zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lázně Bělověs a kyselka Ida

06.06.2014
Hydrogeologie
Zdraví
Lázně Bělověs a kyselka Ida

Ida je minerální voda hydrochemického typu HCO3 - SO4 - Ca - Na - Mg. Pochází z místní části Běloves města Náchod, kde byla využívána k lázeňským účelům a lahvována. V 90. letech 20. století došlo k zavření lázní i stáčírny, v roce 2002 pak k prodeji značky Ida slovenské společnosti, která pod tímto názvem dodává na český trh balenou vodu zcela jiného původu. V roce 2011, jak jsme již rekli, došlo k obnovení odběrného místa originální Idy poblíž bývalých lázní, kde si zájemci mohou načerpat původní kyselku zdarma. Za zmínku stojí říci, že slavnostního otevírání pramene se zúčastnil arcibiskup Dominik Duka.

Místo je dnes vyhledávaným cílem jak turistů, tak místních.

HISTORIE PRAMENE

Nejstarší zmínky o běloveské vodě sahají do roku 1392. Albrecht z Valdštejna si prý místní "vostrou" vodu nechával posílat do válečných táborů při tažení do Kladska. V roce 1840 se běloveskou kyselkou vyléčila princezna Ida z rodu Schaumburg-Lippe, kterému patřil náchodský zámek. Na princezninu počest byla minerálka pojmenována Ida a následně stáčena a exportována do okolí. Na pultech obchodů byla k dostání ještě v 90. letech 20. století, kdy její dodavatel zkrachoval.

Během 19. a 20. století existovaly v Bělovsi následující prameny:
Ida - vydatnost původního pramene 0,5 l/s
Ivan
Boženka
Obecní
Jakub
František
Hedva - nejvyšší mineralizace, 6 800 mg/l
S-6
S-8 - 118 metrů (nejhlubší), mineralizace 6 200 mg/l, As 2,7 mg/l (1973)

Původní balená Ida pocházela z pramenů Ida a Hedva a dosahovala mineralizace až 4 400 mg/l.


SLOŽENÍ

Celková mineralizace pramene Ida dosahuje 950 mg/l, obsah CO2 dosahuje 2 700 mg/l. Voda dále obsahuje arsen v koncentraci kolem 0,5 - 0,6 mg/l v podobě kyseliny arseničité. Díky tomu je voda jedinečná - podobná se v rámci České republiky vyskytuje jen v nedalekém Hronově. Pro obsah arsenu by se však neměla pít dlouhodobě.

Proč je tato minerální voda označována za kyselku a co je to vlastně kyselka?

Voda při průchodu horninou rozpouští vápenec, zvláště pokud je v ní přítomen oxid uhličitý a na povrchu pak stačí oteplení nebo odebrání oxidu uhličitého rostlinami a vzniká vrstva pěnovce. Díky značné rychlosti srážení vápence může obsahovat i fosilie soudobých organismů.
Kyselky jsou složeny ze tří základních složek: vody, oxidu uhličitého a rozpuštěných pevných látek. Každá z těchto složek má jiný původ. Vývěry kyselek se tedy vyskytují vždy jen v určitých místech, kde jsou podmínky pro získání všech tří složek.

Minerální vody jsou vody, které se svými vlastnostmi či svým složením výrazně odlišují od ostatních podzemních vod, mají v 1 litru vody více než 1 gram rozpuštěných pevných látek či více než 1 gram rozpuštěného oxidu uhličitého, což jsou právě kyselky.

ODBĚROVÉ MÍSTO

Původně byl jako odběrné místo pro veřejnost vybudován altán před komplexem lázní. Ten byl v souvislosti s uzavřením lázní a stáčírny po dlouhou dobu nefunkční. Vodu bylo možné odebírat níže na břehu řeky z trojice trubic, které ústí těsně nad hladinou řeky. Odběr byl z toho důvodu komplikovaný, při vyšším stavu vody nemožný a v zimních měsících nebezpečný.

V roce 2011 si vzal na starost obnovu altánu místostarosta Náchoda Tomáš Šubert. Rekonstrukci předcházel podpis smlouvy se společností Běloveské lázně, a. s., o výpůjčce pozemku a stavby, pro jejich bezplatné užívání za účelem zprovoznění prameníku minerální vody Ida na dobu dvaceti let. Práce začaly v květnu 2011 a vyšly na necelý milion korun - z toho přibližně 350 tisíc byly náklady na technologii. Zvažovala se i technická úpravna - odstranění arsenu, ale nakonec byla voda ponechána v přírodním stavu.

Prameník Idy, případně Kaplička nad pramenem Jakubovým, jak je altán též nazýván, byl po rekonstrukci slavnostně otevřen 24. července 2011. Z důvodu velmi vysokého zájmu o minerálku Ida došlo k rozšíření otevíracích hodin. Od srpna 2011 je pro veřejnost odběrné místo přístupné v sezóně od 6:30 do 22:30 hodin (květen až září) a mimo sezónu od 8 do 18 hodin (říjen až duben). Prameník je napájen dvojicí pramenů, které jsou Ministerstvem zdravotnictví uznány jako přírodní léčivé zdroje.

Radnice má zájem i na zprovoznění přilehlých lázní, v roce 2011 schválila záměr na koupi vrtů Ida od ministerstva zdravotnictví.

Otevírací doba:
listopad - duben od 7:00 do 18:00 hodin
květen - říjen 6:30 do 22:30 hodin

ZDROJ: www.geocaching.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí