zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

24.3.2016
Seminář, školení EA hotel Populus, Praha

Seminář bude zahrnovat témata: oVztah soukromého (občanského) práva a veřejného práva životního prostředí. Případný rozdílný význam pojmů a institutů (stavba, vlastnictví apod.). oOsoby, ochrana osobnosti, právo žít v příznivém životním prostředí. Spolky podle OZ. oVěci a práva k nim, součást a příslušenství věci, věci společné, rozhrady, nezbytné cesty, omezení vlastnického práva, vyvlastnění. Význam pro právní vztahy k dřevinám včetně silniční vegetace, vodním dílům a pozemkům, odpadu jako movité věci atd. oŽivá zvířata a užití ustanovení o věcech na živá zvířata. Škoda způsobená zvířetem. oStromy v rámci sousedského práva, výsadby a požadavky na odstranění stromů v blízkosti společné hranice pozemků. Odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu (dřeviny mimolesní, lesní). oSmluvní právo, zemědělský pacht. oVztah OZ a lesního zákona. Věcná břemena (služebnosti) a lesní pozemky, podmínky zatížení pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodů, služebnost průhonu na lesních pozemcích. oOZ a myslivost. Trvání ručení členů honebních společenstev za závazky honebního společenstva dle § 27 zákona o myslivosti za účinnosti NOZ, odpovědnost členů volených orgánů, neplatnost rozhodnutí orgánu spolku, přiměřené zadostiučinění člena spolku. oPrávní skutečnosti, právní jednání (konání, opomenutí), právní události, podmínky, soukromé a veřejné listiny, počítání času, lhůty a doby, promlčení a prekluze - význam pro veřejné právo. Rekodifikační novela správního řádu.

Název akce
OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
24.3.2016
Místo konání akce
EA hotel Populus, Praha
Adresa konání akce
U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha
Web
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2016-03-24-obcansky-zakonik-a-ochrana-zivotniho-prostredi#hlavni
Kontakt
Alena Pecinová
E-mail
Telefon
606730325
Pořadatel
Vodní zdroje Ekomonitor
Témata
Obecné
Příroda
Zemědělství
Legislativa
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí