměřeně z 11,2 q/ha na 19,2 q/ha.

Nejdůležitějším předpokladem pro zvýšení rentability ukrajinského zemědělství se stalo slučování zemědělských podniků a konsolidace základních zdrojů. V r. 2006 disponovaly 52 velkých zemědělských podniků (pozemkový fond podobného podniku překračuje 10 tis. ha) celkovým pozemkovým fondem ve výši 0,7 mil. ha. Začátkem r. 2013 se počet podobných společností zvýšil na175 ajejich celkový pozemkový fond - na 3,5 mil. ha, což prakticky stanoví 10 % celkové zemědělské půdy země. Podle odborníků přispěje konsolidace pozemků k navýšení efektivity agrární výroby.

Značná část ukrajinských velkých zemědělských podniků má strukturu vertikálně integrovaných holdingů s uzavřeným výrobním cyklem počínaje rostlinnou výrobou, chovem dobytka, zpracováním zemědělských surovin a výrobou hotových potravin konče.

Podobné podniky často disponují vlastní infrastrukturou a logistickými kapacitami.

ZDROJ: Businessinfo.cz, Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Kyjevě

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí