zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

I letos Zdravé kraje diskutovaly o svých projektech, inspiracích a dalším rozvoji

19.03.2014
Urbánní ekologie
I letos Zdravé kraje diskutovaly o svých projektech, inspiracích a dalším rozvoji

V úterý 11. února 2014 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo pravidelné setkání Zdravých krajů. Cílem akce bylo sdílet osvědčené postupy a inspirace v rozvoji Zdravých krajů a diskutovat o vzájemné spolupráci s obcemi, mikroregiony a městy v rámci daného regionu. Své zkušenosti z praxe prezentovali zástupci kraje Jihomoravského, Vysočina, Libereckého, Plzeňského a kraje Moravskoslezského. Poprvé byl na setkání přítomen též zástupce Hlavního města Prahy, které je od roku 2013 členem NSZM ČR. Účastníky akce přivítali člen rady Ing. Antonín Tesařík, politik Zdravého Jihomoravského kraje a MA21, a ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková, MPA.

Zástupci Jihomoravského kraje představili desítky zajímavých aktivit v nejrůznějších oblastech, které by měly být komplexně zastřešeny tématem "Společenská odpovědnost". Příkladem netradiční komunikace s mladou veřejností jsou aktivity Zdravého kraje na sociální síti Facebook, například vytvoření interaktivního osvětového komiksu.

Moravskoslezský kraj zavedl systém EMAS, jehož cílem je šetrný provoz úřadu i zřizovaných organizací vůči životnímu prostředí. Systém pro kraj přináší také ekonomické úspory v provozních nákladech úřadu a organizací, což je již ověřeno v praxi. Krajský koordinátor také pozval účastníky do Ostravy na pořad "Zábavně o stáří" (18. 6. 2014) a Podzimní školu NSZM (5. - 7. 11. 2014).

Liberecký kraj se může pochlubit například projektem SLAĎ zaměřeným na soulad práce a rodinného života. Úřad též získal cenu veřejnosti "Otevřeno 2013". Aktuální inovací ve strategickém plánování je příprava Programu rozvoje kraje na období 2014-2020. Přípravná etapa dokumentu probíhala za využití kulatých stolů ke 14ti tématům rozvoje kraje s aktivním zapojením regionálních partnerů.

Zástupci Plzeňského kraje zmínili vytvoření pracovní skupiny, která se dosud zaměřila zejména na oblast podpory veřejného zdraví, kde odborným garantem je Krajská hygienická stanice. Představili také systém grantů, kterými kraj podporuje projekty v prioritních tématech vybraných odbornou skupinou.

Kraj Vysočina se prezentoval zajímavým projektem "Angažovanci". Projekt probíhá ve spolupráci s regionem Dolní Rakousko, kde jsou vzděláváni experti a facilitátoři, kteří mají pomáhat malým obcím a MAS v kvalitní realizaci místní Agendy 21. Významnou motivací ze strany kraje je grantový systém na podporu MA21 a také granty ke Zdravotní politice kraje (v souladu se Zdravím 2020). Objem finančních prostředků na této kapitole je několikanásobně vyšší než v jiných krajích, což dokazuje vysokou míru politické podpory pro Zdravý kraj a MA21 na Vysočině.

V závěrečné společné diskusi zástupci jednotlivých krajů prezentovali, jakým způsobem systémově podporují Zdravá města a místní Agendy 21 na svém území. Zástupci krajů též probírali možnosti propojení MA21 s dalšími metodami kvality, přípravu strategických dokumentů včetně zdravotní politiky kraje, setkání se Zdravými městy a dalšími zájemci ve svém regionu, nastavení dotačních titulů pro podporu MA21, formy zapojování veřejnosti na krajské úrovni i spolupráci s mládeží a mnoho dalších témat.

Prezentace ke stažení a fotografie naleznete na tomto odkazu.

Akce je součástí projektu NSZM ČR s názvem STRATEG-2, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí