zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přechodná ustanovení zákona o ochraně ovzduší

04.03.2014
Ovzduší
Firemní ekologie
Přechodná ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Měl provozovatel zdroje požádat o vydání povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb. do 1. září 2013 nebo stačí, když požádá až v termínu do 1. září 2014?

Dotaz:

Zdroj znečišťování ovzduší (uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) neměl vydané povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., protože byl uveden do provozu před rokem 2002. V roce 2008 požádal provozovatel o schválení provozního řádu tohoto zdroje a bylo mu vydáno rozhodnutí podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb.

Měl provozovatel zdroje požádat o vydání povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb. do 1. září 2013 nebo stačí, když požádá až v termínu do 1. září 2014?

Ustanovení § 41 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanoví jednoznačně, že pokud byl stacionární zdroj uveden do provozu před účinností tohoto zákona a nemá povolení vydané podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., musí požádat o vydání povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb. do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1. září 2013). V případě, že zdroj povolení má, avšak toto povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, musí provozovatel zdroje podle § 41 odst. 5 požádat o změnu povolení nebo o nové povolení provozu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1. září 2014).

Podle přechodného ustanovení § 41 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb. povolení vydaná podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 a rozhodnutí podle § 5 odst. 10 a § 11 odst. 1 písm. h) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., jsou-li v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., se považují za povolení provozu podle tohoto zákona.

Z uvedeného vyplývá, že pokud by měl zdroj vydané povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. a dalším správním aktem (tj. rozhodnutím podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb.) schválený provozní řád, a tyto va akty by dohromady splňovaly faktické požadavky na povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., nemusel by provozovatel zdroje žádat o nové povolení provozu (ačkoli podle zákona č. 201/2012 Sb. je provozní řád součástí povolení provozu, zatímco podle předchozí úpravy byl provozní řád samostatným rozhodnutím).

Z ustanovení § 41 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb. však nevyplývá, že by zdroj, který má pouze schválený provozní řád podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., nemusel žádat o povolení provozu. Samotný provozní řád totiž nesplňuje podmínku uvedenou v § 41 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb. (tj. není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb.), a tudíž nemůže být považován za povolení provozu.

Z uvedeného vyplývá, že takovýto zdroj měl požádat o povolení provozu do 1. září 2013.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí