zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fakta o evropských lesních ekosystémech

17.05.2014
Les
Fakta o evropských lesních ekosystémech

Evropa patří k jedné z mála světových oblastí, kde došlo v průběhu minulého století ke zvýšení rozlohy lesních porostů. K Mezinárodnímu dni lesů, který si připomínáme 21. března, zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) stručný přehled souvisejících zjištění uvedených v textu této aktuality.

1. Lesy v Evropě zaujímají zhruba 35 % rozlohy (cca 190 mil. ha), což z Evropy činí nejvíce zalesněnou oblast světa. Zvýšení lesnatosti souvisí s přijatými právními předpisy v jednotlivých zemích, zalesňováním a s přirozenou expanzí lesa během posledních 200 let.

2. Lesy mají významný ekonomický přínos, generují příjem pro více než 16 mil. soukromých vlastníků a zaměstnávají přibližně 3,5 mil. lidí.

3. Vedle produkční funkce zajišťují lesní porosty také ekosystémové funkce. Více než 20 % evropských lesů poskytuje podporu vodního režimu, včetně protipovodňové ochrany, protierozní a půdoochrannou funkci.

4. Lesní porosty napomáhají ke zmírnění dopadů změny klimatu, absorbují přibližně 10 % ročních emisí skleníkových plynů.

5. Vysazováním lesních monokultur se však snižuje diverzita lesních porostů, která způsobuje pokles biodiverzity ekosystémů a sníženou schopnost odolávat škůdcům, nemocem a měnícímu se klimatu.

6. Zhoršující se zdravotní stav lesních porostů způsobil mezi lety 1980 a 2005 pokles populací lesních druhů ptáků o 30 %, a může dle IUCN způsobit vyhynutí až 27 % savců, 10 % plazů a 8 % obojživelníků vázaných na lesní ekosystémy.

7. Vzrůstající ohrožení lesních porostů představují invazní druhy. V evropských lesích se vyskytuje přibližně 1800 nepůvodních druhů, které narušují rovnováhu přirozeného životního prostředí (např. veverka popelavá vytlačuje veverku obecnou).

8. Negativní vliv na lesní porosty má změna klimatu. Tato změna způsobuje častější výskyt požárů, kterými je zničeno přibližně 400 tis. ha lesa, přičemž nejpostiženější oblastí je Středozemí. Na změnu klimatu citlivě reagují rovněž např. lesní mokřady.

Původní znění aktuality v angličtině je dostupné zde.

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí