zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuality z Evropské unie - SILNIČNÍ DOPRAVA

25.06.2014
Doprava
Aktuality z Evropské unie - SILNIČNÍ DOPRAVA

Komise žádá lepší pravidla v oblasti silniční nákladní dopravy - Místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Siim Kallas vyzval ke zjednodušení a vyjasnění pravidel EU o silniční přepravě. Jeho vyjádření navazuje na zprávu o integraci vnitřního trhu silniční dopravy, která byla zveřejněna. Ve zprávě se uvádí, že v této oblasti sice došlo k jistému pokroku, ale odstranění zbývajících omezení by pomohlo evropskému hospodářství a zlepšilo by stav životního prostředí.

Každý den je téměř čtvrtina nákladních aut na evropských silnicích prázdná: Jsou na zpáteční cestě nebo mezi vykládkou a další nakládkou zboží. Kdyby se vnitrostátní trhy silniční dopravy více otevřely konkurenci, pomohlo by to podle zprávy omezit jízdy bez nákladu a zvýšit efektivnost v tomto odvětví.

"Současná pravidla vedou k plýtvání v evropských firmách, negativně ovlivňují všechny účastníky silničního provozu a škodí životnímu prostředí," uvedl Kallas. "Potřebujeme pro odvětví nákladní dopravy jasné předpisy a zároveň dobré pracovní podmínky pro řidiče. Doufám, že příští komise bude pokračovat tímto směrem."

Hlavní závěry zprávy:

- Donucovací orgány členských států musí zvýšit své úsilí a účinněji a důsledněji prosazovat stávající právní předpisy.

- Komise a EU mohou přispět tím, že vyjasní pravidla, která jsou dnes v různých členských státech chápána, vykládána a prováděna různým způsobem.

- V silniční dopravě je třeba lépe uplatňovat předpisy ze sociální oblasti, aby toto odvětví přilákalo nové řidiče a dokázalo zvládnout předpokládanou budoucí poptávku po nákladní dopravě.

- EU má příležitost zlepšit účinnost své ekonomiky a snížit emise skleníkových plynů z dopravy.

Fakta a čísla:

- Silniční doprava představuje téměř tři čtvrtiny (72 %) vnitrozemské přepravy zboží v EU, má roční obrat 300 miliard eur a tvoří zhruba 2 % HDP unie.

- Pozemní doprava, pod niž silniční doprava spadá, je jediným druhem dopravy, kde od roku 2001 poklesla produktivita práce (o 0,2 %).

- Vnitrostátní doprava tvoří 67 % veškeré silniční dopravy v EU. Přístup zahraničních dopravců na vnitrostátní trhy však zůstává velmi omezený.

- Těžká nákladní vozidla často jezdí prázdná: Bez nákladu jezdí 20 % všech nákladních aut v EU. Ve vnitrostátní dopravě tento podíl dosahuje 25 %.

- V odvětví silniční dopravy působí přibližně 600 tisíc společností, převážně malých a středních podniků, které zaměstnávají téměř tři miliony osob.

Silniční doprava bude v blízké budoucnosti čelit nedostatku řidičů. Řidiči stárnou a práce v silniční dopravě se nepovažuje za atraktivní povolání. Pracovní podmínky se zdají být náročné a členské státy neprovádějí jednotně předpisy v sociální oblasti.

Podle nedávné studie Evropského parlamentu stojí přetrvávající omezení kabotáže přibližně 50 milionů eur ročně. Kdyby se omezení kabotáže zrušilo, pomohlo by to snížit jízdy bez nákladu, protože by dopravci mohli snadněji kombinovat několik nákladů a produktivně využívat zpáteční cesty. Umožnila by se tím rovněž optimalizace správy vozového parku, a tak by se zvýšila celková účinnost logistiky v evropské ekonomice. EU by tak mohla nadále zůstat atraktivní lokalitou pro výrobu a obchod.

Kamiony budou tišší - Do roku 2027 se musí snížit úroveň hluku nákladních automobilů přes 12 tun o 2 decibely. Maximálně bude povoleno 79 decibelů. U osobních aut a lehčích užitkových vozidel se musí hlukové zatížení snížit se současných 74 na 68 decibelů. Na těchto předpisech se shodl Evropský parlament, který ve druhém čtení schválil kompromis, dosažený s členskými státy EU. Přísnější návrh Evropské komise byl při projednávání a schvalování oslaben.

AUTOR: Jiří Kladiva

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí