zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

21.1.2016
Seminář, školení Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
Seminář je zaměřen na problematiku správního trestání ve vodním hospodářství.
Zabývat se budeme úpravou obsaženou jak ve vodním zákoně, tak v zákoně o vodovodech a kanalizacích.
Pozornost bude věnována obecným zásadám správního trestání, procesním ustanovením obsaženým ve správním řádu a přestupkovém zákoně, jakož i související judikatuře.
Zohledněny budou praktické příklady z vodohospodářské praxe.
Seminář je koncipován nestranně, tzn. nejen pro správní orgány, ale i pro pachatele správních deliktů.
Je tak určen jak pro pracovníky vodoprávních úřadů a ČIŽP, tak pro zaměstnance vodohospodářských společností a rovněž i pro odbornou a laickou veřejnost pohybující se na úseku vodního hospodářství.

!! SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY !!

Přednášející a jejich přednášky:
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. Ambruz & Dark/ Deloitte Legal dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství
Mgr. Veronika Vytejčková Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

Témata přednášek:

ZÁSADY SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ
PROCESNÍ OTÁZKY A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA
PŘESTUPKY PODLE VODNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA
SPRÁVNÍ DELIKTY PODLE VODNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA
SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ PODLE ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH
SHRNUTÍ A NASTÍNĚNÍ MOŽNÉHO VÝVOJE VE ,,VODOHOSPODÁŘSKÉM" SPRÁVNÍM TRESTÁNÍ

Seminář je určen pro:
o vodoprávní úřady
o Českou inspekci životního prostředí
o vodárenské společnosti
o správce vodních toků a povodí
o vodohospodáře
o podnikové ekology
o pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí

o dotčené orgány státní správy

Vložné: 1512,- Kč bez DPH

Název akce
SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
21.1.2016
Místo konání akce
Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Web
http://www.uzitecneseminare.cz/seminare/spravni-trestani-na-useku-vodniho-hospodarstvi-89.html
Kontakt
Hana Šimánková
E-mail
Telefon
733 105 655
Pořadatel
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
Témata
Voda
Čištění odpadních vod
Ekologické vzdělání a výchova
Firemní ekologie
Hydrogeologie
Pitná voda
Vodní cesty
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí