zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Zákon o veřejném zdraví a jeho změny z pohledu podnikové ekologie

Po dlouhém schvalovacím procesu je konečně schválena změna zákona č. 258/2000 Sb. ,,O veřejném zdraví" zákonem č. 205/2020 Sb. Tuto změnu očekávali všichni ekologové nebo ti, kteří mají v podnicích na starosti nakládání s chemickými látkami a směsmi...

MŽP zveřejnilo doporučení, jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami na pracovištích

8. dubna 2020
BOZP
Odpady
Zdraví
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo doporučení pro firmy, úřady i zdravotnická zařízení, jak zařazovat odpady z jednorázových ochranných pomůcek, které aktuálně vznikají v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, do Katalogu odpadů. Klíčové je rozdělení na...

Víte, že větráním na pracovištích dochází ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí? Proč není antibakteriální dezinfekce účinná?

23. března 2020
BOZP
Zdraví
I když část firem a institucí nařídila svým zaměstnancům práci z domu, je tu stále velká část profesí, kde je nutné na pracoviště docházet každý den. Společnost SSI Group, která se specializuje na facility management ve stovkách budov po celé ČR, připravila...

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

21. března 2020
BOZP
Odpady
Zdraví
Doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů, SZÚ.  Stanovisko NRC k ochraně pracovniků, kteří nakládají s infekčními odpady 18. březen 2020 | Národní referenční centrum pro hygienu u půdy a odpadů

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

3. března 2020
BOZP
Legislativa
Zdraví
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...   Citace: 41/2020 Sb. Částka: 19/2020 Sb. Na straně...

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

2. listopadu 2018
BOZP
Legislativa
 Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci   Citace: 246/2018 Sb. Částka: 124/2018 Sb. Na...

Chemické látky a směsi - povinnosti, BOZP a nejčastější přestupky

27. června 2018
BOZP
Chemické látky
 Nakládání s chemickými látkami a směsmi má velký přesah do všech složek životního prostředí. Přímý vliv má zejména na nakládání s odpady (zařazování nebezpečných vlastností), ale zásadně se dotýká také ochrany vod, ovzduší nebo prevence závažných...

Nový projekt Bureau Veritas Award prověří úroveň bezpečnosti práce ve firmách v Česku

18. června 2018
BOZP
 Mezinárodní inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas vyhlašuje nový program testující úroveň kultury bezpečnosti práce ve firmách v Česku. Do projektu s názvem Bureau Veritas Award se mohou firmy přihlašovat od 11. června 2018 a utkat se o prestižní...

Chemické látky, BOZP a ADR

21. května 2018
BOZP
Chemické látky
 Nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS) řadíme mezi ty oblasti ochrany životního prostředí, které mají obrovský přesah mezi jednotlivé složkové části Ptáte se, jaké povinnosti máte při nakládání s odpady, jak ho ovlivňují chemické látky? ...

Blíží se termín kurzu CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

Odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a obchod ,,CHELEPO" je zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž tak i biocidních přípravků. Na kurzu Vám přineseme souhrn Vašich...

24. Kurz aplikované chemické legislativy KACHLE se blíží

Připomínáme blížící se termín odborného kurzu, který se zaměřuje na problematiku chemické legislativy a životního prostředí... 10. - 11. 4. v Brně 23. - 24. 4. v Praze Neváhejte se přihlásit na www.ekoline.cz Kurz je určen pro zaměstnance v administrativě,...

Pozvánka na kurz - CHELEPO CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

12. března 2018
BOZP
Chemické látky
Kurz je zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž tak i biocidních přípravků... Dovolte, abychom Vás pozvali na, v pořadí již druhý, odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro...

Nová norma ISO 45001 má lépe chránit zdraví zaměstnanců. Pacientů se smrtelnou nemocí z povolání jsou statisíce

8. března 2018
BOZP
Zdraví
 Přes 2,34 miliony lidí zemřelo v důsledku pracovních činností, jak ukazují globální odhady Mezinárodní organizace práce za rok 2013... U drtivé většiny případů souvisela příčina úmrtí se zdravotními problémy, nikoli s úrazy. Ústav pro bezpečnost a ochranu...

Jak správně zvolit OOPP pro danou činnost a jaké jsou aktuální změny v ČSN v této oblasti

6. října 2017
BOZP
Chemické látky
 Pokračování článku bude zaměřeno na ochranu dýchacích cest..   Ochranné pracovní pomůcky kategorie I OOPP jednoduché konstrukce (pouze pro minimální riziko), kde uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany a rizika. Pro tyto OOPP mohou provádět testy a...

Expoziční scénář v otázkách a odpovědích

28. srpna 2017
BOZP
Chemické látky
 Co je expoziční scénář? Expoziční scénář je soubor podmínek, který popisuje, jak je látka vyráběna nebo používána, a opatření nezbytná k omezení expozice člověka a ŽP. Definuje provozní podmínky a opatření k řízení rizik potřebné k zajištění...

Bezpečné používání chemických látek

17. května 2017
BOZP
Chemické látky
Inspektoři ČIŽP se v rámci celoevropského kontrolního projektu REACH-EN-FORCE 5 (REF5) zaměří na bezpečné používání chemických látek. Kontroly budou soustředěny na rozšířené bezpečnostní listy, expoziční scénáře a opatření k omezení rizik. Kontroly v rámci...

ENVIRO 2016 - Československá ENVIROnmentální konference

LAST MINUTE sleva pro přihlášky do 18. 9. 2016... První česko-slovenské mezioborové setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí, jehož cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany...

Výstražné symboly - nový stručný průvodce

22. srpna 2016
BOZP
Chemické látky
ECHA zveřejnila příručku, která obsahuje výstražné symboly podle nařízení CLP a vysvětluje jejich význam. Nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí byl v EU zaveden nový systém klasifikace a označování nebezpečných chemických...

STK na sekačky nehrozí!

18. července 2016
BOZP
Ovzduší
Šlendryján
Zdraví
Byrokrati z Bruselu si opět vymysleli novou formu šikany a chtějí, aby sekačky na trávu splňovaly přísné emisní limity. To povede k vyšším cenám sekaček a než se nadějete, budete muset se sekačkami na povinnou kontrolu emisí. Alespoň to tvrdí zpráva původem z ČTK... Není...

BOZP z pohledu kultury a příkladného chování manažerů

9. června 2016
BOZP
Kulatý stůl o právním rámci, rizicích a zkušenostech firem v oblasti BOZP U příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uspořádala Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci se společností Bureau Veritas, Total ČR, Veolia a Prime Legal kulatý...
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
6
10. 2021
6.10.2021 - Seminář, školení
České Budějovice, Clarion Congress Hotel České Budějovice
CHEMELEONI s.r.o.
12
10. 2021
12-13.10.2021 - Seminář, školení
Brno, hotel A-Sport
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí