zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení Komise (EU) č. 474/2014 k příloze XVII nařízení REACH

26.06.2014
Firemní ekologie
Chemické látky
Nařízení Komise (EU) č. 474/2014 k příloze XVII nařízení REACH

V platnost vstoupilo nové nařízení Komise (EU) ze dne 8. května 2014, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH).


Dne 9. května 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 474/2014 ze dne 8. května 2014, kterým se mění příloha XVIInařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o 1,4-dichlorbenzen. Nařízení vstoupilo v platnost koncem května 2014 a použije se od 1. června 2015.

V tabulce přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka 64 týkající se omezení 1,4-dichlorbenzenu, která zní:

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo jako složka směsí v koncentraci rovnající se nebo převyšující 1 % hmotnostní, pokud je tato látka nebo směs uváděna na trh k použití nebo používána jako osvěžovač vzduchu nebo deodorant na toaletách, v domácnostech, kancelářích nebo v jiných vnitřních veřejných prostorech.

Přílohy ke stažení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí