zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Australští těžaři neuspěli s žalobou na pomalé české ministerstvo

17.03.2014
Energie
Australští těžaři neuspěli s žalobou na pomalé české ministerstvo

Australská firma chce v Česku těžit speciální metodou. Na rozhodnutí úřadů čeká již roky.

Firma Wildhorse Energy CZ, která je tuzemskou divizí stejnojmenné těžařské australské společnosti, neuspěla u soudu se stížností na pomalé rozhodování českého ministerstva životního prostředí.

Wildhorse Energy CZ se v Česku snaží dosáhnout možnosti těžit uhlí formou zplyňování ve třech oblastech - na Karvinsku, Mělnicku a Slánsku. A k povolení průzkumu ložisek potřebuje právě souhlas ministerstva životního prostředí (MŽP). Státní úředníci i samotní ministři (Tomáš Chalupa i Tomáš Podivínský) ale podle firmy na žádost o povolení průzkumu řadu měsíců vůbec nereagovali, Wildhorse Energy CZ proto úřad zažalovala.

Žádost o průzkum ložisek na Karvinsku u obce Dětmarovice firma podala podle soudního spisu v červenci 2012, ale žádné rozhodnutí úřadu ani ministra neměla ještě o rok a půl později - v prosinci 2013.

"Celé řízení bylo neúměrně dlouhé, ministerstvo ani ministr nijak nereagovali," uvedla společnost v žalobě.

Městský soud v Praze ale v případě žádosti o průzkum na Karvinsku rozhodl, že úřad ani ministr australské těžaře nijak nepoškodili. Z rozhodnutí, které soud zařadil mezi vyřízené případy na konci února, vyplývá, že dlouhé řízení způsobil složitý znalecký posudek a nedostatek odborníků, kteří mohli technologii těžby uhlí zplyňováním posoudit. "Dle názoru soudu není zřejmé, že by správní orgán (MŽP) po nějakou významnou dobu byl ve věci zcela nečinný, že by ve věci nekonal," rozhodl senát Městského soudu v Praze vedený soudcem Slavomírem Novákem.

Soudci souhlasili se stanoviskem MŽP, podle něhož metoda podzemního zplyňování uhlí a ani průzkum ložiska k aplikaci této metody nejsou v České republice ověřeny, a proto byl znalecký posudek velmi důležitý. A Česká geologická služba, která posudek zpracovávala, musela kvůli složitosti zpracování požádat o prodloužení termínu. "Vypracování znaleckého posudku nemohlo MŽP ovlivnit. Nelze mít za to, že by byl úřad nečinný," rozhodli soudci. Jejich stanovisko je konečné, firma se k Nejvyššímu správnímu soudu neodvolala.

Společnost Wildhorse Energy CZ se o průzkum lokalit snaží dlouhodobě, podala celkem pět žádostí, první před více než třemi lety.

Exministr životního prostředí Tomáš Podivínský v prosinci zamítl žádost firmy o udělení průzkumné licence na Slánsku.

"Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že žádosti nelze vyhovět, neboť existuje další veřejný zájem (zejména zájem na ochraně podzemních vod), který převyšuje zájem na dalším průzkumu a následném využití ložiska," zdůvodnil rozhodnutí tiskový odbor MŽP.

O dalších žádostech firmy o povolení průzkumu se na ministerstvu teprve rozhoduje. "Všechny žádosti zamítnuty nejsou. Do rozkladové komise ministra jsou na 25. dubna připraveny dva návrhy Wildhorse Energy CZ," sdělila Jana Taušová z ministerstva.

Firma, která slibovala investice až ve výši miliardy korun, se i dál brání u soudů. "Mezi Českou republikou a Austrálií existuje standardní mezinárodní smlouva o ochraně investic. A nám už nyní vznikly škody v řádech milionů korun," uvedl prokurista Roman Rácz. Firma tak už podle Jany Taušové podala žalobu kvůli zamítnutí možnosti prozkoumat ložiska černého uhlí na Slánsku.

Zplyňování uhlí je průmyslově využíváno už od 19. století. Podle použité technologie může být produktem zplyňování obdoba zemního plynu, která se nazývá syngas (synthetic gas). Podstatou podzemního zplyňování uhlí je to, že se uhelná sloj navrtá hlubinnými vrty z povrchu a následně se sloj pod zemí zažehne. Jedním vrtem tedy proudí do podzemí oxidanty potřebné k hoření, jako kyslík a vodní pára, při hoření uhlí se pak uvolňuje směs uhlovodíkových plynů podobná metanu a oxidu uhličitému. Tyto plyny jsou na povrchu země jímány druhým vrtem, kde jsou separovány a čištěny.


Vypracování znaleckého posudku nemohlo ministerstvo ovlivnit. Nelze mít za to, že byl úřad nečinný.
Slavomír Novák
Městský soud v Praze

AUTOR: Tomáš Fránek
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí