zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Malajské zemědělství - boom ekologických technologií

14.06.2014
Zemědělství
Malajské zemědělství - boom ekologických technologií

Zemědělství zůstává důležitou složkou hospodářství Malajsie. V roce 2012 zaznamenal tento sektor jen mírný růst o 0,8 % (2011: růst o 5,6 %) a na tvorbě celkového HDP se podílel 7,3 %. Na exportu se zemědělské produkty v r. 2012 podílely 11,0 % (2011: 13,2 %). V zemědělství je zaměstnáno 12,6 % pracujícího obyvatelstva. Vývoz zemědělské produkce v r. 2012 poklesl o -15,3 % (2011: růst o 33,0 %). Jen vývoz kaučuku poklesl o -41,7 % a vývoz palmového oleje o -11,8 %. V předchozích letech 2010-2011 (po skončení finanční krize) byly právě u těchto komodit zaznamenány vysoké růsty exportu (2011: kaučuk +44,2 % a palmový olej +35,1 %). Nepříznivé dílčí údaje byly dány zejména špatnými klimatickými podmínkami v 1. polovině r. 2012. Celkový růst sektoru zemědělství skončil s kladnou hodnotou zejména díky silnému exportu potravin, dobytka, zeleniny a rýže zejména uvnitř regionu JV Asie.

V souladu s 9. a 10. pětiletým plánem Malajsie a Programem ekonomické transformace (ETP) se bude rozvoj zemědělství dále přednostně ubírat tímto směrem:

  • odvětví bude rozvíjeno aplikací biotechnologií a zaváděním moderních agrotechnických metod (např. v pěstování rýže apod.), dle ETP bude využit potenciál světově jedinečné a rozmanité biodiverzity Malajsie
  • pro segment výroby potravin je stanoven roční růstový cíl 7,2 %
  • důraz bude kladen na široce založenou produkci přírodních výrobků, akvarijních ryb, okrasných rostlin a rostlinnou výrobu vůbec a potraviny, vyrobené podle muslimských dietárních pravidel (halal)

Nejvýznamnější zemědělskou komoditou je palmový olej (tvoří 30 % zemědělské produkce), jehož produkce v r. 2010 dosáhla objemu 17,0 mil. tun. V r. 2011 produkce palmového oleje dále vzrostla o 11,3 % na 18,9 mil. tun díky tehdejším příznivým klimatickým podmínkám. V 2. pol r. 2012 produkce palmového oleje vzrostla, v r. 2013 spíše stagnovala (ceny byly v r. 2013 relativně nízké). Další významnou plodinou v Malajsii je kaučukovník, který je důležitým zdrojem obživy ve venkovských oblastech a jeho produkce má návaznost na další odvětví, např. výrobu gumových rukavic. Vysoké ceny kaučuku v minulosti pomohly k oživení odvětví, k určitému zvratu došlo v r. 2009, kdy výroba kaučuku přechodně zaznamenala pokles o -20,1 % (na 0,7 mil. tun). V r. 2010 došlo opět k růstu cen kaučuku (na rekordně vysoké ceny o více než 50 % na 15 RM za1 kg na konci r. 2010) a růstu jeho fyzické produkce o 28 % na 0,9 mil. tun. V r. 2011 ceny kaučuku i objem jeho vývozu dále vzrostl. Malajsie si udržuje pozici třetího největšího výrobce kaučuku na světě (po Thajsku a Indonésii). Naopak v r. 2012 produkce kaučuku stagnovala a v r. 2013 vykazovala pokles.

V oblasti lesnictví došlo v roce 2010 k růstu produkce surového dřeva o 10,9 % na 16 682 mil. kubických metrů a v r. 2010 o dalších -2,2 % (2006:21 180 mil. m3). V r. 2011 poklesla produkce surového dřeva o -7,7 %.

Produkce kakaa klesala: v r. 2009 o -35 %, v r. 2010 o -13,8 % a v r. 2011 dokonce o -70,6 %. V r. 2010 poklesla produkce zeleniny, a to o -17,6 %. V následujícím roce naopak o 10,5 % vzrostla. Produkce ovoce vzrostla o 2,8 % (2010: 8,3 %). Produkce dobytka vzrostla v r. 2011 o 4,4 % (2010: 2,4 %) a rybolov vzrostl o 1,3 % (2010: 2,7 %).

Produkce a export surového dřeva, kakaa a dalších zemědělských produktů v letech 2012-2013 vykazovaly spíše pokles.

V oblasti dalšího rozvoje zemědělství bude zásadním parametrem udržitelnost, zahrnující dodržování mezinárodních ekologických standardů, zejména konkrétních směrnic u produktů, dovážených do EU (palmový olej, dřevo a produkty ze dřeva, apod.). Malajsie v současnosti zažívá obrovský boom environmentálních technologií a lze předpokládat, že se se bude přibližovat k těmto normám. EU má s Malajsií rozjednanou dohodu o dobrovolném partnerství VPA na základě akčního plánu FLEGT (The Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan).

ZDROJ: businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí