zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nedovolené ukládání odpadů v lesích a na lesních pozemcích

23.04.2014
Odpady
Nedovolené ukládání odpadů v lesích a na lesních pozemcích

Nedovolené ukládání odpadů v lesích a na lesních pozemcích

Zajímavá jest otázka nedovoleného ukládání odpadů v lesích a na lesních pozemcích cizími organizacemi a občany, kdy takto vznikají nepovolené, tzv. černé skládky cizího odpadu v lesích. Dosud, bohužel, běžný zlozvyk občanů i některých firem vyvážet svůj odpad do cizího lesa způsobuje podniku na většině lesních správ a závodů obrovské problémy a škody.

Nebezpečnost černé skládky pro životní prostředí je odvislá především od charakteru odpadu, který je na skládce uložen, ale i od vzdálenosti vodních toků či hladiny podzemní vody. Mezi základní negativní dopady černých skládek na životní prostředí patří ohrožení a utlačení rostlin a živočichů, snížení biodiverzity, kontaminace půd a vodních zdrojů, potlačení obnovení vegetačního krytu, ale i snížení estetické hodnoty krajiny. Na černých skládkách, vzniklých na pozemcích ve správě LČR, můžeme běžně vidět inertní stavební materiál, textilie, starý nábytek, ale i zbytky starých barev, autovraky, autobaterie, azbestovou krytinu, plasty a další odpad, který je klasifikovaný jako nebezpečný.

Všeobecně lze říci, že se černé skládky objevují nejčastěji podél silnic, cest, železničních tratí a všude tam, kam je možno pohodlně přijet vozem a nepozorovaně odjet. Není však výjimkou, že na odpad narazíme uprostřed lesa jako např. v případě LS Vítkov, kdy uprostřed lesa při terénní pochůzce nalezli zaměstnanci LČR vyhozenou kompletní sedací soupravu. V tomto případě muselo být vynaloženo velké úsilí na dopravení tohoto odpadu do lesa, přitom by bylo jistě jednoduší a pohodlnější jej odevzdat do sběrného dvora.

Za rok 2008 bylo černými skládkami znečištěno celkem 68 100 m2 lesních pozemků.

Likvidaci těchto skládek nelze zobecnit, každý případ je nutné řešit samostatně dle možností a místních podmínek. Platný právní stav je pro LČR, jakožto pro správce rozsáhlých pozemků, které nelze oplocovat nebo na ně jiným způsobem zamezovat vstup, v tomto případě nevyhovující. U 99 % případů zjištěných nepovolených skládek se nepodaří zjistit původce odpadů, a proto nelze požadovat jejich odstranění na náklady původce. Vše pak závisí na jednání s orgánem státní správy, který se ve většině případů odkazuje na ustanovení odst. 2 a 3 § 58 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, a požaduje odstranění odpadu na náklady vlastníka. Za rok 2008 LČR vynaložily na likvidaci černých skládek celkem 1,955 mil. Kč. V této částce nejsou zahrnuty náklady na čas a práci vlastních zaměstnanců spojené s prevencí a vyhledáváním černých skládek a případnou likvidací vznikajících skládek.

ZDROJ: www.eps.cz, http://lesprace.silvarium.cz/content/view/2379/.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí