zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT (leden - červen 2016, Hradec Králové)

26.1-17.6.2016
Seminář, školení EMPLA s.r.o. Hradec Králové - konferenční sál

Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT a MV, je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou rovněž probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti.

Kurz je členěn dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.). V rámci každého oboru bude proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a vyhrazen dostatečný prostor pro diskusi účastníků kurzu.

Součástí studia jsou i odborné exkurze (např. na spalovnu odpadu, čistírnu odpadních vod, úpravnu pitných vod, do analytických a ekotoxikologických laboratoří a další).

Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem 14 dnů až 3 týdnů, s možností zajištění ubytování. Kurz zakončuje kontrolní test a písemná práce zaměřená na konkrétní problematiku podniku účastníka. Celková vyučovací doba včetně vypracování práce je cca 123 hodin. Na přednášení jednotlivých předmětů se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátů ČIŽP a referátů ŽP a specialisté z odborných firem. Každý absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost Podnikový ekolog (dle vyhlášky MŠMT ČR č. 176/2009 Sb.). Podmínkou k získání rekvalifikace je ukončené minimálně středoškolské vzdělání.

Účastnický poplatek činí 25 800,- Kč (dle zákona o DPH je toto plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně). Účastnický poplatek obsahuje vložné včetně studijních materiálů, drobné občerstvení. Nezahrnuje poplatek za ubytování a stravování!

Závaznou přihlášku lze vyplnit zde: http://empla.cz/podnikovy-ekolog-17-rocnik-akreditovaneho-rekvalifikacniho-kurzu/formular

Název akce
PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT (leden - červen 2016, Hradec Králové)
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
26.1-17.6.2016
Místo konání akce
EMPLA s.r.o. Hradec Králové - konferenční sál
Adresa konání akce
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
Web
http://empla.cz/podnikovy-ekolog-17-rocnik-akreditovaneho-rekvalifikacniho-kurzu
Kontakt
Ing. Zuzana Bílková, Ing. Lucie Jasinková
E-mail
Telefon
495 218 875, 606 069 932
Témata
Odpady
Ovzduší
Příroda
Voda
BOZP
EIA
EMS
Firemní ekologie
Hluk
Chemické látky
IPPC
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí