zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový POH ČR 2015-2024: Vyšší podíl recyklace - méně odpadu na skládkách

07.05.2014
Odpady
Nový POH ČR 2015-2024: Vyšší podíl recyklace - méně odpadu na skládkách

Ministerstvo životního prostředí předkládá do rozšířeného veřejného připomínkového řízení Plán odpadového hospodářství ČR (POH) pro období 2015-2024.

Plán je klíčovým dokumentem pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je součástí dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Ministerstvo tím jasně naznačuje cestu upřednostňovaných způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie.

"Plán odpadového hospodářství jsme vytvořili v rekordně krátkém čase společně s členy Rady odpadového hospodářství, ve které mají zastoupení všechny zájmové skupiny, jichž se odpadová politika dotýká. Předcházení vzniku odpadu je základním cílem naší strategie. Ministerstvo chce spolupracovat s potravinovými bankami, znovu využívat výrobky jako suroviny a šetřit tak přírodní zdroje. Uvažujeme také o recyklační slevě, která může obce i jednotlivce motivovat k omezování odpadu, který končí na skládkách. Konkrétní motivační i finanční prvky budou předmětem zákona o odpadech, jehož teze představí ministerstvo v září letošního roku," komentuje nový plán náměstkyně ministra Berenika Peštová.

Plán odpadového hospodářství počítá s následujícími Strategickými cíli odpadového hospodářství ČR:

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské "recyklační společnosti".

4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

Ke splnění strategických cílů odpadové politiky ČR je nutno přijmout následující zásady pro nakládání s odpady:

1. Podpora způsobů nakládání s odpady využívajících odpady jako zdroje surovin s cílem náhrady primárních přírodních surovin.

2. Nakládání s odpady vedoucí ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.

3. Příprava na opětovné použití a recyklaci odpadů.

4. Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.

5. Uplatňováním hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady ad.

Jedním z nejdůležitějších cílů resortu je v rámci komunálních odpadů zavedení tříděného sběru pro odpady nejenom u papíru, plastů a skla, ale i kovů, a to do roku 2015.

Do roku 2020 je pak cílem ministerstva zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu.

Prioritou pro biologicky rozložitelné odpady je podle nového POH nejlépe okamžité povinné stanovení systému odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích, čímž by pokleslo maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky max. na 35 % z celkové hmotnosti v roce 2020.

Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Na Plán odpadového hospodářství tak přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který definuje podporu evropských fondů v oblasti životního prostředí v ČR.

Zařízeními s možným nadregionálním významem z pohledu ministerstva jsou:

1. Zařízení pro energetické využití.

2. Zařízení pro využití nebo odstranění ostatních odpadů (např. skládky).

3. Zařízení pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.

4. Zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných odpadů z obcí (např. kompostárny, bioplynové stanice).

5. Systémy svozu, přepravy, včetně překládacích stanic.

6. Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů.

7. Systémy sběru využitelných, objemných, nebezpečných, směsných a dalších odpadů, včetně zpětného odběru výrobků.

8. Zařízení a technologie pro zpracování a materiálové využití vytříděných a upravených odpadů.

Prevence v odpadovém hospodářství bude v souladu s Programem předcházení vzniku odpadů spočívat jak ve snižování množství vznikajících odpadů, tak v minimalizaci jejich nebezpečných vlastností s nepříznivým dopadem na životní prostředí a zdraví obyvatel. Za prevenci zde ministerstvo považuje i opětovné využití výrobků, včetně přípravy. Cíle i opatření nového Plánu odpadového hospodářství se zaměřují na prevenci vzniku odpadů s důrazem na vybrané druhy odpadů, a to s hlavním cílem - koordinovaným a jednotným přístupem pro vytvoření podmínek ke snižování spotřeby primárních zdrojů a postupnému zmenšení produkce odpadů.

Nařízení vlády o POH (PDF, 411 kB)

POH 2015-2024, který byl zaslán 5. května do připomínkového řízení, najdete zde (PDF, 3 MB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí