zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekoaudit aktuálně

09.06.2014
Příroda
Ekoaudit aktuálně

Odstranění překážek konkurenceschopnosti podnikatelů (tzv. ekoaudit) - opatření v ochraně přírody a krajiny...

Usnesením č. 72 ze dne 30. ledna 2013 schválila vláda ČR návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí. Schválená opatření jsou výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu, kdy jsou shromažďovány podněty z podnikatelské sféry vztahující se k předpisům na ochranu životního prostředí a na základě nich se prověřuje, zda nejsou jednotlivé požadavky vyplývající z českých předpisů neodůvodněně přísné, zejména ve vztahu k předpisům EU.

V rámci další etapy ekoauditu byly diskutovány nové podněty:

1) Kácení dřevin (§ 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

Popis problému:

Není specifikováno odstranění dřevin vyvrácených během vichřice nebo z důvodu podmočení terénu. Vzhledem k nutnosti odstranění navrhujeme zrušit oznamovací povinnosti nebo specifikovat, že se v tomto případě nejedná o kácení.

Návrh řešení:

Tyto případy jsou řešitelné podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. havarijní kácení, které se oznamuje až zpětně). Bylo by v rozporu se zákonnými požadavky na ochranu dřevin, aby zákon paušálně (tj. bez ohledu na skutečné zjištění stavu a ekologické hodnoty dřeviny) konstatoval, že se v takových případech vůbec o kácení nejedná.

2) Možnost placení odvodů za pokácení dřevin namísto uložení náhradní výsadby (§ 9 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.)

Popis problému:

V § 9 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. je uvedeno, že pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby, lze toto nahradit zaplacením odvodu do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon. Zvláštní zákon, který by výše popsanou problematiku řešil, nebyl vydán. Podnikatelé by přivítali, kdyby namísto plnění náhradní výsadby a následného zajišťování až 5-ti leté pěstební péče mohli své povinnosti vůči obci splnit splacením odvodu. Již v současnosti dochází k případům, kdy není náhradní výsadbu kam umístit.

Návrh řešení:

Novelizace zákona č. 114/1992 Sb., která by řešila stanovení výše odvodů, podmínky jejich ukládání i případné prominutí, je v současné době zvažována. Podnět k případné novelizaci by měl vyplynout v rámci diskusí nad připravovaným metodickým pokynem ke kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby (II. čtvrtletí 2014).


3) Limity pro uložení náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.)

Popis problému:

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. může orgán ochrany přírody uložit přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Nejsou však stanoveny mantinely a orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí v některých případech ukládá podnikatelům náhradní výsadbu v rozsahu, který je nadměrně zatěžuje.

Návrh řešení:

Problematika náhradních výsadeb, včetně mechanismu stanovení přiměřené náhradní výsadby, bude součástí metodického pokynu ke kácení dřevin. Detailní podrobnosti výpočtu hodnoty dřevin resp. rozsahu náhradní výsadby nelze uvádět přímo v zákoně - součástí metodického pokynu bude odkaz na internetovou kalkulačku pro oceňování dřevin.

Autor: Mgr. Eva Mazancová,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí