zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ruská federace a její zemědělský sektor

13.04.2014
Zemědělství
Ruská federace a její zemědělský sektor

Podle oficiálních statistických údajů uveřejněných Federální statistickou službou RF (www.gks.ru) došlo po úspěšném roce 2011, kdy se podařilo objem zemědělské výroby zvýšit o 23 %, k opětovnému propadu. Vzhledem ke ztrátám spojených s extremním suchem, které postihlo hned několik oblastí RF v průběhu jara-léta 2012, se zemědělská výroba snížila o 4,7 % a dosáhla celkové výše 3,190 biliónu RUB. Za prvních 7 měsíců roku 2013 se dostala zemědělská výroba na hodnotu 1,374 biliónu RUB.

V roce 2012 došlo v rostlinné výrobě ke snížení osevní plochy oproti r. 2011 o více než 350 tis. ha. na76,3 mil. ha.

Sklizeň obilí v roce 2012 prudce poklesla z 94,2 mil. t v roce 2012 na70,7 mil. t. Poklesla i sklizeň slunečnicových semen, brambor, zeleniny a cukrové řepy - viz tabulka níže.

Objem produkce v mil. tun

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

obiloviny z toho:

78,2

78,4

82,0

108,2

97,0

61

94,2

70,7

pšenice

47,7

44,9

44,4

63,8

61,7

56,2

41,5

37,7

ječmen

15,7

18,0

15,6

23,1

17,9

8,4

16,9

13,9

kukuřice

3,2

3,6

4,0

4,1

3,9

7

3,1

8,0

cukrová řepa

21,4

29,9

29,9

29,8

24,8

22,3

47,6

43,4

slunečnice (semena)

6,4

6,7

5,6

7,4

6,4

5,3

9,7

8,0

brambory

zelenina

37,3

38,5

36,6

37,0

31,1

21,1

32,7

29,4

15,2

15,6

15,6

15,3

13,4

12,1

14,7

14,6

V roce 2012 došlo v živočišné výrobě k mírnému poklesu stavu všech základních druhů skotu (celkem stav ke konci prosince20,0 mil. kusů) - tendence snižování stavů hovězího dobytka byla během posledních 20 let přerušena pouze v r. 2011. Důraz je nadále kladen na zkvalitnění plemen (mléčný a masný skot). Trvale se zvyšuje produkce drůbežího a vepřového masa. Tento trend pokračoval i v období leden-červenec 2013, kdy došlo ke snížení stavu skotu (masného o 1,9 % a mléčného o 1,8 %), koz i ovcí (o 2,2 %), ale naopak vzrostl počet prasat o 13,9 % a také drůbeže o 2,1 %.

V r. 2012 vzrostla produkce jatečního skotu a drůbeže o cca 6,5 %, mléka o cca 0,9 % a vajec o 2,2 %. Jen za období od počátku roku 2013 do konce července téhož roku bylo v RF vyprodukováno6,2 mil. tun jatečního skotu a drůbeže (+6,7 %),18,6 mil. tun mléka (-4,1 %) a 24,7 mld. vajec (-1 %).

Objem produkce

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

skot a drůbež (jateční)

živá váha v mil. tun

5,3

5,8

6,3

6,7

7,2

7,5

8,0

mléko (mil. tun)

31,3

32,0

32,3

32,6

31,8

31,6

31,9

vejce (mld. kusů)

38,2

38,2

38,1

39,4

40,1

41,1

42,0

Agrární sektor RF se potýká s chronickými a dlouhodobě neřešenými problémy (nízká úrodnost zemědělské půdy, zastaralé technické zařízení, nedostatečné finanční zajištění podniků). Zemědělská výroba není příliš efektivní; produktivita práce je nízká. Ke zlepšení situace v zemědělství měla přispět realizace státního programu "Rozvoj zemědělství a regulace trhu zemědělskými výrobky a potravinami na léta 2008-2012", který navazuje na národní projekt rozvoje zemědělskopotravinářského komplexu z r. 2006. Na jeho zajištění bylo vyčleněno cca 20 % federálních výdajů určených pro zemědělství. Další finanční prostředky jsou investovány z regionálních rozpočtů, existuje také speciální fond prezidenta RF. Použití těchto finančních prostředků je omezeno pouze na nákup zařízení ruské provenience. Státní program má tři základní směry - urychlení rozvoje živočišné výroby (podpora produkce mléka, cukru, drůbežího a vepřového masa, rozšíření počtu chovného skotu), podpora rozvoje malých forem hospodaření (např. rodinné mléčné farmy) a zajištění přijatelného bydlení pro mladé zemědělské odborníky a jejich rodiny. Podle hodnocení MZe RF je implementace pětiletého programu úspěšná, neboť došlo k významnému zvýšení objemu zemědělské výroby. Strukturální problémy agrárního sektoru se však zatím vyřešit nepodařilo, přestože dochází k určitým pozitivním posunům.

MZe RF v roce 2011 vypracovalo navazující program rozvoje zemědělství na léta 2013-2020, který byl v červenci 2012 schválen. Hlavními prioritami jsou rozvoj infrastruktury, zpracování, meliorace, rozvoj malých forem hospodaření a export. Co se týče indikativních ukazatelů pro rok 2013, počítá program s produkcí: 90 mil. tun veškerých obilnin, 35,6 mil. tun cukrové řepy, 30,5 mil. tun brambor, 11,7 mil. tun masa z jatečního skotu a drůbeže, 32,5 mil. tun mléka. Program ale také například počítá s výstavbou 810 000 m2 nových bytů na venkově, z čehož 452 000 m2 by mělo být určeno pro mladé rodiny pracující v zemědělství.

V souvislosti se vstupem RF do WTO je hlavním úkolem pro zemědělský průmysl posílení konkurenceschopnosti domácí produkce. RF má za tímto účelem mj. možnost zvýšení státní podpory na úroveň 9 mld. USD. Nový program rozvoje zemědělství obsahuje detailní plány rozvoje za účelem adaptace domácího zemědělství po vstupu do WTO. Na základě tohoto programu by měly být realizovány nová či restrukturalizovaná dotační schémata - podpora soukromým zemědělcům 15,2 - 37,6 mld. RUB ročně, podpora masné výroby 6,8 - 9,5 mld. RUB ročně, podpora výroby mléka 10 - 12,5 mld. RUB ročně nebo podpora na regionální programy 13 - 21,3 mld. RUB ročně.

MZe RF pozitivně hodnotí fakt, že v roce 2011 byl obnoven exportní potenciál RF. V roce 2020 pak RF plánuje vyvážet cca40 mil. tun obilí, tedy více než dvojnásobek současných vývozů. Potenciál je spatřován v navyšování vývozu cukru, slunečnicového oleje, masné a mléčné produkce a mouky.

Dalším důležitým dokumentem, jehož prostřednictvím má být zajištěna podpora agrárnímu sektoru, je "Doktrína o potravinové bezpečnosti RF" podepsaná prezidentem RF v lednu 2010. Jejím cílem je v průběhu 5 let zajistit soběstačnost v produkci základních potravin (maso, mléko, obilí v rozsahu cca 85 - 95 %), přičemž priority této doktríny jsou promítnuty ve schváleném Plánu rozvoje ruského zemědělství do roku 2020. Text doktríny je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství RF www.mcx.ru. RF by měla být soběstačná v oblasti vepřového masa v průběhu 2-3 let, pokud jde o mléčný a masný skot, měla by soběstačnosti dosáhnout do roku 2020.

ZDROJ:Businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí