zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Transparentní a objektivní pravidla rozhodování o prodlužování Registračních listů

03.03.2014
Obecné
Transparentní a objektivní pravidla rozhodování o prodlužování Registračních listů

Pro zvýšení právní jistoty žadatelů a zajištění spravedlivého přístupu k jednotlivým žádostem, schválilo MŽP jako řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí kritéria prodlužování registračních listů, kterými se SFŽP ČR bude řídit při rozhodování o jejich prodlužování.

Operační program Životní prostředí se chýlí ke konci a není možno do nekonečna vázat finanční prostředky v registračních listech a blokovat kvůli tomu reálné a potenciálně úspěšné projekty. V některých případech žádají žadatelé o páté, šesté prodloužení registračního listu, bez zjevného pokroku v administraci, a dokonce i některé projekty z prvních výzev nemají dosud vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a projekt nezahájil realizaci. Je naprosto nezbytné přealokovat finanční prostředky na ty projekty, které jsou připraveny neprodleně zahájit realizaci a jsou schopny pomoci snížit predikovanou ztrátu ve výši 13 miliard Kč v letošním roce.

Aby bylo možno oddělit "zdravé" projekty od problémových, bude od 1. 3. 2014 státní fond důsledně uplatňovat následující kritéria:

Podmínky zapříčiňující odstoupení od registrace akce
1. Nereálnost harmonogramu realizace projektu:
a) Ukončení realizace je nastaveno po roce 2015
b) U oblastí podpory 1.1 a 1.2 nesmí dojít ke zkrácení realizačních termínů o více než 1/2 původní doby.
c) Nedostatečné disponibilní zdroje žadatele.
2. K termínu ukončení platnosti registrace nedošlo ani k předběžnému oznámení veřejné zakázky včetně předložení zadávací dokumentace. U zakázky malého rozsahu žadatel nevypsal (neobeslal nebo neuveřejnil na profilu) zadávací řízení.
3. Nedodání dokladů pro vydání RoPD nebo žádosti o prodloužení registrace v řádném termínu.

Předpoklady pro prodloužení registrace akce
4. Prodlužovat pouze 2 x a pouze o max. 6 měsíců v celkovém součtu. Týká se pouze projektů nad 10 milionů Kč požadované dotace EU dle registračního listu.
5. Žádost o prodloužení registrace obsahuje jasný harmonogram odvedených prací a výhled situace do budoucna, bez zbytečných prostojů na straně žadatele a v souladu s podmínkami v bodě 1.
6. V době podání žádosti o prodloužení registrace u projektů z oblastí podpory 1.1 a 1.2 musí být znám způsob vypořádání podmínek vyplývajících z Přílohy č. 7 OPŽP. S tímto způsobem vypořádání musí souhlasit všechny zúčastněné strany včetně stávajícího provozovatele.

Státní fond apeluje na všechny žadatele, aby důkladně vyhodnocovali rizika možné nerealizace projektu, neboť nenaplnění účelu dotace v příslušných termínech znamená její nenávratnou ztrátu.

Zveřejněný plán výzev na letošní rok a připravovaný operační program pro životní prostředí v novém programovém období jsou jedním z opatření pro projekty, které se z jakýchkoliv důvodů dostaly z pohledu včasné realizace do kritické situace. Pracovníci státního fondu jsou připraveni poskytnout maximální součinnost v rámci konzultací u ohrožených projektů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí