zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (Hradec Králové)

3.3.2016
Seminář, školení EMPLA s.r.o. Hradec Králové - konferenční sál

Ve Sbírce zákonů vyšel v loňském roce zcela nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, tzv. zákon o prevenci závažných havárií. Zákon č. 224/2015 Sb. ruší a plně nahrazuje dosavadní zákon č. 59/2006 Sb., který už nevyhovoval aktuální evropské legislativě. Nový zákon nabyl účinnosti dne 1. října 2015. Ve stejný den začalo platit také pět nových souvisejících vyhlášek.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, je prováděn prováděcími předpisy:

225/2015 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

226/2015 Sb. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

227/2015 Sb. Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

228/2015 Sb. Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Přednáší:
Ing. Vladimír Bláha -
vedoucí oddělení odpadů a odběru vzorkůEMPLA AG spol. s r. o.
Ing. Radko Chadima - EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové

Odborný program:

 • nový výpočet pro zpracování posouzení týkající se zařazení do skupiny A, B, resp. nezařazení

Související změny:

 • úprava Havarijních plánů ve smyslu nakládání se závadnými látkami pro vodu
 • úprava Pravidel pro nakládání s látkami toxickými a žíravými
 • klasifikace, označování a balení chem. látek a směsí (CLP, Nařízení č.1278/2008/ES)
 • označování nebezpečných odpadů (Nařízení č.1357/2014/ES)
 • úpravy Provozních řádů zařízení ve smyslu §14-1 zákona o odpadech
 • úpravy pro výpočet Základního hodnocení rizika ve smyslu zákona č.167/2008 Sb.,
  o ekologické újmě
 • Integrovaná povolení a jejich změny (vyhláška č. 288/2013 Sb.) vč. základní a podkladové zprávy
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve smyslu novely
  č. 267/2015 Sb., § 44a) Pravidla nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Termín konání:
čtvrtek 3. 3. 2016
(9,00 - 9,30 hod. prezence; 9,30 - 14,30 hod. odborný program)

Místo konání:
HRADEC KRÁLOVÉ
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
konferenční sál - budova B, 2. patro
Odkaz na mapu

Účastnický poplatek:
991,74 Kč bez DPH (1 200,- Kč včetně 21 % DPH)

Pro vyplnění závazné přihlášky klikněte zde:

http://empla.cz/prevence-zavaznych-havarii-nova-pravni-uprava-hradec-kralove/formular

Název akce
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (Hradec Králové)
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
3.3.2016
Místo konání akce
EMPLA s.r.o. Hradec Králové - konferenční sál
Adresa konání akce
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
Web
http://empla.cz/prevence-zavaznych-havarii-nova-pravni-uprava-hradec-kralove
Kontakt
Ing. Zuzana Bílková, Ing. Lucie Jasinková
E-mail
Telefon
495 218 875, 606 069 932
Pořadatel
EMPLA s.r.o.
Témata
Havárie
Chemické látky
IPPC
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí