zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

10 neodkladných úkolů ministra Brabce a 5 doporučení k tomu

11.03.2014
Politika
10 neodkladných úkolů ministra Brabce a 5 doporučení k tomu

Zelení předkládají seznam aktuálních problémů a návrhů řešení v oblasti životního prostředí. Podle zelených by první kroky nového ministra Brabce měly vést k posílení odbornosti úřadu a celkovému povýšení důležitosti agendy MŽP tak, aby bylo rovnocenným partnerem dalších resortů, především průmyslu, dopravy a zemědělství.

"Po čtyřech letech, kdy na ministerstvu životního prostředí řádila ODS a její náměstci, je třeba vrátit resortu odbornou úroveň a odpovídající vážnost. Zelení proto předkládají ministru Brabcovi deset neodkladných úkolů, které je třeba neprodleně zařadit mezi rezortní priority. Je mezi nimi například znovuotevření programu Zelená úsporám, které pomůže vytvořit tisíce pracovních míst nebo požadavek hájit cíle snižování energetické náročnosti hospodářství a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů," uvádí Ondřej Liška, předseda zelených.

MŽP se pod vedením ministrů ODS Drobila a Chalupy stalo trafikou pro členy této strany a jejich příznivce (např. z řad sdružení Mladí konzervativci). Mezitím z resortu muselo odejít mnoho kvalifikovaných odborníků a došlo i k likvidaci celých agend. V oblasti organizačně-personální stabilizace resortu proto zelení považují za nezbytné přistoupit k těmto krokům:

 1. návrat odborníků na ministerstvo prostřednictvím transparentních výběrových řízení, kde odbornost a zkušenosti budou nejdůležitějším kritériem;
 2. konec obsazování úřednických míst, včetně těch vysokých, dle stranické příslušnosti;
 3. obnovení zrušených agend - např. environmentálního vzdělávání a osvěty
 4. stabilizace CENIA a ČHMÚ (revize rušeného měření apod.)
 5. obnovení aktivní činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

"Pod ideovým vedením ministrů ODS a jejich náměstků se z MŽP stalo obsahově vyprázdněné ministerstvo, které rezignovalo na své zásadní funkce a věnovalo se spíše jen zlepšování veřejného obrazu ministrů. Resort tak ztratil svou pozici nejenom v ČR, ale také v rámci Evropy, kde nás ministři za ODS spíše diskreditovali. MŽP proto nyní musí dohnat ztracené roky i ve věcné náplni práce," uvedl Ondřej Mirovský, vedoucí sekce životního prostředí Strany zelených.

Ministerstvo životního prostředí musí:

 1. začít opět sebevědomě hájit cíle snižování energetické náročnosti hospodářství a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů při přípravě státní energetické a surovinové politiky; obhajovat význam ekologických limitů těžby uhlí;
 2. zvýšit čerpání prostředků z fondů EU mimo jiné prostřednictvím nastavení priorit jako je zvyšování zaměstnanosti v oblasti péče o krajinu, zvyšování objemu tříděné frakce v odpadech apod.
 3. pokračovat v úspěšném programu Zelená úsporám a rozšířit její záběr také na podporu instalací domácích obnovitelných zdrojů energie;
 4. sladit podmínky pro zapojování veřejnosti do rozhodování s evropskou legislativou (týká se procesu EIA - posuzování vlivů na životní prostředí)
 5. systémově řešit katastrofální znečištění ovzduší v nejvíce postižených lokalitách - podpora výměny kotlů, přísné kontroly velkých znečišťovatelů, podpora čisté dopravy;
 6. začít opět seriózně řešit politiku ochrany klimatu;
 7. aktivně vystupovat proti záměrům, které by významně a nevratně poškodily přírodu, jako jsou jezy na Labi nebo kanál Dunaj-Odra-Labe;
 8. připravit nový plán odpadového hospodářství, který bude stavět na prevenci vzniku odpadů a podpoře recyklace a nikoli na nesmyslném záměru výstavby spaloven ve všech krajích ČR;
 9. podporovat zvyšování retenční kapacity krajiny, zmenšovat zábory a fragmentaci krajiny, posilovat biodiverzitu za využití stávajících nástrojů péče o krajinu;
 10. řešit situaci v Národním parku Šumava - odvolat nekompetentní vedení a připravit zákon, který rozšíří a zcelí zóny vyhrazené pro divokou přírodu.
Tiskovou zprávu najdete také na webu zelených.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí