zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Profesionální služby pro podnikovou ekologii a logistiku - koncepce PRO / ECO / LOG

27.03.2014
Odpady
Profesionální služby pro podnikovou ekologii a logistiku - koncepce PRO / ECO / LOG

Koncepce PRO / ECO / LOG

profesionální služby pro podnikovou ekologii a logistiku

Systém PRO / ECO / LOG je komplexním řešením podnikové ekologie
pro podniky o velikosti 20 až 250 zaměstnanců.

Koncepce PRO / ECO / LOG je vhodná zejména pro:

 • průmyslové podniky
 • farmaceutické výroby
 • zemědělské podniky
 • facility management
 • potravinářské provozy
 • a další podniky

Základní činnosti systému

Ve struktuře komplexního systému PRO / ECO / LOG jsou obsaženy všechny činnosti a dokumenty, které jsou nutné pro zajištění enviromentálního hospodaření.
Koncepce zároveň využívá materiálů a postupů, které odpovídají dlouholetým zkušenostem ECO - F a.s. s jednotlivými oblastmi podnikání menších a středních firem.
Klient tak získává originální a pro svoje potřeby zcela upravený systém podnikové ekologie, který využívá osvědčené metody dozorových služeb pro daný obor, a to za minimálních nákladů.

Proč si zvolit právě koncepci PRO / ECO / LOG?

 • efektivní zajištění agendy, kterou musí vést každá společnost v oblasti podnikové ekologie
 • na míru "ušitý" systém, který odpovídá požadavkům a potřebám klienta
 • využití ověřených standardů systému pro danou oblast a s tím související úspora nákladů
 • jednotný systém pro všechna pracoviště klienta
 • využití moderních technologií pro zjednodušení procesů
 • maximální finanční efektivita
 • operativní asistenční služby po celé ČR

Oblasti pokryté PRO / ECO / LOG

Nakládání s odpady Přednostní využívání odpadů před jejich odstraňováním, kompletní zpracování dokumentace, odběr a rozbor vzorků odpadu, školení pracovníků, vybavení shromaždiště a skladu odpadů, program použití kalů z ČOV na zemědělské půdě.

Ochrana vod Opatření vedoucí ke snížení produkce a znečištění vypouštěných odpadních vod, zajištění podmínek odběru podzemních i povrchových vod, odběr a rozbor vzorků dle vodoprávního rozhodnutí a zpracování kompletní dokumentace.

Ochrana ovzduší Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, opatření vedoucí k omezování vypouštění emisí, zajištění měření emisí, zpracování podkladů pro vyměření poplatků, zpracování kompletní dokumentace a předcházení emisí regulovaných látek.

Chemické látky a přípravky Školení pracovníků o zásadách bezpečného zacházení s nebezpečnými látkami a přípravky, zpracování dokumentace a plnění dalších povinností dle zákona o chemických látkách a přípravcích a REACH.

Obecná ekologie Zařazení objektu do skupiny A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií, zajištění likvidace havárií, účast na přípravách, zpracování investičních záměrů, provádění ekologických auditů.

Integrovaná prevence Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (podle přílohy č.1 vyhlášky 554/2002 Sb.), zajištění podmínek provozu dle integrovaného povolení.

Další služby Zavádění systému řady ISO 9 000, 14 000 a 18 000 vč. provádění interních auditů, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, poradenská činnost v dopravě a ADR.

Objednávejte na:

ECO - F a.s.

Sídlo společnosti

Praha - Na Švihance 1476 / 1, Praha 2

tel. 234 252 216, fax 234 252 217, email - sulistova@ecof.cz

Provozovny

Praha - Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

tel. 234 252 216, fax 234 252 217, email - konecny@ecof.cz

České Budějovice - České Vrbné 1929, 370 11 České Budějovice

tel. / fax 387 414 104, email - picha@ecof.cz

Liberec - Doubská 424, 463 13 Liberec 23

tel. 725 745 340, email - soukup@ecof.cz

Plzeň - Schwarzova 50, 301 00 Plzeň

tel. 373 729 408, fax 377 429 439, email - stary@ecof.cz

Most - Chomutovská 2227/28, 434 01

tel. 774 037 907, email - stary@ecof.cz

ZDROJ: http://www.ecof.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí